Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Historia współczesnej psychologii
Historia współczesnej psychologii


Spis treści

Przedmowa,
Podziękowania,

1.Badanie historii psychologii,
Rozwój współczesnej psychologii,
Znaczenie przeszłości dla zrozumienia teraźniejszości,
Dane historyczne: rekonstrukcja przeszłości psychologii,
Historiografia: jak badamy historię,
Dane utracone lub utajnione,
Dane zniekształcone w przekładzie,
Dane stronnicze,
Czynniki kontekstowe w psychologii,
Warunki ekonomiczne,
Wojna,
Uprzedzenia i dyskryminacja,
Koncepcje historii nauki,
Teoria personalistyczna,
Teoria naturalistyczna,
Szkoły myślenia w rozwoju współczesnej psychologii,
Plan książki,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,


2.Wpływ filozofii na powstanie psychologii,
Duch mechanicyzmu,
Wszechświat jako zegar,
Determinizm i redukcjonizm,
Automaty,
Ludzie maszyny,
Maszyna licząca,
Początki nowożytnej nauki,
Renć Descartes (1596-1650),
Znaczenie Kartezjusza: mechanicyzm i problem psychofizyczny,
Natura ciała,
Oddziaływanie psychofizyczne,
Teoria idei,
Filozoficzne podstawy nowej psychologii: pozytywizm, materializm i empiryzm,
Auguste Comte (1798-1857),
John Locke (1632-1704),
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat empiry-zmu, zaczerpnięty z Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego (1690) Johna Locke'a,
George Berkeley (1685-1753),
David Hume (1711-1776),
David Hartley (1705-1757),
James Mili (1773-1836),
John Stuart Mili (1806-1873),
Znaczenie empiryzmu dla psychologii,
Pytania do dyskusji,
Lektura
zalecana,

3.Wpływ fizjologii na powstanie psychologii,
Znaczenie obserwatora,
Rozwój dziewiętnastowiecznej fizjologii,
Badania nad czynnościami mózgu: odwzorowanie od wewnątrz,
Badania nad czynnościami mózgu: odwzorowanie od zewnątrz,
Badania nad układem nerwowym,
Duch mechanistyczny,
Początki psychologii eksperymentalnej,
Dlaczego Niemcy?,
Hermann von Helmholtz (1821-1894),
Życie Helmholtza,
Dokonania Helmholtza: impuls nerwowy, widzenie i słyszenie,
Ernst Weber (1795-1878),
Dwupunktowe progi,
Ledwie dostrzegalne różnice,
Gustav Theodor Fechner (1801-1887),
Życie Fechnera,
Psychika i ciało: stosunek ilościowy,
Metody psychofizyki,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat psychofizyki, zaczerpnięty zElemente der Psychophysik (1860) Gustava Fechnera,
Formalne utworzenie psychologii,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,


4.Nowa psychologia,
Ojciec założyciel współczesnej psychologii,
Wilhelm Wundt (1832-1920),
Życie Wundta,
Okres lipski,
Etnopsychologia,
Badanie świadomego doświadczenia,
Metoda introspekcji,
Elementy świadomego doświadczenia,
Organizacja elementów świadomego doświadczenia,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat prawa rezultant psychicznych i zasady syntezy twórczej, zaczerpnięty z Grundriss der Psychologie (1896) Wilhelma Wundta,
Losy psychologii Wundta w Niemczech,
Krytyka psychologii Wundta,
Dziedzictwo Wundta,
Inne kierunki rozwoju psychologii niemieckiej,
Hermann Ebbinghaus (1850-1909),
Życie Ebbinghausa,
Badania nad uczeniem się,
Badania z użyciem nonsensownych sylab,
Inne dokonania Ebbinghausa w dziedzinie psychologii,
Franz Brentano (1838-1917),
Badanie aktów psychicznych,
Carl Stumpf (1848-1936),
Fenomenologia,
Oswald Kulpe (1862-1915),
Niezgodności między Kulpem a Wundtem,
Systematyczny eksperyment introspekcyjny,
Myślenie nieobrazowe,
Tematy badawcze podejmowane w laboratorium w Wiirzburgu,
Uwaga końcowa,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,


