Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Inne dziedziny

Strona główna > Medycyna > Inne dziedziny :
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 2 Następna strona
 

Poradnik edukacyjny dla pacjentów w okresie okołooperacyjnym pomostowania aortalno-wieńcowego oraz późnej rekonwalescencji
Poradnik edukacyjny dla pacjentów w okresie okołooperacyjnym pomostowania aortalno-wieńcowego oraz późnej rekonwalescencji jest pierwszym tego typu zbiorem ważnych informacji dla pacjenta poddanego zabiegowi operacyjnemu na sercu, między innymi pomostowaniu aortalno-wieńcowemu (CABG). Poradnik ten w sposób prosty i przystępny przedstawia is...

ISBN: 978-83-233-4603-6, rok: 2019, format: 13,7x20,5cm,stron : 32, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 18.35
Fizjoterapia w geriatrii
Opracowanie składa się z 17 prac, zwykle odnoszących się do wieku geriatrycznego, poświęconych roli fizjoterapii w leczeniu i profilaktyczne dysfunkcji, zwłaszcza, chociaż nie wyłącznie, narządu ruchu. Przedstawiono w ten sposób „palącą klinicznie” tematykę fizjoterapii w geriatrii w wieloaspektowym ujęciu, od opracowań kazuistycznych d...

ISBN: 978-83-233-4550-3, rok: 2018, format: A5,stron : 320, oprawa: miękka , język publikacji:
Cena: 36.71
Historia rozwoju wiedzy o chorobach wewnętrznych w Krakowie
Dzieło profesora Zbigniewa Szybińskiego uważam za wartościowe i potrzebne. Pokazuje ono, jak wielkie dysproporcje dzieliły w przeszłości polską medycynę od europejskiej czy światowej. Rozwój medycyny zależy od rozwoju edukacji i nauki. Polska była państwem,które powstawało dopiero w tym czasie, w którym Europa była już w części ukształtowan...

ISBN: 978-83-233-4428-5, rok: 2018, format: B5,stron : 120, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Biologia wyższych grup wieku i starości
Autor książki przedstawia proces starzenia się jako nie tylko pogorszenie wydolności narządów i układów, zmniejszenie sprawności fizycznej, lecz także zmiany psychologiczne i zmiany uwarunkowań społeczno-socjalnych, które pociąga za sobą wiek emerytalny połączony często ze zmianą statusu rodzinnego i społecznego. W swych rozważaniach  nawiązuj...

ISBN: 978-83-233-4215-1, rok: 2017, format: B5,stron : 136, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Marek Kaciński. Lekarz dzieci - profesor
red. S. Kroczka...
W książce tej opisano różne fakty istotne dla utworzenia i funkcjonowania Katedry Neurologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Trudny i długi proces tworzenia tej jednostki uniwersyteckiej dobiegł szczęśliwie końca przed l O laty. W skład katedry weszły Klinika Neurologii Dziecięcej oraz dwie Pracownie: Neurofizjolo...

ISBN: 978-83-233-4208-3, rok: 2017, format: B5,stron : 0, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi
Postęp, jaki dokonuje się w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi, wymaga od lekarzy stałego śledzenia nowości dotyczących tej dziedziny medycyny. Kierowany do rąk Państwa podręcznik zawiera aktualnie obowiązujące wytyczne zarówno Polskiego, jak i Europejskiego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego. Mamy nadzieję, że wiedza, kt...

ISBN: 978-83-233-4197-0, rok: 2017, format: A4,stron : 420, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 73.51
Hypothermia
HYPOTHERMIA can be a blessing or a curse for our patients. Cardiac surgery, neurosurgery and intensive care are fields in which cooling of the body increases chances for recovery. Medical research is conducted in the entire world which aims to expand the use of hypothermia onto other spheres of medical practice. Unfortunately, hypothermia may a...

ISBN: 978-83-233-4063-8, rok: 2016, format: A5,stron : 184, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 39.90
Polskie szkoły medyczne - mistrzowie i uczniowie
red. A. Śródka...
Opracowanie dotyczące polskich naukowych szkół medycznych jest zbiorowym dziełem pracowników Katedry Historii Medycyny Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie obejmuje ono wszystkich dyscyplin medycznych, gdyż stanowi jedynie zapowiedź dużego, pełnego ujęcia tego ważnego tematu. Każda z prezentowanych tu wspólno...

