Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Wiek Pacyfiku
Wiek Pacyfiku


Spis treści

Wykaz skrótów  9
Wstęp   13
Konstrukcja pracy  14
Metodologia badań  16
Stan badań   17
Przeprowadzone badania  18

Rozdział I. Teoretyczne podstawy analizy  21
1.1. Nurt realistyczny  23
1.2. Nurt liberalny  26
1.3. Szkoła angielska, instytucjonalizm, teoria krytyczna, postmodernizm, konstruktywizm   33

Rozdział II. Pozycja USA w regionie Azji i Pacyfiku  37
2.1. Geografia i geopolityka regionu a Stany Zjednoczone  38
2.2. Pozycja USA w kontekście demograficznym i społeczno-kulturowym  43
2.3. USA a potencjał i zróżnicowanie gospodarcze regionu  49
2.4. Sytuacja strategiczno-militarna w regionie  59

Rozdział III. Mechanizmy, cele i założenia polityki USA wobec regionu Azji i Pacyfiku   69
3.1. Ramy instytucjonalne amerykańskiej polityki zagranicznej  70
3.1.1. Źródła polityki zagranicznej USA  70
3.1.2. Rola prezydenta USA  71
3.1.3. Administracja prezydencka  72
3.1.3.1. Rada Bezpieczeństwa Narodowego  72
3.1.3.2. Rada Doradców Gospodarczych  73
3.1.3.3. Przedstawiciel USA ds. Handlu  74
3.1.3.4. Departament Stanu  75
3.1.3.5. Departament Obrony  78
3.1.4. Rola Kongresu   82
3.1.5. Grupy lobbingowe, media, opinia publiczna i ośrodki badawcze ... 84
3.2. Cele i założenia polityki USA   88
3.2.1. Podstawowe nurty w amerykańskiej polityce zagranicznej  88
3.2.2. Założenia polityki zagranicznej administracji G.H. Busha  90
3.2.3. Założenia polityki Billa Clintona  91
3.2.4. Cele polityki administracji G.W. Busha  92
3.2.5. Założenia polityki Baracka Obamy  94
3.3. Rola regionu Azji i Pacyfiku w polityce zagranicznej USA  97
3.3.1. Założenia teoretyczne  97
3.3.2. Cele polityki G.H. Busha  98
3.3.3. Założenia polityki Billa Clintona  102
3.3.4. Zmiany w polityce G.W. Busha  103
3.3.5. Wyzwania dla prezydenta Baracka Obamy  107

Rozdział IV. Polityka USA wobec kluczowych państw regionu  113
4.1. Polityka USA wobec Chin   114
4.2. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Japonii  130
4.3. Stosunki trójstronne Waszyngton–Tokio–Pekin  146
4.4. Rola państw koreańskich w polityce USA  153
4.5. Rola polityki USA wobec Indii w systemie regionalnym  168
4.6. Australia w polityce USA i systemie regionalnym  175

Rozdział V. Polityka USA wobec organizacji regionalnych, szczególnie APEC i ASEAN   185
5.1. APEC – najważniejsza organizacja ogólnoregionalna  188
5.2. Polityka USA wobec APEC   199
5.3. ASEAN i organizacje integracyjne Azji Wschodniej  221
5.4. USA a organizacje integracyjne w ramach Azji Wschodniej  236

Podsumowanie  259
Summary   265
Bibliografia   267
Źródła   267
Zbiory dokumentów   267
Raporty, deklaracje, przemówienia, umowy  268
Dane statystyczne, analizy   280
Literatura   282
Wydawnictwa zwarte   282
Artykuły, opracowania   292
Źródła internetowe   308
Czasopisma  309
Spis tabel   310
Spis wykresów   310

<< powróć do strony produktu