Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
Dołącz do nas na Facebooku!
Śledź nas na Twitterze! Obserwuj nas na Google+!  
Zapraszamy na bloga  Mendeley    
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2370,strona,Biedni_Romowie_zli_Cyganie,katid,269.html

Socjologia

Strona główna > Humanistyka > Socjologia :
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 4 Następna strona
 

Kierunek - przyszłość
Książka wpisuje się w aktualną debatę nad modelem demokracji, wielokulturowości europejskiej, praw mniejszości oraz imigrantów, ich miejsca i roli w otwartych społeczeństwach obywatelskich. Jej przemyślana konstrukcja pozwala na połączenie i konfrontację poglądów oraz sądów liderów romskich reprezentujących różne odłamy i wspólnoty romskie, a także...

ISBN: 978-83-233-4122-2, rok: 2017, format: B5,stron : 0, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej
Małgorzata Michel stawia sobie za cel „zaprezentowanie zjawiska specyfiki wykluczenia społecznego w przestrzeniach miejskich poprzez badanie symboli i inskrypcji pozostawionych na murach przez dzieci ulicy i członków gangów młodzieżowych, […] które są niezbywalnym elementem prowadzonych w przestrzeniach miejskich »gier ulicznych&...

ISBN: 978-83-233-4152-9, rok: 2016, format: B5,stron : 504, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Widoczne i niewidoczne
red. A. Wagner...
Transformacja systemu energetycznego to nie tylko zmiany technologiczne, lecz także zmiana wzorów myślenia i praktyk społecznych. Definiowanie wyzwań i problemów polityki energetycznej dokonuje się w komunikacji i choć często przebiega za zamkniętymi drzwiami gabinetów polityków i ekspertów, ma swoj...

ISBN: 978-83-233-4115-4, rok: 2016, format: B5,stron : 198, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Praca kobiet w teorii ekonomii
W książce dokonano próby skonfrontowania wybranych szkół myśli ekonomicznej z pewnym wycinkiem rzeczywistości gospodarczej – pracą kobiet. Pojęcie pracy wykracza tu poza wąską koncepcję zatrudnienia i obejmuje także nieodpłatne czynności wykonywane na rzecz gospodarstwa domowego oraz opiekę. Do analizy wybrano główny nurt ekonomii i jedną ze ...

ISBN: 978-83-233-4072-0, rok: 2016, format: B5,stron : 194, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek
Miasta różnią się między sobą. Każde z nich dostarcza odmiennych możliwości konsumpcji kulturowej i stwarza swoiste nisze dla rozwoju przemysłów kultury. To od nich zależą zdolności przyciągania turystów i pożądanych grup mieszkańców, kulturowy potencjał rozwoju i tym samym przyszłość miasta. Niniejsza książka stanowi skondensowany wykład teorii z ...

ISBN: 978-83-233-3969-4, rok: 2015, format: B5,stron : 230, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Krótki wykład o utowarowieniu
Ostatnie dekady przynoszą gruntowne przeobrażenia w sferze gospodarczej w skali całego świata. W literaturze naukowej i w publicystyce są one identyfikowane i określane na wiele sposobów w odwołaniu do cechy uznanej za główną. Mimo złożoności i wieloaspektowości powstającego porządku jego sedna upatruję w nowej zasadzie pierwszej, ukierunkowującej ...

ISBN: 978-83-233-3934-2, rok: 2015, format: B5,stron : 158, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Is the Body the Temple of the Soul?
Reflections and conclusions presented in this book are based on empirical qualitative research. Principles applied in this study coincide with the qualitative sociology model (see Introduction to Konecki, Chomczyński 2012), elucidating that both explaining and understanding of social phenomena constitute the underpinnings of qualitative sociology. ...

ISBN: 978-83-233-4008-9, rok: 2016, format: B5,stron : 214, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 39.47
Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji
Czy tożsamość jest nam potrzebna? Czy ma znaczenie w globalnym świecie, kurczącym się do rozmiarów wioski, w której obowiązują ujednolicone reguły porozumiewania? Czy w świecie homogenicznym, w którym wszystko może wyglądać podobnie, zadajemy sobie pytanie: kim jestem? Teoretyczne odniesienia do ...

ISBN: 978-83-233-3915-1, rok: 2015, format: B5,stron : 197, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Zaangażowanie religijne a zdrowie w starości
  Książka stanowi oryginalną i pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbę uchwycenia i scharakteryzowania zależności między religijnością a stanem zdrowia i jakością życia w starości. Barbara Woźniak podjęła temat interesujący przede wszystkim ze względu na aktualność omawianych zagadnień: post...

ISBN: 978-83-233-3855-0, rok: 2015, format: B5,stron : 142, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Living and Working in a Social Welfare Home in Poland
This book – Living and working in a social welfare home in Poland. A sociological study on the interaction of personnel with mentally handicapped charges – is an empirical study carried out in accordance with the methodology of grounded theory. In it I focus on presenting and reconstructing those aspects of developing an institutio...

