Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Dialog międzykulturowy w turystyce
Dialog międzykulturowy w turystyce


SPIS TREŚCI

Wstęp   11

1. Antropologiczne ujęcie problemu dialogu międzykulturowego w turystyce  21
1.1. Antropologia turystyki – zarys problematyki  21
1.1.1. Rozwój dyscypliny w kontekście innych dziedzin wiedzy  23
1.1.2. Najważniejsze obszary i problemy badawcze 27
1.2. Rola turystyki we współczesnym świecie  37
1.2.1. Turystyka – model życia   37
1.2.2. Turystyka kulturowa  43
1.3. Komunikacja międzykulturowa w naukach humanistycznych  48
1.3.1. Badania komunikacji międzykulturowej  48
1.3.2. Kompetencje międzykulturowe  55
1.4. Dialog międzykulturowy w turystyce   59
1.4.1. Komunikacyjny kontekst turystyki  59
1.4.2. Turystyka w perspektywie dialogicznej  62

2. Rynek turystyki polsko-rosyjskiej  69
2.1. Historia turystyki w Rosji  69
2.1.1. Epoka podróży i początki turystyki masowej w Rosji  69
2.1.2. Turystyka po rewolucji październikowej  81
2.1.3. Turystyka międzynarodowa   90
2.2. Zarys historii polskiej turystyki wyjazdowej do Rosji  94
2.2.1. Czasy Imperium Rosyjskiego  94
2.2.2. Od Października do pierestrojki  97
2.3. Potencjał turystyczny Federacji Rosyjskiej   109
2.3.1. Ogólna charakterystyka rosyjskiego potencjału turystycznego  109
2.3.2. Główne determinanty rozwoju turystyki w ostatnich latach  114
2.3.3. Stan turystyki przyjazdowej w Rosji  121
2.4. Polska turystyka wyjazdowa do Rosji   124
2.4.1. Rosja jako cel aktywności turystycznej Polaków  124
2.4.2. Ogólna charakterystyka wycieczek do Rosji  130

3. Kulturowy obraz Rosji i Rosjan  135
3.1. Stereotypowy obraz Rosji w świetle badań opinii publicznej  135
3.1.1. Polacy i Rosjanie  135
3.1.2. Stosunki polsko-rosyjskie   143
3.1.3. Rosja i Rosjanie  147
3.2. Czynniki determinujące wyobrażenie turystyczne   151
3.3. Analiza przewodników po Rosji i Sankt Petersburgu  153
3.3.1. Ogólna charakterystyka przewodników po Rosji  153
3.3.2. Szata graficzna i język przewodników  162
3.3.3. Obraz Rosji i Sankt Petersburga   170
3.4. Analiza wybranych artykułów turystycznych na temat Rosji  184
3.4.1. Prasa codzienna  184
3.4.2. Czasopisma  190
3.5. Analiza turystycznego obrazu Rosji w internecie  193
3.5.1. Portal RosjaPL.info  194
3.5.2. Wortal Geozeta.pl  199
3.5.3. Portal Podróże.pl  202
3.6. Narracje podróżnicze a doświadczenie turystyczne – podsumowanie  206

4. Dialog międzykulturowy w kontekście wycieczek do Sankt Petersburga  211
4.1. Charakterystyka wycieczki kulturowej do Sankt Petersburga  211
4.1.1. Korzenie turystyki w Sankt Petersburgu  211
4.1.2. Oferta Sankt Petersburga dla turysty kulturowego  215
4.1.3. Petersburskie propozycje biura podróży „Almatur” – Opole  224
4.2. Profil turystów wyjeżdżających do Sankt Petersburga 230
4.2.1. Charakterystyka demograficzna   230
4.2.2. Preferencje, oczekiwania i źródła wiedzy turystów  233
4.2.3. Sylwetka turystów kulturowych – ocena własna  240
4.3. Sytuacje kontaktów międzykulturowych   242
4.3.1. Kontakt międzykulturowy, czyli spektakl w przestrzeni turystycznej   242
4.3.2. „Scena”  247
4.3.3. „Scenariusz”  257
4.3.4. „Aktorzy”  280
4.4. Dialog międzykulturowy w refleksji turystów  285
4.4.1. Wrażenia a wyobrażenia   286
4.4.2. Kontakty interpersonalne a relacje między narodami  290
4.4.3. Dialog międzykulturowy   297
4.5. Dialog międzykulturowy w refleksji pracowników branży turystycznej  299
4.5.1. Charakterystyka przedstawicieli branży turystycznej  299
4.5.2. Relacje polsko-rosyjskie w kontekście dialogu i turystyki  302
4.5.3. Dialog międzykulturowy   308

Wnioski   311

Bibliografia   319
Spis tabel   335
Spis rycin  336

<< powróć do strony produktu