Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3418,strona,Rownia_wznoszaca,katid,47.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Nowa globalna architektura finansowa
Nowa globalna architektura finansowa


Spis treści

Słownik pojęć i skrótów

Wprowadzenie (Barbara Liberska)

Rozdział I.  Działania grupy G-20 na rzecz nowej globalnej architektury finansowej  (Barbara Liberska)

1.1.     Wprowadzenie
1.2.     Podstawowe cele i zadania grupy G-20
1.3.     Najważniejsze ustalenia szczytów przywódców grupy G-20 w latach 2008–2014
1.4.     Główne osiągnięcia grupy G-20
1.5.     Postępy w reformowaniu globalnego systemu finansowego
1.6.     Konkluzje
Bibliografia

Rozdział II. Banki centralne w czasie kryzysu i po kryzysie (Mariusz Trojak)

2.1.     Zasady działania banków centralnych przed globalnym kryzysem finansowym
2.2.     Standardowe działania podejmowane przez EBC i FED w odpowiedzi na kryzys
2.3.     Rola banków centralnych po kryzysie finansowym
2.4.     Konkluzje
Bibliografia

Rozdział III. Nowe regulacje związane z ryzykiem działania dużych instytucji finansowych (Alicja Szyszko)

3.1.     Zagrożenie dla stabilności systemu finansowego związane z działaniem dużych instytucji finansowych
3.2.     Nowe regulacje dla instytucji zbyt wielkich, aby upaść
3.3.     Wdrożone regulacje dotyczące instytucji zbyt wielkich, aby upaść
3.4.     Duże instytucje finansowe siedem lat po kryzysie
3.5.     Konkluzje
 Bibliografia

Rozdział IV. Pokryzysowe regulacje ryzyka systemowego (Mariusz Trojak)

4.1.     Ryzyko systemowe – definicja i metody pomiaru
4.2.     Instytucje istotne systemowo i mechanizmy zarażania
4.3.     Pokryzysowe regulacje ryzyka systemowego
4.4.     Konkluzje
 Bibliografia

Rozdział V. Globalne regulacje mikroostrożnościowe – Bazylea III (Alicja Szyszko)

5.1.     Znaczenie Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w koordynacji międzynarodowych regulacji ostrożnościowych
5.2.     Sytuacja banków w czasie globalnego kryzysu finansowego lat 2007–2009
5.3.     Założenia Bazylei III
5.4.     Konsekwencje wdrażania rekomendacji Bazylea III
5.5.     Konkluzje
Bibliografia

Rozdział VI. Pokryzysowe mechanizmy upadłości i restrukturyzacji banków (Piotr Łasak)

6.1.     Ratowanie banków w czasie kryzysu
6.2.     Koszty ratowania banków
6.3.     Próby ograniczenia zaangażowania państwa w pomoc bankom
6.4.     Pokryzysowe procedury i mechanizmy upadłości banków
6.5.     Konkluzje
Bibliografia

Rozdział VII. Budowa nowej struktury nadzoru bankowego na szczeblu lokalnym i regionalnym (Piotr Łasak)

7.1.     Nowa struktura nadzoru bankowego na poziomie Unii Europejskiej
7.2.     Regulacje globalne i ich wdrażanie
7.3.     Regulacje dotyczące struktury sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej
7.4.     Konkluzje
Bibliografia

Rozdział VIII. Zmiany w zasadach wynagrodzeń w bankach (Mateusz Folwarski, Mariusz Trojak)

8.1.     Wysokość i struktura wynagrodzeń kadry zarządzającej instytucjami finansowymi
8.2.     Pokryzysowe regulacje wynagrodzeń  w instytucjach finansowych
8.3.     Konkluzje
Bibliografia

Rozdział IX. Próby odbudowania zaufania do agencji ratingowych (Mariusz Trojak)

9.1.      Dysfunkcjonalność rynku ratingu kredytowego
9.2.      Ryzyko systemowe a rating finansowy
9.3.     Dotychczasowe reformy agencji ratingowych
9.4.     Rekomendacje dla polityki publicznej
9.5.     Konkluzje
Bibliografia

Rozdział X. Problem shadow banking w perspektywie pokryzysowej (Piotr Łasak)

10.1.     Zagrożenia wynikające z istnienia systemu shadow banking
10.2.     Rozwój systemu shadow banking
10.3.     Kluczowe regulacje shadow banking po kryzysie
10.4.     Ocena pokryzysowych regulacji
10.5.     Konkluzje
Bibliografia

Rozdział XI.  Globalna architektura  finansowa po kryzysie –
regulacje i wyzwania  (Barbara Liberska)

11.1. Potrzeba i zasady nowej globalnej architektury finansowej
11.2. Globalne regulacje na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa banków
11.3.     Rozwiązanie problemu banków zbyt dużych, aby upadły (TBTF)
11.4.     Próba regulacji instytucji pozabankowych  – shadow banking system, agencje ratingowe
11.5.     Nowa  rola państwa i miejsce sektora finansowego w gospodarce
11.6.    Konkluzje
Summary

<< powróć do strony produktu