Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki
Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów  9
Wstęp  11

1. Działalność usługowa instytucji książki  23
1.1. Działalność usługowa bibliotek publicznych  23
1.1.1. Biblioteka publiczna w społeczeństwie – wybrane konteksty funkcjonowania  23
1.1.1.1. Biblioteka publiczna jako instytucja publiczna  25
1.1.1.2. Biblioteka publiczna jako instytucja usługowa  26
1.1.1.3. Biblioteka publiczna jako instytucja kultury  28
1.1.1.4. Biblioteka publiczna jako instytucja książki  30
1.1.2. Działalność usługowa bibliotek publicznych – wybrane konteksty 30
1.1.2.1. Działalność usługowa jako realizacja zobowiązań instytucji publicznej  31
1.1.2.2. Działalność usługowa jako przejaw realizacji społecznej funkcji książki  32
1.1.2.3. Działalność usługowa jako realizacja misji instytucji kulturalnej i edukacyjnej  33
1.1.2.4. Działalność usługowa jako przejaw nowoczesnego sposobu myślenia o bibliotece  34
1.1.2.5. Działalność usługowa jako element procesu mediacji  35
1.1.2.6. Działalność usługowa jako przejaw realizacji idei otwartości  36
1.1.3. Internet w działalności usługowej bibliotek publicznych  38
1.1.3.1. Obszary wykorzystania Internetu w działalności usługowej bibliotek  39
1.1.3.2. Internet w działalności usługowej bibliotek jako przejaw nowoczesnego sposobu myślenia o funkcjonowaniu biblioteki  42
1.1.3.3. Internet w działalności usługowej bibliotek jako przejaw upodabniania się bibliotek do firm komercyjnych 43
1.1.4. Web 2.0 w działalności usługowej bibliotek publicznych  45
1.1.4.1. Media społecznościowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej  46
1.1.4.2. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 jako kolejny etap ewolucji bibliotek  48
1.1.5. Działalność usługowa bibliotek publicznych – podsumowanie  49
1.2. Działalność usługowa księgarń  50
1.2.1. Księgarnia na rynku gospodarczym – wybrane konteksty funkcjonowania  51
1.2.1.1. Księgarnia jako przedsiębiorstwo  51
1.2.1.2. Księgarnia jako przedsiębiorstwo usługowe  52
1.2.1.3. Księgarnia jako przedsiębiorstwo kultury  53
1.2.1.4. Księgarnia jako instytucja książki  54
1.2.2. Działalność usługowa księgarń – wybrane konteksty  55
1.2.2.1. Rozwój działalności usługowej jako przejaw zmian gospodarczych  55
1.2.2.2. Rozwój działalności usługowej jako reakcja na kryzys  57
1.2.2.3. Działalność usługowa jako element realizacji funkcji kulturotwórczej  58
1.2.2.4. Działalność usługowa jako przejaw mediacyjnego charakteru działalności księgarskiej  59
1.2.3. Internet w działalności usługowej księgarń  60
1.2.3.1. Internet jako narzędzie podnoszące skuteczność działań biznesowych  61
1.2.3.2. Wykorzystanie Internetu jako przejaw wirtualizacji działalności księgarskiej  62
1.2.4. Web 2.0 w działalności usługowej księgarń  64
1.2.4.1. Media społecznościowe jako element marketingu relacji  65
1.2.4.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych jako przejaw nowego sposobu postrzegania roli klienta  66
1.2.5. Działalność usługowa księgarń – podsumowanie  67
1.3. Działalność usługowa wydawnictw  68
1.3.1. Wydawnictwo na rynku gospodarczym – wybrane konteksty funkcjonowania  68
1.3.1.1. Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo  69
1.3.1.2. Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo usługowe  71
1.3.1.3. Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo kultury  72
1.3.1.4. Wydawnictwo jako instytucja książki  73
1.3.2. Działalność usługowa wydawnictw – wybrane konteksty  74
1.3.2.1. Działalność usługowa jako element strategii biznesowej  75
1.3.2.2. Działalność usługowa jako poboczny aspekt działalności wydawnictwa  77
1.3.2.3. Działalność usługowa jako element realizacji funkcji kulturotwórczej  77
1.3.2.4. Działalność usługowa jako przejaw mediacyjnego charakteru działalności wydawniczej  79
1.3.3. Internet w działalności usługowej wydawnictw  80
1.3.3.1. Internet jako główny element strategii promocyjnej wydawnictwa  80
1.3.3.2. Internet jako nowy kanał dystrybucji dóbr i usług  81
1.3.4. Web 2.0 w działalności usługowej wydawnictw  83
1.3.4.1. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności wydawniczej jako odpowiedź na oczekiwania klientów  83
1.3.4.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych jako przejaw innowacyjności  85
1.3.5. Działalność usługowa wydawnictw – podsumowanie  86

