Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce
Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce


Spis treści

WSTĘP  9

ROZDZIAŁ I. Społeczeństwo obywatelskie i sfera publiczna w rozważaniach nad współczesną demokracją  17
1.1. Społeczne wyobrażenia demokracji  18
1.1.1. Polityczny i społeczny wymiar demokracji  20
1.1.2. Agregacja preferencji społecznych  21
1.1.3. Środowisko społeczne jako źródło instytucjonalnej stabilizacji władzy politycznej  23
1.2. Społeczeństwo obywatelskie jako centralna kategoria we współczesnych koncepcjach demokracji  25
1.2.1. Rola państwa w koncepcjach społeczeństwa obywatelskiego  25
1.2.2. Znaczenie debaty i opinii publicznej dla społeczeństwa obywatelskiego  29
1.3. Sfera publiczna jako przestrzeń komunikowania się uczestników debaty publicznej  31
1.3.1. Proces komunikowania i media a przeobrażenia demokratycznej sfery publicznej  33
1.3.2. Pesymistyczne i optymistyczne poglądy dotyczące roli mediów i współczesnej sfery publicznej  37
1.3.3. Nowe technologie komunikacyjne jako potencjalne czynniki rozszerzania bądź ograniczania społeczeństwa obywatelskiego i sfery publicznej  41
1.4. Partycypacja obywatelska i dyskurs społeczny w koncepcjach demokracji deliberatywnej  46

ROZDZIAŁ II. Mediatyzacja organizacji społecznych jako obszar badań w studiach nad komunikacją polityczną 53

2.1. Komunikacja polityczna – definicja pojęcia  54
2.1.1. Modele procesu komunikowania  57
2.1.2. Komunikacja polityczna jako proces polityczny  62
2.1.3. Aktorzy komunikacji politycznej  67
2.2. Relacje mediów masowych i organizacji społecznych w studiach nad komunikacją polityczną w perspektywie politologicznej  69
2.2.1. Społeczni aktorzy w procesie komunikacji politycznej  74
2.2.2. Organizacje pozarządowe jako społeczni aktorzy komunikacji politycznej  79
2.3. Mediatyzacja organizacji społecznych i politycznych  84
2.3.1. Mediatyzacja – definicja pojęcia  85
2.3.2. Medialna konstrukcja rzeczywistości  87
2.3.3. Czynniki atrakcyjności medialnej informacji  88
2.3.4. Informowanie w mediach  91
2.3.5. Mediatyzacja organizacji  96

ROZDZIAŁ III. Organizacje pozarządowe jako społeczni uczestnicy dyskursu politycznego w Polsce  99

3.1. Schemat badań reprezentacji medialnych i strategii komunikacyjnych organizacji pozarządowych  101
3.2. Oś relacji organizacji pozarządowych i administracji publicznej  102
3.2.1. Czynniki hamujące rozwój sektora pozarządowego w pierwszym okresie III RP  103
3.2.2. Otoczenie instytucjonalne  106
3.2.3. Organizacje pozarządowe jako instrument partycypacji obywatelskiej  111
3.2.4. Organizacje pozarządowe jako instrument reprezentacji interesów społecznych  117
3.2.5. Modele relacji organizacji pozarządowych i administracji publicznej  123
3.3. Oś relacji organizacji pozarządowych i partii politycznych 126
3.3.1. Uwarunkowania wzajemnych relacji  129
3.3.2. Parapolityczny styl działania organizacji pozarządowych  132
3.3.3. Modele relacji organizacji pozarządowych i partii politycznych  135
3.4. Oś relacji organizacji pozarządowych i mediów  136
3.4.1. Media własne organizacji pozarządowych jako narzędzie inicjowania i prowadzenia debaty w sferze publicznej  136
3.4.2. Oczekiwania mediów i organizacji pozarządowych w relacjach wzajemnych  138
3.5. Reprezentacje medialne a dyskurs medialny  139

ROZDZIAŁ IV. Medialne reprezentacje organizacji pozarządowych  145

4.1. Badanie przekazów w mediach – analiza zawartości w badaniach medialnych reprezentacji  146
4.1.1. Prasa codzienna i telewizyjne serwisy informacyjne jako główne źródła informacji  147
4.1.2. Dobór próby i ramy czasowe badań  151
4.1.3. Kategorie analizy i wskaźniki zróżnicowania przekazu mediów  153
4.1.4. Płaszczyzny analizy i pytania badawcze  155
4.1.5. Organizacje pozarządowe w rzeczywistości przekazów medialnych  159
4.1.6. Ramy interpretacyjne i modele zachowań mediów w obszarze prezentacji organizacji pozarządowych  205
4.2. Badanie nadawców przekazu w kontekście wywiadów pogłębionych z dziennikarzami, przeprowadzonych w badaniach medialnych reprezentacji organizacji pozarządowych  208
4.2.1. Organizacje pozarządowe i ich wzajemne relacje z administracją publiczną i partiami politycznymi w opinii dziennikarzy  210
4.2.2. Wzajemne relacje organizacji pozarządowych i mediów w opinii dziennikarzy  217
4.2.3. Praktyka dziennikarska i redakcyjna w zakresie przygotowywania materiałów medialnych dotyczących organizacji pozarządowych  223
4.2.4. Organizacje pozarządowe jako aktorzy debaty publicznej w opinii dziennikarzy  235

ROZDZIAŁ V. Strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych  239

5.1. Zakres wykorzystywania przez organizacje pozarządowe ich stron WWW oraz aplikacji Web 2.0  242
5.1.1. Dobór próby i kategorie analizy  243
5.1.2. Poziom adaptacji przez organizacje pozarządowe narzędzi internetowych na podstawie paradygmatu komunikacji jedno- i dwukierunkowej  246
5.2. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych w obszarze komunikacji z otoczeniem  256
5.2.1. Strategie komunikacyjne wybranych organizacji pozarządowych  259
5.2.2. Wzajemne relacje organizacji pozarządowych i mediów w opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych  278
5.2.3. Organizacje pozarządowe i ich wzajemne relacje z administracją publiczną i partiami politycznymi w opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych  292
5.2.4. Relacje organizacji pozarządowych i mediów jako element procesu komunikacji politycznej  298

ZAKOŃCZENIE  301
ANEKS  309
SPIS TABEL, WYKRESÓW I ILUSTRACJI  319
BIBLIOGRAFIA  323

<< powróć do strony produktu