5.Strukturalizm,
Edward Bradford Titchener (1867-1927),
Życie Titchenera,
Eksperymentatorzy Titchenera: kobietom wstęp wzbroniony!,
Treść świadomego doświadczenia,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat struktu-ralizmu, zaczerpnięty z A Textbook ofPsychology (1909) E.B. Titchenera,
Introspekcja,
Elementy świadomości,
Krytyka strukturalizmu,
Krytyka introspekcji,
Dodatkowa krytyka systemu Titchenera,
Znaczenie strukturalizmu,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,


6.Funkcjonalizm: wcześniejsze wpływy,
Protest funkcjonalistyczny,
Prekursorzy funkcjonalizmu,
Rewolucja z powodu ewolucji: Charles Darwin (1809-1882),
Życie Darwina,
O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego,
Dzioby zięb ewolucja w działaniu,
Ewolucja maszyn,
Wpływ Darwina na psychologię,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy zaczerpnięty z Autobiografii (1876) Charlesa Darwina,
Różnice indywidualne: Francis Galton (1822-1911),
Życie Galtona,
Dziedziczenie zdolności umysłowych,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy zaczerpnięty z Hereditary Genius: An Inąuiry into Its Laws and Conseąuences (1869) Francisa Galtona,
Metody statystyczne,
Testy zdolności umysłowych,
Kojarzenie idei,
Wyobrażenia umysłowe,
Arytmetyka zapachowa i inne zagadnienia,
Uwaga końcowa,
Zoopsychologia i rozwój funkcjonalizmu,
Georg&John Romanes (1848-1894),
C. Lloyd Morgan (1852-1936),
Uwaga końcowa,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,


7.Funkcjonalizm: geneza i rozwój,
Ewolucja wkracza do Ameryki,
Herbert Spencer (1820-1903),
Darwinizm społeczny,
Filozofia syntetyczna,
Bezustanna ewolucja maszyn,
Henry Hollerith i karty perforowane,
William James (1842-1910): prekursor psychologii funkcjonalnej,
Życie Jamesa,
The Principles of Psychology,
Przedmiot psychologii: nowe spojrzenie na świadomość,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat świadomości, zaczerpnięty z Psychologii. Kurs skrócony (1892) Williama Jamesa,
Metody psychologii,
Pragmatyzm,
Teoria emocji,
Nawyk,
Funkcjonalna nierówność kobiet,
Mary Whiton Calkins (1863-1930),
Helen Bradford Thompson Woolley (1874-1947),
Leta Stetter Hollingworth (1886-1939),
Rozwój funkcjonalizmu jako szkoły myślenia,
Szkoła chicagowska,
John Dewey (1859-1952),
Łuk odruchowy,
Uwaga końcowa,
James Rowland Angell (1869-1949),
Życie Angella,
Prowincja psychologii funkcjonalnej,
Uwaga końcowa,
Harvey A. Carr (1873-1954),
Funkcjonalizm: ostateczna postać,
Funkcjonalizm na Uniwersytecie Columbia,
Robert Sessions Woodworth (1869-1962),
Życie Woodwortha,
Psychologia dynamiczna,
Krytyka funkcjonalizmu,
Znaczenie funkcjonalizmu,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,


8. Psychologia stosowana: dziedzictwo funkcjonalizmu,
W kierunku psychologii praktycznej,
Rozwój psychologii amerykańskiej,
Wpływ czynników ekonomicznych na psychologię stosowaną,
Granville Stanley Hali (1844-1924),
Życie Halla,
Ewolucja i teoria rekapitulacji,
Uwaga końcowa,
James McKeen Cattell (1860-1944),
Życie Cattella,
Testy zdolności umysłowych,
Uwaga końcowa,
Ruch badań testowych,
Binet, Terman i test IQ,
Pierwsza wojna światowa i grupowe badania testowe,
Wpływ medycyny i inżynierii,
Różnice rasowe w zakresie inteligencji,
Wkład kobiet w ruch badań testowych,
Iightner Witmer (1867-1956),
Życie Witmera,
Kliniki oceny dziecka,
Uwaga końcowa,
Ruch psychologii klinicznej,
Walter Diii Scott (1869-1955),
Życie Scotta,
Reklama i podatność na sugestię,
Dobór pracowników,
Uwaga końcowa,
Ruch psychologii pracy i organizacji,
Wpływ wojen światowych,
Badania Hawthorne i problemy organizacji,
Wkład kobiet w ruch psychologii pracy i organizacji,
Hugo Munsterberg (1863-1916),
Życie Miinsterberga,
Psychologia sądowa i zeznania naocznych świadków,
Psychoterapia,
Psychologia pracy,
Uwaga końcowa,
Psychologia stosowana w Stanach Zjednoczonych: narodowa mania,
Uwaga końcowa,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,

