Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Varia Culturalia

Strona główna > Serie > Varia Culturalia :
Varia Culturalia

Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 1
 

Transgresja w kulturze
Transgresja to słowo klucz, służące na terenie nauk o kulturze do oznaczania i określania zjawisk wymykających się istniejącym i stosowanym teoriom antropologicznym. Przeniesione na grunt antropologii i kulturoznawstwa z obszaru psychologii, bywa wykorzystywane w różnych kontekstach do opisu i wyjaśniania dynamiki przemian kulturowych. Najczęściej ...
ISBN: 978-83-233-3780-5, rok: 2014, format: B5,stron : 186, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej
Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska stara się ułatwić czytelnikowi zrozumie-nie specyfiki kulturowej, a zarazem wielości problemów, z jakimi boryka się zbiorowość romska w dążeniu do ukształtowania ponadlokalnej wspólnoty – społeczności o charakterze narodowym.Autorka omawia p...
ISBN: 978-83-233-3437-8, rok: 2013, format: B5,stron : 258, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 36.71
Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Tom 2
red. P. Plichta...
Obfitość tekstów i ich zróżnicowanie stanowią walor niniejszej pracy, bo pozwalają na zapoznanie się z niesłychanym bogactwem tematycznym i metodologicznym. Za to autorom antologii należy się wdzięczność, tym bardziej że omawiane zagadnienia są nie tylko pasjonujące poznawczo, lecz także jak najbardziej aktualne. Publikacja skupiona ...
ISBN: 978-83-233-3238-1, rok: 2011, format: B5,stron : 202, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 31.88
Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Tom 1
Przeszłość to enigmatyczna i zarazem plastyczna materia, którą można – jak się wielokrotnie okazywało – nieomal dowolnie kształtować, a pisząc ostrożniej – wypowiadać o niej najrozmaitsze zdania: od sensownych i wyważonych, respektujących fakty i zmierzających do ustalenia prawdy, która nigdy nie leży pośrodku, do na...
ISBN: 978-83-233-3236-7, rok: 2011, format: B5,stron : 190, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 31.88
Kulturowe emanacje ciała
Jako istoty rozumne od zarania dziejów próbowaliśmy pytać (i wciąż pytamy) o naturę związku naszego ciała i świadomości. Dziś wiemy już, że ów związek nie tylko jest realizowany w sferze biologii, lecz także wykracza daleko poza nią. Relację ciało - świadomość określają bowiem uwarunkowania geograficzne, religijne, społeczne, e...
ISBN: 978-83-233-3134-6, rok: 2011, format: B5,stron : 170, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej
Jest to wartościowa praca z zakresu literaturoznawstwa i przekładoznawstwa – a może szerzej: kulturoznawstwa; stanowi opracowanie, które dzięki interdyscyplinarnemu ujęciu przedmiotu badań (czyli hiszpańskojęzycznej literatury iberoamerykańskiej w polskim przekładzie w półwieczu 1945–2005) i zastosowaniu komplementarnych n...
ISBN: 978-83-233-3155-1, rok: 2011, format: B5,stron : 236, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów
Problem zasygnalizowany w tytule pracy odnosi się do przypadku integracji społecznej, która na tle doświadczeń krajów Zachodu okazuje się dosyć skuteczna. Założenia teoretyczne wypracowane w ciągu kilku dekad, weryfikowane przez rzeczywistość oraz łączone z dobrą organizacją i zarządzaniem, sprawiają, że szwedzka polityka integracyjna...
ISBN: 978-83-233-3120-9, rok: 2011, format: B5,stron : 302, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 33.81
Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności
Każda epoka rządzi się swoimi prawami, a każde dziesięciolecie – swymi regułami. Uwarunkowania kolejnych dekad są w znacznym stopniu konsekwencją poprzednich. Owa ciągłość i kauzalność pozwalają tylko do pewnego stopnia przewidzieć zjawiska mogące pojawić się w życiu społecznym, politycznym i ...
ISBN: 978-83-233-2927-5, rok: 2010, format: B5,stron : 228, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 34.78
Koszmarne scenariusze
Być może zabrzmi to niewłaściwie w tym miejscu, ale niniejsza książka nie ma stwarzać iluzji, że zostaje w niej odkryte coś zupełnie nowego. Rację miał Stanisław Kozyr-Kowalski, twierdząc, że „władzę tworzenia rzeczy absolutnie nowych posiadają jedynie bogowie, geniusze i hochsztaplerzy intelektualni”. Zamiast szukać całkiem nowych rozw...
