Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3418,strona,Rownia_wznoszaca,katid,47.html

Prace Amerykanistyczne

Strona główna > Serie > Prace Amerykanistyczne :
Prace Amerykanistyczne
Prace Amerykanistyczne

Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 2 Następna strona
 

Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego
Historyczna droga, jaką przebyła Kanada od statusu brytyjskiej kolonii do pełnej emancypacji politycznej przebiegała etapami. Kanadyjska odrębność państwowa kształtowała się w wyniku stopniowego uzyskiwania przez Ottawę coraz szerszej autonomii w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej. Proces ten trwał kilkadziesiąt lat, a największy postęp w...
ISBN: 978-83-233-3730-0, rok: 2014, format: B5,stron : 254, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Josiah Warren - pierwszy amerykański anarchista?
Kiedy John Stuart Mili w swojej Autobiografii wspomina Josiahę Warrena (1798-1874), nazywa go „niezwykłym Amerykaninem" i przyznaje, że zapożyczył od niego koncepcję systemu suwerenności jednostki. Żaden inny amerykański myśliciel nie został tak doceniony przez Milla. Kim zatem był ten &b...
ISBN: 978-83-233-3421-7, rok: 2012, format: B5,stron : 208, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 33.12
Wiek Pacyfiku
Okres od zakończenia zimnej wojny to czas, kiedy region Azji i Pacyfiku zaczyna odgrywać w polityce i gospodarce światowej coraz istotniejszą rolę, stając się też coraz ważniejszym dla Stanów Zjednoczonych, czego symbolicznym ukoronowaniem jest deklaracja amerykańskiej sekretarz stanu Hillary Clinto...
ISBN: 978-83-233-3376-0, rok: 2012, format: B5,stron : 313, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 36.71
Department of State 1789-1939
Niniejsza monografia zrodziła się z przekonania o tym, ze wiedza o Stanach Zjednoczonych Ameryki, ich instytucjach, polityce jest coraz bardziej przydatna do zrozumienia mechanizmów polityki zagranicznej, sposobów funkcjonowania demokracji, śledzenia zjawisk globalizacyjnych, a także amerykanizacji kultury we współczesnym świec...
ISBN: 978-83-233-2956-5, rok: 2011, format: B5,stron : 316, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Życie na pograniczu i życie pomiędzy
Autor przedstawia bardzo ciekawą analizę tego, jak konflikt społeczny może łączyć się z problematyką narodową i odwrotnie. To zagadnienie ważne dla historii najnowszej [...] Badacz zajmuje się migrantami zatrudnionymi w kopalniach węgla. Czyni to na przykładzie Luzerne County, czyli jednego z okręgów Pensylwanii. Tworzy studium przypadku...
ISBN: 978-83-233-3242-8, rok: 2011, format: B5,stron : 160, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 29.95
Stosunki kanadyjsko-amerykańskie
Książka Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliotta Trudeou 1968-1984 przedstawia współpracę supermocarstwa (Stanów Zjednoczonych) i państwa o średnim potencjale (Kanady), w okresie gdy w ich wzajemnych relacjach zachodziły poważne zmiany. Podjęta tematyka jest ciekawa i w Polsce bardzo mało znana. Głó...
ISBN: 978-83-233-3082-0, rok: 2011, format: B5,stron : 328, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 37.67
Widmo rewolucji
Cywilizacyjne zapóźnienie i niezaspokojone aspiracje znaczących grup ludności w krajach Ameryki Łacińskiej byty w czasach zimnej wojny źródłem narastających napięć społecznych i politycznych. W konsekwencji Ameryka Południowa mogła się stać obszarem ekspansji ideologicznej, a za nią politycznej i gospodarczej ZSRR. Wprawdzie pó...
ISBN: 978-83-233-3151-3, rok: 2011, format: B5,stron : 168, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 30.37
Broń i dyplomacja
Handel bronią zawsze stanowił narzędzie oddziaływania w polityce zagranicznej państw.(...) Ten fragment stosunków polityczno-ekonomicznych jest ważnym problemem naukowym, etycznym oraz politycznym, uwikłanym w konflikty interesów i rodzącym wiele dylematów. Celem książki jest prezentacja tego zagadnienia, ujawnienie mechanizm&...
