Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,1910,strona,Wirtualna_osobowosc_naszych_czasow,katid,56.html

Serie

Strona główna > Serie :
Sortuj wg :
Seria z Żurawiem Seria z Żurawiem to seria dla wielbicieli literatury współczesnej z różnych, odległych od siebie krajów świata. Znajdą się w niej tytuły, które odniosły ogromny sukces w kraju pochodzenia bądź zostały wyróżnione najważniejszymi nagrodami literackimi. Każdy tytuł będzie więc zaproszeniem do kolejnej ... więcej
Mundus W serii Mundus ukazują się najciekawsze zagraniczne tytuły literatury faktu. To teksty najlepszych reportażystów i dociekliwych obserwatorów współczesnego świata. Przedstawiają oni istotne problemy, nietypowe zjawiska i nietuzinkowe postacie. Prezentowane w serii książki – niezależnie, czy dot... więcej
Historiai
Publikowane w ramach serii tytuły ukazują, tak jak dzieło Herodota, które dało jej nazwę, dzieje świata w perspektywie spotkań między cywilizacjami i kulturami. Wskazują na ich współzależność i przenikanie, ale także na zasadnicze różnice, mogące stanowić zarzewie zaciekłych i krwawych konfliktów. T... więcej
Podręczniki autorstwa światowej klasy specjalistów przeznaczone dla psychiatrów i psychoterapeutów opisujące techniki terapii oraz monografie na temat konkretnych zaburzeń psychicznych i poszczególnych szkół terapeutycznych. Zaletą publikowanych w serii tytułów jest przede wszystkim ich bardzo wysok... więcej
W serii ukazują się najciekawsze tytuły popularnonaukowe, które w przystępny, zabawny, a niekiedy osobisty sposób opowiadają o fascynującym świecie współczesnej nauki. Znajdą się w niej pozycje, które stawiają nieoczekiwane pytania lub zwracają uwagę na nieoczywiste aspekty otaczającej nas rzeczywis... więcej
Ex Oriente
Seria poświęcona kulturom i cywilizacjom tego rejonu świata, który Europejczycy ochrzcili mianem Orientu. Pochodzące z niego systemy religijne i filozoficzne, sposoby myślenia i style życia od dawna stanowią przedmiot ich zainteresowania, a często nawet fascynacji. Seria wychodzi naprzeciw tym zaint... więcej
W kulturze klasycznej "enchiridion" oznaczał dzieło zawierające esencję wiedzy na dany temat. Nowa interdyscyplinarna seria Wydawnictwa UJ stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby nauczania akademickiego w Polsce. W jej ramach publikowane są nowoczesne podręczniki z najważniejszych dziedzin hu... więcej
EIDOS
W serii publikowane są przełomowe dzieła, zawierające idee kluczowe dla naszego intelektualnego uniwersum. Stanowią one lekturę obowiązkową dla każdego współczesnego miłośnika humanistyki... więcej
Cultura Cultura to interdyscyplinarna seria, w ramach której ukazują się przekłady zarówno klasycznych, jak i najnowszych prac z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i studiów kulturowych oraz innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych zainteresowanych kulturą jako atrybutem, sposobem życia i sfe... więcej
Mysterion
Seria obejmuje książki ukazujące fascynujące formy, jakie przybierały i przybierają duchowość, teologia i religijność chrześcijańska. Publikowane są w niej prace ukazujące źródła chrześcijańskich idei, obrazów i symboli, ich historyczne przemiany oraz współczesne interpretacje i ujęcia, jak również... więcej
Hermeneia Hermeneia w języku greckim oznacza sztukę interpretacji, ale też sztukę pośrednictwa. Pod nazwą tą kryje się zarówno potrzeba rozumienia rzeczywistości, jak też konieczność mediacji między różnymi obszarami kultury. Wybierając tę nazwę dla serii wydawniczej, Centrum Studiów Humanistycznych chce zwró... więcej
Politika
W serii publikowane są stojące na najwyższym poziomie merytorycznym podręczniki z dziedziny nauk politycznych, autorstwa wybitnych specjalistów z całego świata. ... więcej
Media
Seria obejmuje podręczniki i monografie z zakresu medioznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej przeznaczone przede wszystkim dla przyszłych, ale także praktykujących dziennikarzy oraz wszystkich osób zawodowo związanych z mediami i środkami masowego przekazu. Prezentowane tytuły zainteresu... więcej
Komparatystyka polska
W serii KOMPARATYSTYKA POLSKA - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ publikowane są zarówno pozycje odwołujące się do tradycji polskiej komparatystyki (wznowienia książek dawnych autorów, zbiory artykułów), jak i książki współczesnych badaczy, zbiorowe oraz indywidualne.... więcej
Seria prezentuje prace z zakresu studiów nad dwudziestowieczną awangardą europejską rozumianą jako fenomen estetyczny, artystyczny, kulturowy i społeczny. W składających się na kolejne tomy monografiach, przekładach i pracach zbiorowych będziemy się starali przybliżyć czytelnikom najbardziej inspiru... więcej
Zainicjowana w 2012 roku seria „Barwy Rusi" ma na celu popularyzację prac zespołu badawczego oraz badań indywidualnych prowadzonych w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.... więcej
Ukazujące się w tej serii tytuły (polskie i angielskie) mają być poświęcone historycznym i ogólno-poznawczym zagadnieniom logiki i filozofii, a zwłaszcza logiki praktycznej. Redaktorzy chcieliby przy tym, aby o charakterze serii decydowała nie tylko problematyka poszczególnych tytułów, lecz także st... więcej