ISBN: 978-83-233-4204-5, rok: 2016, format: B5,stron : 260, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Regenerative Medicine for the Treatment of Urinary Incontinence
This monograph addresses an innovative autologous muscle-derived stem cell therapy for urinary incontinence in women. It is a unique publication since it delivers for the first time in Poland such a wide and detailed overview of studies and research projects focused on the use of stem cells for the treatment of urinary incontinence. In the era of r...

ISBN: 978-83-233-4149-9, rok: 2016, format: A5,stron : 82, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 36.71
Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka
red. E. Kolarzyk...
Książka zawiera syntetyczną analizę zmieniającego się znaczenia żywności w życiu współczesnego człowieka, zarówno w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym. Podkreśla jej zasadniczą funkcję odżywczą, ale podejmuje też tematykę antropogenizacji żywności. Człowiek bowiem ingeruje we wszystkie etapy pows...

ISBN: 978-83-233-3966-3, rok: 2016, format: B5,stron : 768, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 45.89
Hipotermia
HIPOTERMIA może być dla naszych pacjentów błogosławieństwem albo przekleństwem. Kardiochirurgia, neurochirurgia i intensywna terapia to dziedziny, w których ochłodzenie ciała zwiększa szanse na powrót do zdrowia. Na całym świecie prowadzone są badania naukowe, które mają otworzyć drzwi do wykorzystania hipotermii również w innych specjalnościach me...

ISBN: 978-83-233-4060-7, rok: 2016, format: A5,stron : 168, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 30.33
Wybrane zagadnienia patologii klinicznej
red. D. Adamek...
Wyczuwasz u pacjenta powiększony węzeł chłonny albo inną guzowatą zmianę… Zastanawiasz się, co może oznaczać pojawienie się rumieniowatej zmiany na skórze… Nie jesteś pewien, jak zinterpretować wynik biopsji jelita, śluzówki żołądka czy wątroby albo szpiku… Chcesz poznać szczegółowe zasady oceny cytologicznego badania szyjki...

ISBN: 978-83-233-3925-0, rok: 2015, format: A4,stron : 326, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 45.09
Historia medycyny jako przedmiot badań i nauczania w krakowskim środowisku uniwersyteckim
Druga połowa XIX stulecia to czas coraz wyraźniejszego wpływu myśli pozytywistycznej na historiografię, w tym historiografię medyczną. Pozytywizm, tak bliski przyrodoznawstwu, wydawał się wręcz stworzony do badań historycznych nad dziejami medycyny. Był zatem przede wszystkim źródłem rozważań nad metodyką, pojęciami i definicyjnym ujęciem badanych ...

ISBN: 978-83-233-4016-4, rok: 2015, format: B5,stron : 312, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu
Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek. Kierownik Zakładu Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii, w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Fizjolog, internista, reumatolog. Autorka 160 oryginalnych prac naukowych, współautorka 16 książek i monografii. Opublikowała pionierskie prace do...

ISBN: 978-83-233-3805-5, rok: 2014, format: A5,stron : 420, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 45.91
Medycyna regeneracyjna w leczeniu nietrzymania moczu
Monografia traktuje o innowacyjnym leczeniu nietrzymania moczu metodą opartą na wykorzystaniu własnego macierzystego materiału komórkowego pacjentki. Publikacja jest unikatowa, ponieważ po raz pierwszy w Polsce tak szeroko i szczegółowo omówiono badania naukowe i projekty stosujące komórki macierzyste w leczeniu nietrzymania moczu. W dobie medycyny...

ISBN: 978-83-233-3749-2, rok: 2014, format: B5,stron : 84, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 27.53
Czerniak błony naczyniowej<br>Atlas
Oddając do rąk Czytelników pracę dotyczącą czerniaka błony naczyniowej i różnicowania łagodnych oraz złośliwych nowotworów wewnątrzgałkowych, autorki mają nadzieję, że jej lektura pozwoli na przybliżenie Koleżankom i Kolegom okulistom problemów związanych z diagnostyką i leczeniem tych potencjalnie groźnych dla życia nowotworów gałki ocznej. Książ...

