Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3119,strona,Mikrobiom,katid,321.html

Serie

Strona główna > Serie :
Sortuj wg :
Seria z Żurawiem Seria z Żurawiem to seria dla wielbicieli literatury współczesnej z różnych, odległych od siebie krajów świata. Znajdą się w niej tytuły, które odniosły ogromny sukces w kraju pochodzenia bądź zostały wyróżnione najważniejszymi nagrodami literackimi. Każdy tytuł będzie więc zaproszeniem do kolejnej ... więcej
Mundus W serii Mundus ukazują się najciekawsze zagraniczne tytuły literatury faktu. To teksty najlepszych reportażystów i dociekliwych obserwatorów współczesnego świata. Przedstawiają oni istotne problemy, nietypowe zjawiska i nietuzinkowe postacie. Prezentowane w serii książki – niezależnie, czy dot... więcej
W serii ukazują się najciekawsze tytuły popularnonaukowe, które w przystępny, zabawny, a niekiedy osobisty sposób opowiadają o fascynującym świecie współczesnej nauki. Znajdą się w niej pozycje, które stawiają nieoczekiwane pytania lub zwracają uwagę na nieoczywiste aspekty otaczającej nas rzeczywis... więcej
Bona Vita
W serii Bona Vita prezentujemy książki o „dobrym życiu” – mądrym, świadomym i szczęśliwym. Przykłady i pomysły z całego świata mogą być dla czytelników drogowskazem i stanowić źródło inspiracji. Ujęte w serii tytuły pokazują rozmaite podejścia do tego, co dla każdego z nas jest naj... więcej
Historiai
Publikowane w ramach serii tytuły ukazują, tak jak dzieło Herodota, które dało jej nazwę, dzieje świata w perspektywie spotkań między cywilizacjami i kulturami. Wskazują na ich współzależność i przenikanie, ale także na zasadnicze różnice, mogące stanowić zarzewie zaciekłych i krwawych konfliktów. T... więcej
W serii stawiamy na świetnie napisane, mądre książki ukazujące "ludzką" stronę chorowania. Ich bohaterowie: pacjenci, rodziny, lekarze i terapeuci, przybliżają rzeczywistość po diagnozie. Bez znieczulenia, z dużym dystansem i humorem pokazują fizyczne lub psychiczne odstępstwa od pełni zdrowia. To k... więcej
Spektrum
W serii przedstawiamy najciekawsze tytuły dotyczące spektrum autyzmu. Autorami prezentowanych przez nas pozycji są ludzie, którzy o neuroróżnorodności wiedzą najwięcej – osoby ze spektrum, rodzice oraz terapeuci. Dzięki ich doświadczeniu, książki te są cennym źródłem wiedzy i zbiorem praktycz... więcej
Psyche / Soma
W serii przedstawiamy praktyczne poradniki uznanych zagranicznych specjalistów dotyczące zdrowia psychicznego. Autorzy w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę i doświadczenie terapeutyczne wszystkim osobom zainteresowanym tematem. Seria Psyche/Soma to propozycja dla czytelników pragnących por... więcej
Podręczniki autorstwa światowej klasy specjalistów przeznaczone dla psychiatrów i psychoterapeutów opisujące techniki terapii oraz monografie na temat konkretnych zaburzeń psychicznych i poszczególnych szkół terapeutycznych. Zaletą publikowanych w serii tytułów jest przede wszystkim ich bardzo wysok... więcej
Ex Oriente
Seria poświęcona kulturom i cywilizacjom tego rejonu świata, który Europejczycy ochrzcili mianem Orientu. Pochodzące z niego systemy religijne i filozoficzne, sposoby myślenia i style życia od dawna stanowią przedmiot ich zainteresowania, a często nawet fascynacji. Seria wychodzi naprzeciw tym zaint... więcej
W kulturze klasycznej "enchiridion" oznaczał dzieło zawierające esencję wiedzy na dany temat. Nowa interdyscyplinarna seria Wydawnictwa UJ stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby nauczania akademickiego w Polsce. W jej ramach publikowane są nowoczesne podręczniki z najważniejszych dziedzin hu... więcej
EIDOS
W serii publikowane są przełomowe dzieła, zawierające idee kluczowe dla naszego intelektualnego uniwersum. Stanowią one lekturę obowiązkową dla każdego współczesnego miłośnika humanistyki... więcej
Cultura Cultura to interdyscyplinarna seria, w ramach której ukazują się przekłady zarówno klasycznych, jak i najnowszych prac z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i studiów kulturowych oraz innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych zainteresowanych kulturą jako atrybutem, sposobem życia i sfe... więcej
Mysterion
Seria obejmuje książki ukazujące fascynujące formy, jakie przybierały i przybierają duchowość, teologia i religijność chrześcijańska. Publikowane są w niej prace ukazujące źródła chrześcijańskich idei, obrazów i symboli, ich historyczne przemiany oraz współczesne interpretacje i ujęcia, jak również... więcej
Hermeneia Hermeneia w języku greckim oznacza sztukę interpretacji, ale też sztukę pośrednictwa. Pod nazwą tą kryje się zarówno potrzeba rozumienia rzeczywistości, jak też konieczność mediacji między różnymi obszarami kultury. Wybierając tę nazwę dla serii wydawniczej, Centrum Studiów Humanistycznych chce zwró... więcej
Politika
W serii publikowane są stojące na najwyższym poziomie merytorycznym podręczniki z dziedziny nauk politycznych, autorstwa wybitnych specjalistów z całego świata. ... więcej