2. Nowe media w działalności usługowej instytucji książki  89
2.1. Założenia metodologiczne  90
2.1.1. Cel i przedmiot badań  90
2.1.2. Metoda 91
2.1.3. Dobór próby  97
2.1.4. Organizacja i przebieg badania  98
2.2. Narzędzia informacyjno-komunikacyjne – formy i sposoby wykorzystania  102
2.2.1. Zakres i sposoby wykorzystania stron internetowych  103
2.2.2. Zakres i sposoby wykorzystania poczty elektronicznej  110
2.2.3. Zakres i sposoby wykorzystania komunikatorów internetowych  115
2.2.4. Zakres i sposoby wykorzystania blogów  117
2.2.5. Zakres i sposoby wykorzystania mikroblogów  120
2.2.6. Zakres i sposoby wykorzystania serwisów społecznościowych  123
2.2.7. Formy i sposoby wykorzystania narzędzi informacyjno-komunikacyjnych – podsumowanie  127
2.3. Obszary wykorzystania Internetu w działalności instytucji książki  129
2.3.1. Wykorzystanie Internetu w działalności informacyjnej  129
2.3.2. Wykorzystanie Internetu w działalności promocyjnej  131
2.3.3. Wykorzystanie Internetu w działalności handlowej  133
2.3.4. Wykorzystanie Internetu w działalności usługowej  135
2.3.5. Obszary wykorzystania Internetu w działalności instytucji książki – podsumowanie  139
2.4. Obszary wykorzystania mediów społecznościowych w działalności instytucji książki  140
2.4.1. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności informacyjnej 140
2.4.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności promocyjnej  142
2.4.3. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności handlowej  143
2.4.4. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności usługowej   145
2.4.5. Obszary wykorzystania mediów społecznościowych w działalności instytucji książki – podsumowanie  147
2.5. Nowe media w działalności instytucji książki – rola i perspektywy  149
2.5.1. Rola Internetu w działalności instytucji książki  149
2.5.2. Rola mediów społecznościowych w działalności instytucji książki 151
2.5.3. Perspektywy wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w działalności instytucji książki  157
2.5.4. Rola i perspektywy wykorzystania nowych mediów w działalności instytucji książki – podsumowanie  158

3. Media społecznościowe w działalności instytucji książki – rozwiązania strategiczne 161
3.1. Zakres i formy wykorzystania mediów społecznościowych w polskich instytucjach książki – zdiagnozowane problemy, źródła potencjalnych trudności  161
3.1.1. Problem z precyzyjnym zdefiniowaniem celu prowadzenia działań w mediach społecznościowych  162
3.1.2. Problem z doborem narzędzi umożliwiających realizację zdefiniowanych celów  163
3.1.3. Problem z określeniem rodzaju przekazywanych treści oraz częstotliwości ich publikowania  165
3.1.4. Problem wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obsługę mediów społecznościowych  166
3.1.5. Problemy związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych w instytucjach książki – podsumowanie  167
3.2. Strategie wykorzystania mediów społecznościowych w instytucjach książki – elementy składowe i etapy tworzenia  168
3.2.1. Określenie celu prowadzenia działań w mediach społecznościowych  170
3.2.2. Określenie odbiorcy działań w mediach społecznościowych  173
3.2.3. Dobór narzędzi  174
3.2.4. Określenie rodzaju publikowanych treści  175
3.2.5. Określenie częstości publikowania treści  176
3.2.6. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych  177
3.2.7. Opracowanie planu zarządzania sytuacją kryzysową  180
3.2.8. Strategie wykorzystania mediów społecznościowych w instytucjach książki – podsumowanie  182

Podsumowanie 185
Bibliografia  189

Aneksy  209
1. Wzór kwestionariusza ankiety dla bibliotek  210
2. Wzór kwestionariusza ankiety dla księgarń  215
3. Wzór kwestionariusza ankiety dla wydawnictw  220
4. Wzór kwestionariusza wywiadu  225

Spis rysunków, tabel i wykresów  227
Indeks nazwisk  231

<< powróć do strony produktu