ISBN: 978-83-233-3675-4, rok: 2014, format: B5,stron : 220, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 118.67
Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku 1939
red. A. Śródka...
Książka ta powstała głównie z myślą o studentach wydziałów lekarskich. Brak podręcznika dotyczącego dziejów polskiej medycyny zainspirował nas do jego napisania. Jest to jedyna tego typu pozycja na rynku wydawniczym. W dużej mierze opiera się ona na tematyce seminariów studenckich przygotowywanych w Katedrze Historii Med...
ISBN: 978-83-233-3268-8, rok: 2012, format: B5,stron : 326, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 34.78
Elementy informatyki medycznej cz. 2
red. M. Piwowar...
KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD! Rozwój nauk przyrodniczych w ostatnich latach, a szczególnie gwałtowny postęp badań w dziedzinie biologii molekularnej, spowodował konieczność wprowadzenia technik obliczeniowych do gromadzenia i opracowywania olbrzymiej l...
ISBN: 978-83-233-3207-7, rok: 2012, format: B5,stron : 96, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 27.05
Podstawy patomorfologii
Książka prezentuje skondensowany przegląd wiedzy na temat patogenezy (mechanizmów powstawania) chorób, ich zasadniczych objawów i charakteryzujących je makro- oraz mikroskopowych zmian morfologicznych. Czytelnik znajdzie tu wyjaśnienie najważniejszych pojęć dotyczących patologii, a wnikliwa lektura pozwala zrozumieć podstawowe zagadnienia patologii...
ISBN: 978-83-233-3281-7, rok: 2012, format: B5,stron : 182, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 33.12
Elementy informatyki medycznej cz. 1
Skrypt, który trzymacie Państwo w rękach, jest przykładem nowoczesnego podręcznika dla studentów i doktorantów medycyny oraz dziedzin zbliżonych do medycyny, zainteresowanych zastosowaniem specjalistycznych technik informatycznych w zakresie edukacji medycznej, ogólnej i bardziej szczegółowej organizacji pracy, a także jakości ochrony zdrowia. Efek...
ISBN: 978-83-233-2958-9, rok: 2011, format: B5,stron : 0, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 30.36
Statistics by Prescription
     The manual presents the guide-like introduction to statistical techniques particulary oriented on medicine. The exercises present in the book make possible the self-education based on the international program SAS. I strongly support ...

ISBN: 978-83-233-2741-7, rok: 2009, format: B5,stron : 268, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 47.33
Podstawy technik mikroskopowych
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku analityki medycznej. Mogą z niego również korzystać studenci innych kierunków medycznych oraz nauk przyrodniczych, a także osoby rozpoczynające pracę w placówkach badawczych i diagnostycznych, wykorzystujących techniki mikroskopowe. Książka omawia założenia i zasady pracy z mikroskopami oraz pr...
ISBN: 978-83-233-3059-2, rok: 2011, format: B5,stron : 212, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 36.71
Medycyna za drutami obozu
red. Z. Ryn...
Książka ta jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów medycyny i lekarzy. Pokazuje, do czego może doprowadzić w ekstremalnych warunkach – skażonych zbrodniczą ideologią – niekontrolowana praktyka medyczna. Lekarze, tak jak inni ludzie, mogą ulec indoktrynacji sprzecznej z ogólnymi zasadami współistnienia między ludźmi. Wówczas rel...

ISBN: 978-83-233-2917-6, rok: 2010, format: A5,stron : 114, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 36.71
Statystyka na receptę
  KSIĄŻKA   Z PŁYTĄ CD Niefachowcy uważają statystykę za trudny i niezrozumiały dział matematyki. Rozważania teoretyczne w statystyce stawiają rzeczywiście bardzo duże wymagania, jest jednak także inne oblicze statystyki – statystyka stosowana. Specjalista reprezentu...
ISBN: 978-83-233-2875-9, rok: 2010, format: B5,stron : 262, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 37.67
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 2 Następna strona