Media
Seria obejmuje podręczniki i monografie z zakresu medioznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej przeznaczone przede wszystkim dla przyszłych, ale także praktykujących dziennikarzy oraz wszystkich osób zawodowo związanych z mediami i środkami masowego przekazu. Prezentowane tytuły zainteresu... więcej
Anthropos Tomy serii "Anthropos" ukazują się od 1998 roku. W serii publikuje się oryginalny dorobek polskiej antropologii kultury. Autorzy poszczególnych tomów reprezentują różne specjalności humanistyki o nachyleniu antropologicznym (folklorystyka, etnografia, kulturoznawstwo, antropologia społeczna, antropo... więcej
awangarda / rewizje
Awangarda/rewizje to seria wydawnicza Ośrodka Badań nad Awangardą działającego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezentuje ona prace z zakresu studiów nad dwudziestowieczną awangardą europejską rozumianą jako fenomen estetyczny, artystyczny, kulturowy i społeczny. W składający... więcej
Barwy Rusi
Zainicjowana w 2012 roku seria „Barwy Rusi" ma na celu popularyzację prac zespołu badawczego oraz badań indywidualnych prowadzonych w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Pomysłodawcą i redaktorem serii "Barwy Rusi" jest kierownik katedry prof. d... więcej
Byzantina et Slavica Cracoviensia Byzantina et Slavica Cracoviensia – seria wydawana od 1991 roku przez Zakład Historii Bizancjum Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakład Historii Sztuki Bizantyńskiej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.... więcej
Ukazujące się w tej serii tytuły (polskie i angielskie) mają być poświęcone historycznym i ogólno-poznawczym zagadnieniom logiki i filozofii, a zwłaszcza logiki praktycznej. Redaktorzy chcieliby przy tym, aby o charakterze serii decydowała nie tylko problematyka poszczególnych tytułów, lecz także st... więcej
Seria wydawnicza "Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna" cieszy się dużym uznaniem i jest rozpoznawalna na polskim rynku wydawnictw poświęconych procesom komunikacji społecznej i szeroko pojmowanej dyscyplinie nauk o mediach. Ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Autorami monografii publik... więcej
EKONPOLIS  Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata
Seria jest poświęcona ekonomicznym i politycznym badaniom współczesnego świata w kontekście porównawczym. Redaktorzy serii: dr hab. Andrzej Nowosad (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ), dr Rafał Wisła (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ), mgr Mateusz Żurawik-Le Mer... więcej
Figurae to nowa seria Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach której publikowane będą książki z trudem wpasowujące się w ściśle określoną przestrzeń badawczą. Jej istotą są pogranicza dyscyplin, marginesy kultury, mirabilia – fascynujące przestrzenie interakcji między sztuką, litera... więcej
Gender Studies ISUJ Seria powstała w ramach istniejącego już ponad dekadę programu gender studies w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i stanowi odbicie dynamicznie rozwijających się studiów nad społeczno-kulturową tożsamością płci, prezentując najnowsze dokonania zarówno krakowskiego środowiska naukowe... więcej
Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology
The book series is dedicated to recent works by social and cultural anthropologists of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Jagiellonian University. The series is also open to other works, monographs, edited volumes, representing the field of social and cultural anthropology t... więcej
Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej Seria wydawnicza prezentująca rosyjską myśl filozoficzną: prace zbiorowe omawiające kluczowe problemy i etapy rozwoju myśli rosyjskiej; monografie poświęcone klasykom filozofii rosyjskiej i postaciom "źle obecnym"; próby syntetycznych ujęć rosyjskiej myśli społecznej i politycznej; antologie tekstów... więcej
Seria wydawnicza „Язык и метод. Русский язык в научных исследова&#... więcej
Komparatystyka polska
W serii KOMPARATYSTYKA POLSKA - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ publikowane są zarówno pozycje odwołujące się do tradycji polskiej komparatystyki (wznowienia książek dawnych autorów, zbiory artykułów), jak i książki współczesnych badaczy, zbiorowe oraz indywidualne.... więcej
Literatura, język i kultura Japonii
Seria książek naukowych publikowanych w Krakowie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcona zagadnieniom japonistyki. Autorami są japoniści polscy i zagraniczni, a tematyka wydanych dotychczas pozycji obejmuje literaturę współczesną i klasyczną (wraz z zagadnieniami kulturowymi) oraz... więcej
Krakowskie Spotkania Rusycystyczne
