Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html
Strona główna > Humanistyka > Literatura i kultura > Adam Mickiewicz - Juliusz Słowacki :
Adam Mickiewicz - Juliusz Słowacki

Anita Całek

Adam Mickiewicz - Juliusz Słowacki (głosy: 26)

Psychobiografia naukowa
ISBN: 978-83-233-3248-0
rok: 2012
format: B5
stron:508
oprawa: miękka
język publikacji: Polski/Polish
Wersja elektroniczna! !


wydanie elektroniczne
Cena brutto 47.24 zł
Cena brutto z rabatem 43.47 zł
 
Zobacz inne książki tego autora :

Opis Książki :

Czy Mickiewicz cierpiał na depresję? Na co chorowała jego żona Celina? Gdzie po studiach chciał zamieszkać Juliusz Słowacki? Co Salomea myślała o wyjeździe syna na emigrację? Jak wyglądały relacje Mickiewicza ze Słowackim podczas ich spotkań w Paryżu? Dlaczego obaj poeci tak łatwo uwierzyli Andrzejowi Towiańskiemu? Dlaczego wreszcie po opuszczeniu towiańczyków Mickiewicz przestał pisać, a Słowacki – wręcz przeciwnie?

Te kwestie, jak i wiele innych, wciąż powracają w biografiach obu wielkich romantyków. Książka „Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki: psychobiografia naukowa” przypomina pytania, które interesowały zarówno literaturoznawców, jak i wielbicieli twórczości wybitnych romantyków. Jej interdyscyplinarny paradygmat, dający możliwość wykorzystania zarówno wiedzy literaturoznawczej, jak i metodologii psychologicznej, pozwala inaczej niż dotychczas odpowiedzieć na wiele z nich. Równocześnie pojawiają się zagadnienia nowe, zwłaszcza pytania o odmienność drogi twórczej Mickiewicza i Słowackiego w świetle psychologii twórczości, a także o specyfikę rozwoju osobowości każdego z nich.

Prezentowana książka poświęcona jest również biografice i biografistyce w naukach humanistycznych. Zawiera zaktualizowany opis gatunków biograficznych, rozważania na temat wykorzystywania metod psychologicznych w badaniach literaturoznawczych oraz kwestię statusu badań biograficznych w kontekście tez narratywistycznej filozofii historii.

Anita Całek - adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ. Absolwentka filologii polskiej oraz psychologii (na Wydziale Filozoficznym UJ). W 2007 r. obroniła doktorat na temat „Jak badać życie twórców? Metoda psychobiografii literaturoznawczej w porównawczej analizie biografii Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego”. W latach 2003–2008 przebywała w Strasburgu, pracując w Sekcji Polskiej Collège Esplanade i na Université Marc Bloch. Interesuje się zagadnieniami biograficznymi, zwłaszcza w kontekście psychologii twórczości, problematyką utopii w ujęciu komparatystycznym oraz badaniami interdyscyplinarnymi łączącymi literaturoznawstwo i psychologię.
Recenzje i komentarze :
Z recenzji dr hab. Aleksandry Tokarz, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Autorka doprowadza do postulowania nowego gatunku nazwanego „literaturoznawczą psychobiografią naukową”, wspierająca się na teorii literatury i psychologii twórczości. Obszar analiz i badań obejmuje olbrzymi zbiór (wydaje się - kompletny) opracowań naukowych, kronikarskich i archiwalnych (cytowane są zresztą wszelkie publikacje, także nienaukowe), dotyczących postaci i twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.
Rzeczywiście interdyscyplinarna strategia badawcza, pokazująca specyfikę badań literaturoznawczych, psychologicznych, historycznych, nawet archiwistycznych prowadzi do wniosku, że nieprecyzyjność i kontekstowe uwikłanie wydarzeń-faktów biograficznych – wymaga uświadamiania sobie przez badacza, jakim instrumentarium teoretycznym chce się  posłużyć i jakie wybiera już od początku pracy.

Drugi aspekt metodologii to funkcja, jaką przypisano teoriom psychologicznym. Tkwi ona przede wszystkim w ich możliwościach wyjaśniania twórczości, ale też w możliwych inspiracjach, w ich potencjale heurystycznym. Z uwagi na stan psychologii twórczości, nadal bardzo skromnie wyjaśniającej żywioł i złożoność fenomenu, jaki ma za przedmiot, wybór teorii najlepszej jako pomocnej w wyjaśnianiu na nowo odczytanych faktów nie jest możliwy. Badaczowi, który szuka wyjaśnień pozostaje intuicja. Jak dotąd, dodajmy, psychologia twórczości ma dość małe osiągnięcia w budowaniu modeli twórczości wybitnej w biegu życia. Anita Całek dokonała w tej sytuacji trafnej selekcji, opierając się na koncepcjach najbardziej otwartych, i mających wielkie walory porządkujące, jak klasyczna koncepcja Charlotty Bühler oraz szkicowych, jak koncepcja Gardnera i wielu innych, mających mniejszy zakres.

Reasumując, sposób gromadzenia danych i ich opracowanie są maksymalnie obiektywnie, rzetelne, skrupulatne, analiza statystyczna przeprowadzona wedle reguł sztuki, przyjęty sposób wyjaśniania rozwija przyjmowane koncepcje prowadząc do nowych interpretacji.
Jakie są rezultaty recenzowanej pracy? Jest nim, najpierw, znakomita rekonstrukcja i analiza koncepcji zawartej w monografii Bieg życia ludzkiego Charlotty Bühler (1933/1999), która, jak już wspomniałam, zrewolucjonizowała psychologię rozwojową, jakkolwiek nastąpiło to dopiero po wielu latach od jej publikacji. Analiza tej koncepcji, jest nie tylko wierna i zwięzła, ale także z rozmachem rozwinięta. Wyraźnie dostrzec można granice inspiracji i ocenić wielki, twórczy wkład Autorki w rozwijanie pierwotnej idei Charlotty Bühler. Twórczość ta wyraża się, jak sądzę, na dwa, co najmniej, sposoby i polega na: wielostronnym dopełnieniu wyjaśnień psychologicznych o koncepcje późniejsze (nowsze) oraz własne, dopełnieniu ich także wiedzą literaturoznawczą oraz na sprecyzowaniu i pewnej zmianie celu analizy i zamknięciu go „ikoną życia” czyli kompletnym zobrazowaniem biografii we wszystkich typowych dla danej osoby wymiarach (dziedzinach życia, motywacjach). (…)

Dr Anita Całek wykonała tytaniczną pracę intelektualną, koncepcyjną i badawczą. Jest ona świadectwem wielkiego i rzadkiego talentu naukowego polegającego na umiejętności równie dobrego konstruowania syntez, co przeprowadzania analiz oraz na wielkiej inwencji przestrzegającej jednak rygorów metodologicznych i to aż dwóch dyscyplin naukowych.
Klienci, którzy kupili tę książkę kupili również :