9.Behawioryzm: wcześniejsze wpływy,
W kierunku nauki o zachowaniu,
Wpływ zoopsychologii na behawioryzm,
Jacąues Loeb (1859-1924),
Szczury, mrówki i psychika zwierząt,
Sprytny Hans, sprytny koń,
Edward Lee Thorndike (1874-1949),
Życie Thorndike'a,
Koneksjonizm,
Skrzynka problemowa,
Prawa uczenia się,
Uwaga końcowa,
Iwan Pietrowicz Pawłow (1849-1936),
Życie Pawłowa,
Odruchy warunkowe,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy zaczerpnięty z wykładów o czynności mózgu (1927) Iwana Pawłowa,
Uwaga na temat E.B. Twitmyera,
Uwaga końcowa,
Władimir Michajłowicz Biechtieriew (1857-1927),
Odruchy skojarzone,
Zoopsychologia i ruch praw zwierząt,
Wpływ psychologii funkcjonalnej na behawioryzm,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,

10. Behawioryzm: początki,
John B. Watson (1878-1958),
Życie Watsona,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy zaczerpnięty z artykułu Psychologia, jak widzi ją behawiorysta (1913) Johna B. Watsona,
Reakcja na program Watsona,
Metody behawiorystyczne,
Przedmiot behawioryzmu,
Instynkty,
Emocje,
Procesy myślowe,
Popularność behawioryzmu,
Eksplozja psychologii,
Watson i ruch praw zwierząt,
Karl Lashley (1890-1958),
Krytyka behawioryzmu Watsona,
William McDougall (1871-1938),
Znaczenie behawioryzmu Watsona,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,


11. Behawioryzm: dalszy rozwój,
Trzy stadia behawioryzmu,
Operacjonizm,
Edward Chace Tolman (1886-1959),
Behawioryzm celowościowy,
Zmienne pośredniczące,
Teoria uczenia się,
Uwaga końcowa,
Clark Leonard Hull (1884-1952),
Życie Hulla,
Duch mechanicyzmu,
Obiektywna metodologia i kwantyfikacja,
Popędy,
Uczenie się,
Uwaga końcowa,
Burrhus Frederic Skinner (1904-1990),
Życie Skinnera,
Behawioryzm w ujęciu Skinnera,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy zaczerpnięty z Science and Human Behavior (1953) B.F. Skinnera,
Warunkowanie instrumentalne,
Rozkłady wzmocnień,
Zachowanie werbalne,
Dziecięce łóżeczka powietrzne, maszyny uczące i pociski naprowadzane przez gołębie,
Walden two - wizja behawiorystycznego społeczeństwa,
Modyfikacja zachowania,
Zoopsychologia stosowana - IQ Zoo,
Krytyka Skinnerowskiego behawioryzmu,
Znaczenie behawioryzmu Skinnera,
Socjobehawioryzm: bunt poznawczy,
Albert Bandura (1925-),
Teoria społeczno-poznawcza,
Poczucie skuteczności,
Modyfikacja zachowania,
Uwaga końcowa,
Julian Rotter (1916-),
Procesy poznawcze,
Umiejscowienie kontroli,
Uwaga końcowa,
Dalsze losy behawioryzmu,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,

12. Psychologia postaci (Gestalt),
Gestaltowska rewolta,
Więcej w spostrzeżeniu niż się wydaje, Wcześniejsze wpływy,
Zeitgeist w fizyce,
Zjawisko za sprzeciw wobec psychologii wundtowskiej,
Max Wertheimer (1880-1943),
Kurt Koffka (1886-1941),
Wolfgang Kóhler (1887-1967),
Charakter gestaltowskiej rewolty,
Prawa postaci dotyczące organizacji spostrzeżeń,
Badania Gestalt nad uczeniem się: wgląd i dowody inte u małp
człekokształtnych,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat psychologii postaci zaczerpnięty z Intelligenzprufungen an Menschenaffen (1921) Wolfganga Kóhlera,
Uwaga końcowa,
Myślenie produktywne u ludzi,
Izomorfizm,
Rozprzestrzenienie się psychologii postaci,
Pojedynek z behawioryzmem,
Psychologia postaci w nazistowskich Niemczech,
Teoria pola: Kurt Lewin (1890-1947),
Życie Lewina,
Przestrzeń życiowa,
Motywacja i efekt Zeigamik,
Psychologia społeczna,
Krytyka psychologii postaci,
Znaczenie psychologii postaci,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,

