Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Chemia analityczna jakościowa
Chemia analityczna jakościowa


SPIS TREŚCI

WSTĘP 9

CZĘŚĆ I - ANALIZA KATIONÓW 11

Włodzimierz Rzeszutko, Włodzimierz Opoka, Eugeniusz Somogyi

 

Wykrywanie kationów na podstawie rozdziału Freseniusa 11

 

Analiza kationów I grupy: Pb2+, Ag+, Hg22+ 13

Reakcje jonu Pb2+ 13

Reakcje jonu Ag+ 15

Reakcje jonu Hg22+ 18

 

Analiza kationów II grupy: Hg2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+ 21

Podgrupa ll A: Hg2+, Bi3+, Cu2+ Cd2+ 21

Reakcje jonu Hg2+ 21

Reakcje jonu Bi3+ 23

Reakcje jonu Cu2+ 26

Reakcje jonu Cd2+ 29

Podgrupa II B: As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+ Sn4+ 31

Reakcje jonu As3+ 31

Reakcje jonu As5+ 33

Reakcje jonu Sb3+ 35

Reakcje jonuSb5+ 38

Reakcje jonu Sn2+ 39

Reakcje jonu Sn4+ 41

 

Analiza kationów III grupy: Co2+, Ni2+ Fe2+, Fe3+ Mn2+, Cr3+ Al3+, Zn2+ 44

Reakcje jonu Co2+ 44

Reakcje jonu Ni2+ 46

Reakcje jonu Fe2+  48

Reakcje jonu Fe3+ 50

Reakcje jonu Mn2+ 53

Reakcje jonu Cr3+ 54

Reakcje jonu Al3+ 56

Reakcje jonu Zn2+ 58

 

Analiza kationów IV grupy: Ba2+, Sr2+ Ca2+ 61

Reakcje jonu Ba2+61

Reakcje jonu Sr2+  63

Reakcje jonu Ca2+ 65

 

Analiza kationów V grupy: Mg2+, K+, Na+ NH4+  67

Reakcje jonu Mg2+  67

Reakcje jonu K+  69

Reakcje jonu Na+ 71

Reakcje jonu NH4+ 70

 

CZĘŚĆ II - ANALIZA ANIONÓW 73

Włodzimierz Rzeszutko, Włodzimierz Opoka, Eugeniusz Somogyi

 

Grupy anionów na podstawie rozdziału Bunsena  73

Aniony I grupy: Cl, Br, I, CN, SCN, [Fe(CN)6]4–, [Fe(CN)6]3–, CIO  75

Reakcje jonu Cl75

Reakcje jonu Br76

Reakcje jonu I77

Reakcje jonu CN79

Reakcje jonu SCN81

Reakcje jonu [Fe(CN)6]4– 82

Reakcje jonu [Fe(CN)6]3–83

Reakcje jonu CIO   84

 

Aniony II grupy: S2– NO2, CH3COO, HCOO 86

Reakcje jonu S2–  86

Reakcje jonu NO2 87

Reakcje jonu CH3COO   89

Reakcje jonu HCOO 90

 

Aniony III grupy: CO32–, B033–, S032–, C2O42–, C4H4O62–, C6H5073– 91

Reakcje jonu CO32– 91

Reakcje jonu B033–   92

Reakcje jonu S032–  93

Reakcje jonu C2O42–  95

Reakcje jonu C4H4O62–   95

Reakcje jonu C6H5073–  95

 

Aniony IV grupy: S2O32–, CrO42–, Cr2O72–, PO43–, AsO33–, As043–, SiO32– 98

Reakcje jonu S2O32–  98

Reakcje jonu CrO42–, Cr2O72–  99

Reakcje jonu PO43–  101

Reakcje jonu AsO33–  102

Reakcje jonu As043– 104

Reakcje jonu SiO32– 105

 

Aniony V grupy: NO3, Cl03, MnO4, Cl04  106

Reakcje jonu  NO3   106

Reakcje jonu  Cl03 107

Reakcje jonu MnO4   108

Reakcje jonu Cl04   109

 

Aniony VI grupy: S042–, F, [SiF6]2–110

Reakcje jonu S042–110

Reakcje jonu F   111

Reakcje jonu [SiF6]2– 112

 

CZĘŚĆ III – ANALIZA ZADAŃ ZŁOŻONYCH 113

Włodzimierz Rzeszutko, Włodzimierz Opoka, Eugeniusz Somogyi

 

Schemat analizy mieszaniny kationów 114

Analiza kationów I grupy: Ag+, Hg22+, Pb2+ 114

Analiza kationów II grupy: Hg2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, jony arsenu*, antymonu* i cyny* 115

Analiza kationów grupy IIA: Hg2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+ 116

Analiza kationów grupy IIB: jony arsenu*, antymonu*, cyny* 117

Analiza kationów III grupy: Co2+, Ni2+, jony żelaza*, Mn2+, Cr3+, Al3+, Zn2+ 118

Analiza kationów IV grupy: Ba2+, Ca2+, Sr2+  120

Analiza kationów V grupy: Mg2+, NH4+, K+, Na+  121

 

CZĘŚĆ IV - UPROSZCZONE SCHEMATY ROZDZIALU KATIONOW GRUP I-V  123

Wlodzimierz Opoka<< powróć do strony produktu