W serii publikowane są pozycje przedstawiające dorobek zarówno krakowskich historyków literatury rosyjskiej (monografie, podręczniki akademickie, zbiory artykułów), jak i reprezentantów innych ośrodków rusycystycznych w kraju i za granicą. Twórczość klasyków dziewiętnastowiecznej i dwudziestowieczne... więcej
Seminaria w Castel Gandolfo ... więcej
Narracje w Edukacji
Seria Narracje w Edukacji prezentuje książki poświęcone zjawiskom i tendencjom o znaczeniu zasadniczym dla przemian w edukacji i dydaktyce. Narracje literackie, kulturowe, antropologiczne, artystyczne, pedagogiczne budują przestrzeń, w której paradygmat edukacyjny ulega przekształceniom, staje się k... więcej
Nowe Perspektywy. Performatyka Redaktor serii: Ewa Bal. Celem serii Nowe Perspektywy. Performatyka jest prezentacja zarówno polskich, jak i tłumaczonych z języków obcych opracowań metodologicznych i analitycznych mieszczących się w zakresie intensywnie rozwijającej się współcześnie także na polskim gruncie dyscypliny naukowej &... więcej
Seria wydawnicza Prace Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje badania dotyczące kultury rosyjskiej od XVIII po pierwsze dziesięciolecie XXI wieku w kontekście historycznym, filozoficznym, religijnym, politycznym i społecznym oraz w relacjach z kulturą Zachodu, ... więcej
Studia Mediterranea
Publikowane w kolejnych zeszytach artykuły mają na celu przybliżenie i pogłębienie wiedzy o rozległej kulturze krajów śródziemnomorskich. ... więcej
Studia nad Rozwojem
Seria prezentuje zagadnienia dotyczące polityki rozwojowej z punktu widzenia stosunków międzynarodowych oraz najważniejsze problemy państw rozwijających się z perspektywy politycznej, społecznej i gospodarczej. Porusza także kwestie regionalnego kompleksu bezpieczeństwa i kryzysów humanitarnych... więcej
Studia polsko-żydowskie
W serii ukazują się prace poświęcone relacjom i kontaktom polsko-żydowskim w różnych obszarach kultury. Rozprawy prezentują rozmaite perspektywy metodologiczne, koncentrując się na tekstach, instytucjach, mediach kultury XIX i XX wieku ujmowanych w kontekście zmian modernizacyjnych i procesów nowoc... więcej
W ramach powołanej do życia w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego serii prezentowane będą artykuły lub monografie, będące wynikiem badań z zakresu ukrainistyki i białorutenistyki.... więcej
Studia z Psychologii Emocji i Motywacji
Seria przygotowywana w Pracowni Psychologii Emocji i Motywacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje wyniki badań, metody i techniki badawcze oraz analizy teoretyczne z tytułowego obszaru. Ważną cechą publikacji jest przedstawianie zarówno naukowego, jak i pragmatycznego aspe... więcej
Studia Turcologica Cracoviensia (STC) - międzynarodowy organ turkologów, założony w 1995 r. przez Stanisława Stachowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Część tomów składa się z artykułów krakowskich i zagranicznych orientalistów, a część stanowią monografie książkowe. STC ukazują się w... więcej
Studies in Jewish Civilization in Poland
Edited by Michał Galas, Institute of Jewish Studies, Jagiellonian University. In previous decades, studies on history and culture of Polish Jews and Polish-Jewish relations have developed in Poland, Israel, the US as well as several other countries. The series, “Studies in Jewish Civilizatio... więcej
Teatr / Konstelacje
Seria Teatr/Konstelacje została powołana przez Katedrę Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W różnych formach (od monografii do prac zbiorowych) przedstawia tematykę teatru w oryginalnych konstelacjach tematycznych i artystycznych, historycznych i współczesnych. Konfig... więcej
TRANSLATIO
Seria poświęcona jest zagadnieniom szeroko rozumianego przekładu – jego teoriom i praktykom we współczesnym świecie. Zagadnienia te przybliża w monografiach i pracach zbiorowych autorstwa polskich i światowych badaczy. Redaktorami serii są Piotr de Bończa Bukowski i Magda Heydel... więcej
Topografie (po)nowoczesności
Topografie (po)nowoczesności. Studia nad literaturą anglojęzyczną XX i XXI wieku to dwujęzyczna, polsko-angielska seria wydawnicza, której celem jest publikowanie nowatorskich wyników badań nad literaturami anglojęzycznymi w XX i XXI wieku. Genologia, komparatystyka literacka, poetyka kulturowa i tr... więcej
Zespół Badania Wpływu Społecznego... więcej
REDAKTOR NAUKOWY SERII prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel... więcej
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia, monografia stanowiąca owoc projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ma na celu wskazanie potencjalnej możliwości i faktycznej realizacji idei partnerstwa strategicznego Federacji Rosyjskiej z innymi podmiotami na początku XXI w... więcej
Seria prezentuje teorię z obszaru humanistyki i nauk społecznych w nowy sposób. Zaawansowane ujęcia teoretyczne są przymuszane do negocjacji z polem pozauniwersyteckim. Wiedza specjalistyczna ujawnia się i prezentuje publiczności szerszej niż zwykle, wchodzi w reakcję z dyskursem publicznym, ... więcej