ISBN: 978-83-233-2937-4, rok: 2010, format: B5,stron : 264, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Quebec i <i>Quebecois </i>
Marta Kijewska-Trembecka, adiunkt w Zakładzie Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania na pograniczu socjologii, historii i politologii. Dotyczą one szeroko pojętych zagadnień pluralizmu etnicznego i procesów narodotwórczych. Zajmuje się przede wszystkim tematyką kanad...
ISBN: 978-83-233-2421-8, rok: 2008, format: B5,stron : 294, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 33.80
Amerykański mit polski konsument
Książka jest poświęcona komunikatom reklamowym wykorzystującym mity i motywy kulturowe Stanów Zjednoczonych w celu wywołania u odbiorców zachowań rynkowych. Reklama jest dziś nie tylko istotnym elementem mechanizmu rynkowego, ale także poprzez swą nachalną wszechobecność współtworzy nasz krajobraz semiotyczny, stając się ważny...
ISBN: 83-233-2086-1, rok: 2006, format: B5,stron : 182, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 28.01
Rzecz o sprawiedliwości
"Celem książki jest skonfrontowanie liberalnej filozofii Johna Rawlsa z krytycznymi argumentacjami sformułowanymi przez głównych teoretyków komunitaryzmu. Szczególne znaczenie zostało nadane dwóm kategoriom analitycznym: cnocie i dobru wspólnemu. Decyzję tę, poza uzasadnieniem merytorycznym, potwierdzają r&oa...
ISBN: 83-233-1940-5, rok: 2005, format: A5,stron : 266, język publikacji:
Cena: 25.12
Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania
Rafał Wordliczek podjął się, z dobrym skutkiem, realizacji tematu właściwie nieznanego w polskiej literaturze przedmiotu. Zaproponował nie tylko nowe ujęcie, ale również nomenklaturę do omawianych zagadnień, a szczególnie określenie „państwo o niskim stopniu zainteresowania". W trakcie badań w ramach projektu NCN oraz w wyniku licznych z...
ISBN: 978-83-233-3937-3, rok: 2015, format: B5,stron : 342, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA po II wojnie światowej
Kompetentne studium zagadnienia sankcji w polityce USA. Jego wartość podnosi to, że w rozbudowanej formie zaprezentowano metodę badawczą opierającą się na metodzie Thomasa Saaty'ego (tzw. Analytic Hierarchy Process), którą autorka twórczo dostosowała do potrzeb badań politologicznych. To bardzo wyraźnie ukazuje proces badawczy i uwiarygodnia wyniki...
ISBN: 978-83-233-3974-8, rok: 2015, format: B5,stron : 302, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Urząd Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych
Celem książki jest wykazanie istnienia konfliktu między różnymi funkcjami skupiającymi się w zakresie obowiązków Prokuratora Generalnego (tzw. konflikt kompetencji). Urzędnik ten wyposażony jest bowiem w szereg kompetencji prawniczych i urzędowych, przy realizacji których nierzadko decydującą rolę odgrywają czynniki polityczne....
ISBN: 83-233-1834-4, rok: 2004, format: B5,stron : 276, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 25.12
Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pierwsza w polskojęzycznej literaturze naukowej monografia w całości poświęcona instytucji Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Po omówieniu podstawowych zagadnień związanych z konstytucyjną pozycją urzędu, roli urzędu jako sukcesora Prezydenta, statusu ustrojowego Wiceprezydenta zarówno w u...
ISBN: 978-83-233-3788-1, rok: 2014, format: B5,stron : 356, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Technologia i wojna przyszłości
Przedmiotem książki jest, najogólniej rzecz biorąc, wpływ rozwoju nowych technologii na sposób prowadzenia wojny. Ponieważ w literaturze przedmiotu brakuje teoretycznego podejścia, które całościowo ujmowałoby analizowane kwestie, wykorzystuję teoretyczny model rewolucji w sprawach wojskowych. (...) Fundamentalne zmiany technologiczne mają wpływ n...
