Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym
Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym


 
SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów  9
Wstęp  17
1. Podstawy nadzoru sektora bankowego
1.1. Istota regulacji i nadzoru rynku finansowego oraz sektora bankowego 27
1.2. Uwarunkowania kształtowania prawa bankowego 37
1.3.Specyfika nadzoru nad bankami 43
1.4. Relacje między bankiem centralnym a nadzorem banków komercyjnych 48
2.Modele krajowego nadzoru bankowego
2.1. Tradycyjny model nadzoru sektorowego  59
2.2. Nadzór funkcjonalny i zintegrowany  62
2.3. Model dwubiegunowy (twin peaks)  66
2.4. Cechy dobrego nadzoru nad rynkiem finansowym  68
3. Zmiany w podejściu nadzorczym po kryzysie 2007–2009
3.1. Rynkowe determinanty przekształceń w organizacji nadzoru bankowego 77
3.1.1. Rozwój systemu shadow banking i arbitraż regulacyjny  77
3.1.2. Problem instytucji zbyt dużych, żeby upaść, hazard moralny i ryzyko systemowe  80
3.1.3. Problematyka zmiany cen kredytu  84
3.2. Propozycje zmian w regulacjach i nadzorze zgłaszane przez instytucje międzynarodowe  87
3.2.1. Grupa G-20  87
3.2.2. Rada Stabilności Finansowej  89
3.2.3. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego  99
3.2.4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  100
3.3. Propozycje zmian w regulacjach i nadzorze zgłaszane w raportach ekspertów  103
3.3.1. Raport grupy de Larosière’a  103
3.3.2. Raport Komisji Vickersa  106
3.3.3. Raport Liikanena  107
4. Przekształcenia w strukturze regulacyjno-nadzorczej na poziomie ponadnarodowym
4.1. Przeniesienie nadzoru na ponadnarodowy poziom  111
4.1.1. Europejski System Nadzoru Finansowego  111
4.1.2. Rola EBC w strukturze unii bankowej  116
4.1.3. Kolegia nadzorcze  123
4.2. Zmiany regulacji ostrożnościowych – Bazylea III i jej udoskonalenia  125
4.2.1. Bazylea III  125
4.2.2. TLAC i MREL – globalne i regionalne standardy ostrożnościowe 128
4.3. Działania nadzorcze dotyczące ryzyka systemowego  134
4.4. Zmiany w obszarze nadzoru pośredniego  139
4.4.1. Kontrahenci centralni (CCP)  139
4.4.2. Standardy raportowania dotyczące banków  143
5. Przekształcenia w strukturze nadzoru w wybranych krajach
5.1. Reformy nadzoru nad sektorem bankowym na poziomie krajowym  147
5.2. Model nadzoru w banku centralnym – przypadek Irlandii  153
5.2.1. Geneza irlandzkiego nadzoru finansowego  153
5.2.2. Nadzór finansowy w Irlandii w latach 2003–2009  154
5.2.3. Irlandzki nadzór finansowy po 2010 roku  157
5.3. Model podwójnego podejścia nadzorczego w Niemczech  160
5.3.1. Geneza niemieckiego nadzoru finansowego  160
5.3.2. Struktura organizacyjna nadzoru w Niemczech  163
5.3.3. Pokryzysowe zmiany i ocena funkcjonowania niemieckiego nadzoru bankowego 165
5.4. Model twin peaks w Holandii  168
5.4.1. Geneza holenderskiego nadzoru finansowego  168
5.4.2. Reforma nadzoru finansowego z 2002 roku i wprowadzenie modelu twin peaks  170
5.4.3. Pokryzysowa ocena funkcjonowania holenderskiego modelu twin peaks  174
5.5. Ewolucja nadzoru w Wielkiej Brytanii  177
5.5.1. Powstanie i zakres działania FSA  177
5.5.2. Struktura organizacyjna instytucji nadzoru i mechanizmy jej funkcjonowania  181
5.5.3. Ocena funkcjonowania zintegrowanego modelu nadzoru  188
5.5.4. Odejście Wielkiej Brytanii od nadzoru zintegrowanego po kryzysie finansowym 2007–2009  192
6. Uwarunkowania lokalizacji nadzoru bankowego – jaki model dla Polski?
6.1. Historyczne aspekty rozwoju polskiego sektora bankowego oraz jego regulacji i nadzoru  201
6.2. Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce w 2006 roku  209
6.3. Zalety i wady nadzoru polskiego sektora bankowego w formie nadzoru zintegrowanego  213
6.4. Wpływ procedury restrukturyzacji i nadzoru makroostrożnościowego na docelowy kształt nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce  220
7. Metodologia badania kształtu i lokalizacji nadzoru sektora bankowego w Polsce
7.1. Procedura badań  229
7.1.1. Określenie przedmiotu badań  229
7.1.2. Cel i problem badawczy  232
7.1.3. Założenia badawcze i sposób prowadzenia badań  235
7.2. Istota metody badawczej – Analitycznego Procesu Hierarchicznego  241
7.3. Zastosowanie modelu decyzyjnego dotyczącego kształtu i lokalizacji nadzoru  247
7.4. Charakterystyka kryteriów związanych z lokalizacją nadzoru  252
7.4.1. Zakres nadzoru  252
7.4.2. Niezależność i odpowiedzialność instytucji nadzoru  258
7.4.3. Zdolność do implementacji polityki nadzorczej  261
7.4.4. Kompleksowość nadzoru  268
7.5. Przesłanki dalszych reform nadzoru finansowego w Polsce – omówienie wyników badania  273
7.5.1. Preferencje ekspertów ustalone na podstawie badania  273
7.5.2. Doświadczenia innych krajów oraz lokalne uwarunkowania  279
Zakończenie  283
Bibliografia  291
Spis tabel 313
Spis rysunków 314
Aneks 1. Kwestionariusz ankiety badawczej  315
Aneks 2. Tabelaryczne wyniki badań za pomocą metody AHP  333


<< powróć do strony produktu