Seria wydawnicza "Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna" cieszy się dużym uznaniem i jest rozpoznawalna na polskim rynku wydawnictw poświęconych procesom komunikacji społecznej i szeroko pojmowanej dyscyplinie nauk o mediach. Ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Autorami monografii publik... więcej
Gender Studies ISUJ Seria powstała w ramach istniejącego już ponad dekadę programu gender studies w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i stanowi odbicie dynamicznie rozwijających się studiów nad społeczno-kulturową tożsamością płci, prezentując najnowsze dokonania zarówno krakowskiego środowiska naukowe... więcej
Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej Seria wydawnicza prezentująca rosyjską myśl filozoficzną: prace zbiorowe omawiające kluczowe problemy i etapy rozwoju myśli rosyjskiej; monografie poświęcone klasykom filozofii rosyjskiej i postaciom "źle obecnym"; próby syntetycznych ujęć rosyjskiej myśli społecznej i politycznej; antologie tekstów... więcej
Seria wydawnicza „Язык и метод. Русский язык в научных исследова&#... więcej
Krakowskie Spotkania Rusycystyczne
W serii publikowane są pozycje przedstawiające dorobek zarówno krakowskich historyków literatury rosyjskiej (monografie, podręczniki akademickie, zbiory artykułów), jak i reprezentantów innych ośrodków rusycystycznych w kraju i za granicą. Twórczość klasyków dziewiętnastowiecznej i dwudziestowieczne... więcej
Seminaria w Castel Gandolfo ... więcej
Narracje w Edukacji
Seria Narracje w Edukacji prezentuje książki poświęcone zjawiskom i tendencjom o znaczeniu zasadniczym dla przemian w edukacji i dydaktyce. Narracje literackie, kulturowe, antropologiczne, artystyczne, pedagogiczne budują przestrzeń, w której paradygmat edukacyjny ulega przekształceniom, staje się k... więcej
Seria wydawnicza Prace Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje badania dotyczące kultury rosyjskiej od XVIII po pierwsze dziesięciolecie XXI wieku w kontekście historycznym, filozoficznym, religijnym, politycznym i społecznym oraz w relacjach z kulturą Zachodu, ... więcej
Studia Mediterranea
Publikowane w kolejnych zeszytach artykuły mają na celu przybliżenie i pogłębienie wiedzy o rozległej kulturze krajów śródziemnomorskich. ... więcej
Studia nad Rozwojem
Seria prezentuje zagadnienia dotyczące polityki rozwojowej z punktu widzenia stosunków międzynarodowych oraz najważniejsze problemy państw rozwijających się z perspektywy politycznej, społecznej i gospodarczej. Porusza także kwestie regionalnego kompleksu bezpieczeństwa i kryzysów humanitarnych... więcej
Studia polsko-żydowskie
W serii ukazują się prace poświęcone relacjom i kontaktom polsko-żydowskim w różnych obszarach kultury. Rozprawy prezentują rozmaite perspektywy metodologiczne, koncentrując się na tekstach, instytucjach, mediach kultury XIX i XX wieku ujmowanych w kontekście zmian modernizacyjnych i procesów nowoc... więcej
Studia Turcologica Cracoviensia (STC) - międzynarodowy organ turkologów, założony w 1995 r. przez Stanisława Stachowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Część tomów składa się z artykułów krakowskich i zagranicznych orientalistów, a część stanowią monografie książkowe. STC ukazują się w... więcej
W ramach powołanej do życia w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego serii prezentowane będą artykuły lub monografie, będące wynikiem badań z zakresu ukrainistyki i białorutenistyki.... więcej
Studia z Psychologii Emocji i Motywacji
Seria przygotowywana w Pracowni Psychologii Emocji i Motywacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje wyniki badań, metody i techniki badawcze oraz analizy teoretyczne z tytułowego obszaru. Ważną cechą publikacji jest przedstawianie zarówno naukowego, jak i pragmatycznego aspe... więcej
Teatr / Konstelacje
Seria Teatr/Konstelacje została powołana przez Katedrę Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W różnych formach (od monografii do prac zbiorowych) przedstawia tematykę teatru w oryginalnych konstelacjach tematycznych i artystycznych, historycznych i współczesnych. Konfig... więcej
Seria poświęcona jest zagadnieniom szeroko rozumianego przekładu – jego teoriom i praktykom we współczesnym świecie. Zagadnienia te przybliża w monografiach i pracach zbiorowych autorstwa polskich i światowych badaczy.... więcej
Zespół Badania Wpływu Społecznego... więcej
Seria z Linią to opowieści o życiu z chorobą. Bohaterowie książek, pacjenci, ich rodziny, lekarze i terapeuci, przybliżają rzeczywistość po diagnozie. Bez znieczulania, z dużym dystansem i humorem piszą o fizycznych lub psychicznych odstępstwach od pełni zdrowia. Słownikowe definicje terminów medyc... więcej
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia, monografia stanowiąca owoc projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ma na celu wskazanie potencjalnej możliwości i faktycznej realizacji idei partnerstwa strategicznego Federacji Rosyjskiej z innymi podmiotami na początku XXI w... więcej
Topografie (po)nowoczesności. Studia nad literaturą anglojęzyczną XX i XXI wieku to dwujęzyczna, polsko-angielska seria wydawnicza, której celem jest publikowanie nowatorskich wyników badań nad literaturami anglojęzycznymi w XX i XXI wieku. Genologia, komparatystyka literacka, poetyka kulturowa i ... więcej