Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Molekularne mechanizmy regulacji hormonalnej
Molekularne mechanizmy regulacji hormonalnej


Spis treści
Od autora 7
Wstęp 9
Część I. Cząsteczki sygnałowe
1. Cząsteczki przenoszące informację biologiczną między komórkami organizmów wielokomórkowych 13
1.1. Pochodne amin i aminokwasów 15
1.2. Ikozanoidy 16
1.3. Hormony steroidowe i inne małocząsteczkowe związki lipofilne 18
1.4. Oligo- i polipeptydy 20
2. Receptory 27
2.1. Receptory wewnątrzkomórkowe (jądrowe 30
2.2. Receptory błonowe 35
2.2.1. Receptory jonotropowe 39
2.2.2. Receptory związane z białkami G 42
2.2.3. Receptory o aktywności enzymatycznej 44
2.2.4. Receptory asocjujące z kinazami tyrozynowymi niereceptorowymi 52
2.2.5. Receptory podobne do białka Toll 56
2.2.6. Receptory z domeną śmierci i receptory pułapki 58
2.2.7. Receptory Notch 61
2.2.8. Receptory rozpuszczalne 64
2.2.9. Koreceptory 65
2.2.10. Rozmowa receptorów 68
3. Białka adaptorowe, kotwiczące i dokujące 75
3.1. Domeny białkowe 75
3.2. Białka adaptorowe 81
3.3. Białka kotwiczące 84
3.4. Białka dokujące 85
4. Białka G, cyklazy i cykliczne nukleotydy 89
4.1. Duże białka G 90
4.2. Superrodzina białek Ras 94
4.3. Cyklazy nukleotydowe 100
4.4. Tlenek azotu 102
5. Kinazy białkowe niereceptorowe 107
5.1. Kinazy białkowe serynowo-treoninowe 108
5.1.1. Kinazy białkowe AGC 108
5.1.2. Kinazy białkowe aktywowane mitogenami 115
5.1.3. Kinazy regulujące cykl komórkowy 118
5.1.4. Białka mTOR 123
5.1.5. Kinazy białkowe zależne od Ca2+/kalmoduliny 127
5.2. Kinazy białkowe tyrozynowe 128
5.2.1. Kinazy Janusa 129
5.2.2. Kinazy Src 131
5.2.3. Kinazy Abl 133
6. Fosfatazy, fosfolipazy i kinaza PI3K 137
6.1. Fosfatazy serynowo-treoninowe 137
6.2. Fosfatazy tyrozynowe 139
6.3. Fosfatydyloinozytole w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej 141
6.3.1. Kinaza 3-fosfoinozytydów (PI3K) i fosfataza PTEN 141
6.3.2. Fosfolipaza C 143
7. Białka wiążące wapń 147
7.1. Kalmodulina 149
7.2. Aneksyny 151
8. Czynniki transkrypcyjne 153
8.1. NF-κB 154
8.2. Białka STAT 155
8.3. Białka Smad 157
8.4. NF-AT 158
8.5. NICD (wewnątrzkomórkowa część receptorów Notch 160
8.6. AP-1 161
8.7. Myc 162
8.8. Czynniki transkrypcyjne E2F 163
8.9. Rodzina białka p53 164
9. Kaspazy, białka Bcl-2 i inhibitory apoptozy 169
9.1. Kaspazy 169
9.2. Inhibitory apoptozy 172
9.3. Białka Bcl-2 174
Część II. Sygnały życia i sygnały śmierci
1. Hormonalna regulacja syntezy i rozkładu glikogenu 181
2. Sygnalizacja mitogenna 187
2.1. Aktywacja receptorów czynników wzrostowych 188
2.2. Przekaz sygnału mitogennego 190
2.3. Inhibicja sygnału mitogennego na poziomie receptorów GF 193
3. Molekularne mechanizmy działania transformującego czynnika wzrostowego typu β (TGFβ 197
3.1. Uwalnianie aktywnego TGFβ z kompleksu latentnego 199
3.2. Mechanizm aktywacji receptorów TGFβ i sygnalizacja z udziałem białek Smad 200
4. Stymulowana cytokinami transmisja sygnału wewnątrzkomórkowego 207
5. Apoptoza zależna i niezależna od receptorów 215
Zakończenie 221
Indeks 225

<< powróć do strony produktu