ISBN: 978-83-233-2624-3, rok: 2009, format: B5,stron : 412, język publikacji:
Cena: 45.40
Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej
"(...) Książka, choć z dziedziny nauk politycznych, ma wyraźnie charakter porównawczy i interdyscyplinarny; łączy w udany sposób wątki politologiczne, konstytucyjne, prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. (...) Za ważny walor książki uważam uporządkowanie wielu zagadnień i umiejętność posługiwania się różnorodnymi elementami anal...
ISBN: 83-233-1697-X, rok: 2003, format: A5,stron : 206, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 22.22
Religia i polityka w USA
Tematem niniejszego opracowania jest analiza wprowadzonej przez George'a W. Busha polityki faith-based initiatives, której głównym celem było zwiększenie roli organizacji religijnych w amerykańskim systemie opieki społecznej. Stany Zjednoczone Ameryki są krajem wyjątkowym pod wieloma względami, a je...
ISBN: 978-83-233-3614-3, rok: 2013, format: B5,stron : 244, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Instrumenty polityki zagranicznej USA
Książka stanowi analizę instrumentów polityki zagranicznej, jakie Stany Zjednoczone stosowały wobec państw Ameryki Łacińskiej w latach 1945–2000. Zastosowanie kryterium przedmiotowego pozwoliło wyodrębnić trzy zasadnicze kategorie instrumentów polityki zagranicznej, a mianowicie: polityczne, militarne oraz ekonomiczne. Specyfika stosunków...
ISBN: 978-83-233-2904-6, rok: 2010, format: B5,stron : 224, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
Robert Kłosowicz, ur. 1965, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym również się doktoryzował (2001), adiunkt w Katedrze Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniach nad rolą sił zbrojnych w dyplomacji oraz pr...
ISBN: 978-83-233-2510-9, rok: 2008, format: B5,stron : 338, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 38.55
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki
Z pewnością na szczególne podkreślenie zasługuje umiejętność łączenia analizy ustrojowej (konstytucyjnej) z ujęciem politologicznym. Dużą zaletą pracy jest udowodnienie, że dzisiaj nie da się poważnie mówić o trzeciej władzy jedynie w kategoriach rozważań stricte prawniczych, ponieważ władza ta jest równie „polityczna" jak dwie pozostałe...
ISBN: 978-83-233-3276-3, rok: 2012, format: B5,stron : 372, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 31.88
Kształtowanie tożsamości etnicznej dzieci imigrantów szwedzkich w USA
Problematyka szeroko rozumianych migracji ludności i tożsamości migrantów należy współcześnie do najbardziej interesujących obszarów badawczych. Niniejsza książka stanowi oryginalną, interdyscyplinarną analizę strategii kształtowania etniczności dzieci imigrantów na przykładzie grupy szwedzko-amerykańskiej. Autorka podjęła temat niebagatelny i dotą...
ISBN: 978-83-233-3265-7, rok: 2011, format: B5,stron : 244, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 31.88
PBS
Amerykańska telewizja publiczna (Public Broadcasting Service, PBS) stanowi dla europejskiego badacza komunikowania swoiste curiosum, fenomen bardzo odległy od przyjętych na Starym Kontynencie schematów funkcjonowania instytucji medialnych. Model amerykański – w niemal wszystkich istotnych el...
ISBN: 978-83-233-3549-8, rok: 2013, format: B5,stron : 238, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 36.71
Ziemią i pieniędzmi
Autor ma rację twierdząc, że do badania związków między uniwersytetami a państwem należy sięgnąć do okresu kolonialnego. Fenomen amerykańskich uczelni czerpie bowiem swój rodowód z czasów kolonialnych. Koledże bądź uniwersytety zakładane w tym okresie cieszyły się nie tylko finansowym wsparciem Metropolii, ale również autonomią, która niejedno...
ISBN: 978-83-233-3362-3, rok: 2012, format: B5,stron : 244, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 32.84
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 2 Następna strona