Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3418,strona,Rownia_wznoszaca,katid,47.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych
Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych


Spis treści

Słowo wstępne  9

CZĘŚĆ I. ELEMENTY STATUSU MORALNEGO

Rozdział I. Status moralny a własne dobro  15
1. Dobro i interes  15
2. Jakie istoty mają swoje dobro?  17
3. Jakie znaczenie ma dobro pewnej istoty?  22
4. Wartość relacjonalna i wartość neutralna  25

Rozdział II. Status moralny a wewnętrzna godność  32
1. Wartość agatologiczna i wartość dygnitatywna  32
2. Etyczne znaczenie godności w konsekwencjalizmie  36
3. Rola godności w etyce deontologicznej  43

Rozdział III. Status moralny a posiadanie praw  52
1. Prawa i akty woli  53
2. Prawa a interesy  58
3. Prawa a powinności  65
4. Pojęcie statusu moralnego 73

CZĘŚĆ II. KRYTERIA STATUSU MORALNEGO

Rozdział IV. Kryterium zdolności odczuwania  80
1. Kwalifikacja statusu moralnego opartego na zdolności odczuwania  81
2. Ranga statusu moralnego opartego na zdolności odczuwania  83
3. Możliwość statusu moralnego opartego na nieaktualnej zdolności odczuwania  86

Rozdział V. Kryterium psychologicznej osobowości  91
1. Pojęcia osoby  91
2. Elementy psychologicznej osobowości  95
3. Psychologiczna osobowość a status moralny  97

Rozdział VI. Kryterium biologicznego człowieczeństwa  105
1. Jak rozumieć kryterium człowieczeństwa?  105
2. Człowieczeństwo jako wystarczające i konieczne kryterium bezpośrednie  108
3. Człowieczeństwo jako wystarczające, choć niekonieczne kryterium pośrednie  108
4. Człowieczeństwo jako kryterium niekonieczne, lecz współwystarczające  110
5. Kryteria statusu moralnego w zastosowaniu do wczesnych ludzkich zarodków  112

CZĘŚĆ III. ONTYCZNY STATUS LUDZKIEGO ZARODKA

Rozdział VII. Spór o istotę bytu ludzkiego  117
1. Istota człowieka a granice ludzkiego istnienia  118
2. Byt ludzki jako organizm  120
3. Byt ludzki jako podmiot funkcji osobowych  123
4. Byt ludzki jako umysł związany z ciałem  125

Rozdział VIII. Spór o tożsamość wczesnego ludzkiego zarodka  128
1. Teoria identyczności i jej krytyka  129
2. Argument z podziału bliźniaczego  135
3. Odmiany teorii nieidentyczności  141

Rozdział IX. Ludzki zarodek jako byt potencjalny  144
1. Warunki właściwej potencjalności  146
2. Zakres potencjalności  154
3. Stopnie potencjalności  168
4. Poglądy na status ontyczny ludzkiego zarodka  169

CZĘŚĆ IV. MORALNY STATUS LUDZKIEGO ZARODKA


Rozdział X. Ludzki zarodek i jego dobro  174
1. Czy ludzkie zarodki mają swoje dobro?  174
2. Jaką wartość ma dobro ludzkiego zarodka?  183

Rozdział XI. Ludzki zarodek i jego godność  190
1. Wartość dygnitatywna ludzkiego zarodka  190
2. Praktyczne znaczenie wartości ludzkiego zarodka  195

Rozdział XII. Ludzki zarodek i jego prawa  201
1. Czy ludzki embrion może mieć prawa?  201
2. Jaką treść mogą mieć prawa ludzkiego embrionu?  207
3. Jaką moc mogą mieć prawa ludzkiego embrionu?  210

Rozdział XIII. Embriologiczny personalizm i jego krytycy  216
1. Stanowiska w sprawie moralnego statusu ludzkiego zarodka  216
2. Etyczne argumenty przeciwko embriologicznemu personalizmowi  220

CZĘŚĆ V. BADANIA Z UŻYCIEM LUDZKICH ZARODKÓW I KOMÓREK MACIERZYSTYCH


Rozdział XIV. Komórki macierzyste z tkanek martwych płodów  231
1. Argument braku ważnej zgody  232
2. Argument współuczestnictwa w złu  234

Rozdział XV. Komórki macierzyste z zarodków in vitro niewykorzystanych w celu prokreacyjnym  241
1. Tworzenie i niszczenie zapasowych zarodków in vitro  242
2. Używanie niewykorzystanych zarodków in vitro do badań biomedycznych  246

Rozdział XVI. Wytwarzanie zarodków in vitro do badań biomedycznych  257
1. Argumenty przeciwko tworzeniu „badawczych” zarodków in vitro  258
2. Argumenty za wytwarzaniem „badawczych” zarodków in vitro  261

Rozdział XVII. Klonowanie ludzkich zarodków do badań biomedycznych  265
1. Klonowanie terapeutyczne – nadzieje i obawy  265
2. Sklonowane ludzkie embriony jako zarodki o równorzędnym statusie moralnym  267
3. Sklonowane ludzkie embriony jako twory o niższym statusie moralnym  269

Rozdział XVIII. Klonowanie hybryd cytoplazmatycznych  273
1. Chimery, hybrydy i cybrydy  273
2. Spór o badania z użyciem cybryd  277

Rozdział XIX. W poszukiwaniu alternatywnych źródeł pluripotencjalnych komórek macierzystych  280
1. Pozyskiwanie komórek macierzystych z zarodków, które są już martwe  281
2. Pozyskiwanie komórek macierzystych z żywych zarodków przez nieszkodliwą biopsję  283
3. Pozyskiwanie komórek macierzystych z embrionalnych artefaktów  286

Rozdział XX. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste  290
1. Badania z użyciem komórek iPS a niszczenie ludzkiego życia  291
2. Badania z użyciem komórek iPS a współuczestnictwo w złu  293

Bibliografia  297
Indeks nazwisk  311

<< powróć do strony produktu