ISBN: 978-83-233-2998-5, rok: 2010, format: B5,stron : 190, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 31.88
Obraz Polski i Polaków we Włoszech
Kontakty Polaków z Włochami mają wielowiekową tradycję. Ich losy łączyły się - celowo lub przypadkiem - w różnych okresach historii i na wielu płaszczyznach: kulturalnej, naukowej, politycznej, gospodarczej, religijnej. Ile przetrwało z tego kulturowego bagażu polsko-włoskich doświadczeń - do dzisiaj? Z czym Polska i Polacy kojarzą si...
ISBN: 978-83-233-2910-7, rok: 2010, format: B5,stron : 368, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 37.67
Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu
Czy świat współczesny stawia tradycyjną szwajcarską wielokulturowość na rozdrożu, czy przeciwnie, tworzy dla niej nowe szanse? Choć autor nie odpowiada na to pytanie wprost, to jednak przeprowadzony przez niego dyskurs nie skłania do pesymizmu. Przeciwnie. Jego polikauzalna analiza, a do tego jeszcze tak głęboko sięgająca do źródeł szwajcarskich dz...
ISBN: 978-83-233-3024-0, rok: 2010, format: B5,stron : 228, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 45.99
Nowe ruchy społeczne
Nowe ruchy społeczne są odpowiedzią członków rozwiniętych społeczeństw obywatelskich na przemiany związane z globalizacją – instytucjonalizację życia publicznego, rosnące znaczenie korporacji międzynarodowych, alienację elit politycznych, lęki i zagrożenia towarzyszące wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi technologicznemu. Nowe ruchy spo...
ISBN: 978-83-233-2999-2, rok: 2010, format: B5,stron : 214, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 34.78
Stanisław Kutrzeba (1876-1946)
Niniejsza praca jest rezultatem bardzo solidnej kwerendy archiwalnej oraz bibliotecznej. Piotr Biliński, poszerzając znacząco naszą wiedzę o postaci głównego bohatera, kreśli zarazem interesujący obraz krakowskiego środowiska naukowego w okresie międzywojennym: opowiada o stosunkach międzyludzkich, światopoglądach, postawach i zaangażowaniu polityc...
ISBN: 978-83-233-3152-0, rok: 2011, format: B5,stron : 236, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 31.88
Wąż w raju
Zabawa jest naturalnym, powszechnym i uniwersalnym elementem ludzkiej aktywności, a przez to także ważnym elementem kultury. Ludyzm – uwarunkowana kulturowo skłonność do bawienia się – przejawiając się w przestrzeniach kultury związanych z rozrywką, spędzaniem wolnego czasu...
ISBN: 978-83-233-3108-7, rok: 2011, format: B5,stron : 212, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 37.67
Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego
Wyrażam uznanie Autorowi za podjęcie ważnego i doniosłego ― z punktu widzenia społecznego ― tematu badawczego. Opracowanie należy do nielicznych, które tak dogłębnie dokonują analizy problematyki ludyczności na gruncie polskim. Poszczególne rozdziały charakteryzują się przejrzystą konstr...
ISBN: 978-83-233-3518-4, rok: 2013, format: B5,stron : 264, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 42.50
Kultura zabawy
Jednym z najważniejszych wyróżników aktualnej, kulturowej ponowoczesności jest zabawa, gra, rozrywka. Wzrastające znaczenie tzw. przemysłu rozrywkowego, tabloidyzacja, rozwój marketingu doznań – zjawiska symptomatyczne dla ostatnich dziesięcioleci sprawiają, że w chaosie uprzyjemniania życia g...
ISBN: 978-83-233-3386-9, rok: 2012, format: B5,stron : 242, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 36.71
W kręgu kultury
Książka jest pod każdym względem opracowaniem profesjonalnym, reprezentującym wysoki poziom naukowy. Przy ocenie zawartych w niej artykułów ważne są dwie zasadnicze kwestie: po pierwsze, poruszają one sprawy mało znane, wprowadzając je do obiegu w polskiej literaturze naukowej dotyczącej szeroko rozumianej problematyki kulturoznawczej i „wypr...
ISBN: 978-83-233-2735-6, rok: 2011, format: B5,stron : 174, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Dialog międzykulturowy w turystyce
Podróżowanie stanowi obecnie jedną z najważniejszych form kontaktu kulturowego. W świecie, w którym co roku miliony ludzi opuszczają domy w celach turystycznych, jesteśmy świadkami zupełnie nowego fenomenu spotkań reprezentantów różnych kultur, religii i narodowości. Niniejsza książka, wpisując się ...
ISBN: 978-83-233-3244-2, rok: 2012, format: B5,stron : 368, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 36.71
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 1