13. Psychoanaliza: początki,
Rozwój psychoanalizy,
Wcześniejsze wpływy,
Teorie nieświadomej psychiki,
Dawniejsze poglądy na temat psychopatologii,
Wpływ Charlesa Darnina,
Dodatkowe wpływy,
Sigmund Freud (1856-1939) i rozwój psychoanalizy,
Przypadek Anny O.,
Seksualne podłoże nerwicy,
Badania nad histerią,
Spór o uwiedzenie w dzieciństwie,
Analiza marzeń sennych,
U szczytu powodzenia,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat histerii, zaczerpnięty z pierwszego odczytu Sigmunda Freuda na Uniwersytecie Clarka, wygłoszonego 9 września 1909 roku,
Psychoaaliza jako metoda leczenia,
Psychoanaliza jako teoria osobowości,
Popędy,
Warstwy osobowości,
Lęk,
Stadia rozwoju psychoseksualnego,
Mechanicyzm i determinizm w systemie Freuda,
Relacje między psychoanalizą a psychologią,
Naukowe uprawomocnienie koncepcji psychoanalitycznych,
Krytyka psychoanalizy,
Znaczenie psychoanalizy,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,


14. Psychoanaliza: dalszy rozwój,
Rywalizujące odłamy,
Neofreudyści i psychologia ego,
Anna Freud (1895-1982),
Analiza dziecka,
Uwaga końcowa,
Teorie relacji z obiektem,
Melanie Klein (1882-1960),
Heinz Kohut (1913-1981),
Carl Jung (1875-1961),
Życie Junga,
Psychologia analityczna,
Nieświadomość zbiorowa,
Archetypy,
Introwersja i ekstrawersja,
Typy psychologiczne: funkcje i postawy,
Uwaga końcowa,
Teorie psychospołeczne: Zeitgeist ponownie daje znać o sobie,
Alfred Adler (1870-1937),
Życie Adlera,
Psychologia indywidualna,
Poczucie niższości,
Styl życia,
Twórcza siła jaźni,
Kolejność urodzeń,
Uwaga końcowa,
Karen Horney (1885-1952),
Życie Horney,
Polemiki z Freudem,
Lęk podstawowy,
Potrzeby neurotyczne,
Wyidealizowany obraz Ja,
Uwaga końcowa,
Ewolucja teorii osobowości: psychologia humanistyczna,
Wcześniejsze wpływy,
Charakter psychologii humanistycznej,
Abraham Maslow (1908-1970),
Życie Masłowa,
Samorealizacja,
Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat psychologii humanistycznej zaczerpnięty z książki Motywacja i osobowość (1970) Abrahama Masłowa,
Uwaga końcowa,
Carl Rogers (1902-1987),
Życie Rogersa,
Samourzeczywistnienie,
Uwaga końcowa,
Losy psychologii humanistycznej,
Psychologia pozytywna,
Tradycja psychoanalityczna w historii,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,


15. Współczesne trendy w psychologii,
Szkoły myślenia z perspektywy czasu,
Ruch poznawczy w psychologii,
Wcześniejsze wpływy,
Zeitgeist w fizyce,
Narodziny psychologii poznawczej,
George Miller (1920-),
Ośrodek Badań nad Procesami Poznawczymi,
Ulric Beisser (1928-),
Metafora komputerowa,
Rozwój współczesnych komputerów,
Sztuczna inteligencja,
Charakter psychologii poznawczej,
Poznawcza nauka o układzie nerwowym,
Rola introspekcji,
Poznanie nieświadome,
Procesy poznawcze u zwierząt,
Obecny status,
Psychologia ewolucyjna,
Wcześniejsze wpływy,
Wpływ socjobiologii,
Obecny status psychologii ewolucyjnej,
Uwaga końcowa,
Pytania do dyskusji,
Lektura zalecana,

Słownik,
Bibliografia,
Indeks osób,
Indeks rzeczowy,

<< powróć do strony produktu