Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html
Strona główna > Wersje papier. czasopism > Krakowskie studia z historii państwa i prawa > Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 7, część A :
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 7, część A

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 7, część A (brak głosów)

red. Wacław Uruszczak , red. Dorota Malec , red. Maciej Mikuła
ISBN: 978-83-233-3896-7
rok: 2014
format: B5
stron:404
oprawa: miękka
język publikacji: Polski / Polish
Wersja elektroniczna! !
 

Opis Książki :

                                Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów w katedrach historycznoprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych.

W numerze:

Zeszyt 1
 • Profesor dr hab. Kazimierz Baran (Marcin Kwiecień) 
 • Dorobek naukowy Profesora dr. hab. Kazimierza Barana (zestawił Jan Halberda)
 • Grzegorz Blicharz, Rzymska pożyczka morska a swoboda inwestowania w ryzykowne przedsięwzięcia
 • Karolina Wyrwińska, Pecunia pecuniam parere non potest? O pieniądzu kredytowym w Rzymie okresu późnej republiki. Zarys problemu
 • Ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: powoływanie łacińskich reguł i maksym na przykładzie nemo plus iuris
 • Łukasz Marzec, May Contracts be Entirely Free? Some Comparative Remarks on Various Approaches to Freedom of Contract
 • Janusz Sondel, Ze studiów nad rolą i miejscem łaciny prawniczej w kulturze europejskiej
 • Marian Małecki, Ustawodawstwo wewnętrzne w zakonie templariuszy wobec przestępstw i naruszeń dyscypliny zakonnej
 • Anna Karabowicz, Custom and Statute: A Brief History of their Coexistence in Poland
 • Maciej Mikuła, Prawodawstwo dla miast z wczesnego okresu polskiego parlamentaryzmu (do 1468 roku)
 • Dorota Malec, Themis Clothed in Ermine. Some Remarks on the Jurisdiction Excercised by the Rector of Cracow Academy
 • Wacław Uruszczak,  Prawo celem polityki w Polsce Jagiellonów
 • Paulina Święcicka, Suum cuique is our Roman justice (Shakesp. Tit. Andr. 1 1 284) – William Shakespeare, Heiner Müller and Roman fundamenta 
 • Krzysztof Fokt, Obsada funkcji prepozyta i radców Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1628–1657 (według rachunków Kolegium z lat 1628–1694)
 • Izabela Lewandowska-Malec, Poselstwo króla Anglii na sejmie w 1637 roku w sprawie likwidacji gdańskiego stempla na angielskie sukno
Zeszyt 2
 • Krystyna Chojnicka, Dziedziczka Imperium Rosyjskiego Anna Iwanowna 1730–1740
 • Małgorzata Moras, Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia 
 • Paweł Cichoń, Policja nad Zagranicznymi w Wolnem Mieście Krakowie
 • Wojciech Witkowski, Początki prawa karnego skarbowego – model pruski i jego przemiany w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do lat sześćdziesiątych XIX w. 
 • Andrzej Dziadzio, Józef Reinhold (1884–1928) – „zapomniany” profesor prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Katarzyna Krzysztofek, Organizacja Sodalicji Mariańskiej Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1906–1939)
 • Zdzisław Zarzycki, Wielokrotni rozwodnicy na wokandzie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918–1945
 • Jakob Maziarz, Postępowanie karnoadministracyjne w II Rzeczypospolitej
 • Grzegorz M. Kowalski, The Amendment of August 1926 to the First Polish Constitution of the Second Republic
 • Adam Lityński, Jedna kartka z grubej księgi Wielkiego Terroru: rozkaz nr 00447 szefa NKWD (30 VII 1937)
 • Marcin Kwiecień, Kilka dokumentów z dziejów ruchu prometejskiego lat drugiej wojny światowej
 • Józef Ciągwa, Poľsko-slovenská administratíva farnosti Spišského Zamaguria (Spišského dekanátu a Nedeckého dištriktu) v rokoch 1939–1948
 • Stanisław Grodziski, Wspomnienia o Profesorze Michale
 • Karol Siemaszko, Organizacja i funkcjonowanie polskiego Sądu Obywatelskiego w Londynie
 • Andrzej Bryk, Norman Podhoretz a początki amerykańskiej „wojny o kulturę” 
 • Jan Halberda, Angielska doktryna promissory estopel a polska klauzula nadużycia prawa

ISSN 2084-4115, e-ISSN 2084-4131
Klienci, którzy kupili tę książkę kupili również :