ISBN: 978‐83‐233‐3, rok: 2015, format: B5,stron : 330, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 42.50
Idea uniwersytetu
Wybitni polscy uczeni z różnych dyscyplin podejmują krytyczną dyskusję na temat słabości polskich uniwersytetów. Wspólnym mianownikiem zawartych w tomie artykułów jest diagnoza i kierunek terapii. Źródło kryzysu to zdaniem większości autorów opanowanie uniwersytetu przez całkowicie sprzeczną z istot...

ISBN: 978-83-233-3958-8, rok: 2015, format: B5,stron : 368, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Social capital and quality of life
The main intention of the author was to take partin a discussion on quality of life, which is an important topic. As it was pointed out in the introduction, quality of life category is omnipresent in social, medical and other disciplines that are related to human. The proposed publication is a successful synthesis of the issues of creati...

ISBN: 978-83-233-3810-9, rok: 2014, format: B5,stron : 320, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 44.44
Starzenie się
Tom dotyczy zagadnień, które w wyrazisty i wielowymiarowy sposób odzwierciedlają kluczowe wyzwania, problemy i możliwości wpisane w indywidualne doświadczenia ludzi oraz społeczną praktykę: to starość i starzenie się. Podejmowane są między innymi kwestie wpływu kultury konsumpcyjnej, stygmatyzacji i...
ISBN: 978-83-233-3830-7, rok: 2014, format: B5,stron : 252, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska
Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska. Polska, Słowacja, Węgry jest rozległym, oryginalnym i w dużym stopniu nowatorskim studium analityczno--empirycznym poświęconym nowym formom aktywności grupowej społeczności romskich w trzech krajach: w Polsce, na Słowacji i Węgrzech, w kontekście proce...

ISBN: 978-83-233-3837-6, rok: 2014, format: B5,stron : 284, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Baskowie
Nacjonalizm nie jest przypadkowym zrywem, który pojawia się znikąd. Stanowi racjonalną i naturalną odpowiedź na zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne, które zachodzą dookoła nas całkowicie przemieniając rzeczywistość, która nas otacza. Takiego zdania jest autorka tej książki, która opowiada o p...

ISBN: 978-83-233-3797-3, rok: 2014, format: B5,stron : 262, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Młodzież w społeczeństwie ryzyka
Autorzy niniejszej publikacji to w dużej mierze młodzi badacze, którzy prezentują wyniki badań własnych lub badań zespołowych, prowadzonych w takich ośrodkach akademickich, jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wyżs...
ISBN: 978-83-233-3764-5, rok: 2014, format: PDF,stron : 286, język publikacji: Polski / Polish
Cena: 25.89
Krakowskie studia pracy socjalnej
Dwadzieścia pięć lat temu, l października 1988 roku, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapoczątkowano program magisterskich studiów socjologicznych o specjalności praca socjalna. Był to pierwszy polski program akademicki, w ramach którego praca socjalna została oficjaln...

ISBN: 978-83-233-3683-9, rok: 2014, format: B5,stron : 298, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Projektowanie badań naukowych
Bestsellerowy podręcznik Johna W. Creswella umożliwia porównanie trzech podejść badawczych – jakościowego, ilościowego i mieszanego – w jednej książce poświęconej metodologii. Te trzy podejścia autor zestawia ze sobą w procesie badawczym, począwszy od pierwszego etapu założeń filozoficzn...
Seria : Enchiridion
ISBN: 978-83-233-3539-9, rok: 2013, format: B5,stron : 272, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 42.50
Od socjologii medycyny do socjologii żywienia
Bogata mozaika ram interpretacyjnych zachowań żywieniowych stanowi o tym, iż książka jest nowatorska i daje podwaliny - poprzez wskazanie przedmiotu, jego wagi i zasięgu, stosowanej metodologii - nowej subdyscypliny socjologii medycyny, jaką jest socjologia żywienia. W oferowanych ujęciach interpret...

ISBN: 978-83-233-3556-6, rok: 2013, format: B5,stron : 234, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 40.57
Od socjologii do pracy socjalnej
To oryginalna i interesująca propozycja zastosowania perspektywy interdyscyplinarnej, która łączy rozległą wiedzę w zakresie tytułowej problematyki zarówno na poziomie empirii, jak i teorii z postawą rozumiejącą wspartą badaniami i przemyśleniami. Dociekając istoty fenomenu dzieciństwa, autorka sięg...

ISBN: 978-83-233-3542-9, rok: 2013, format: B5,stron : 274, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 42.32
Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie
Monografia napisana jest w sposób oryginalny i głęboko refleksyjny, skłania czytelnika do zadumy nad relacjami i więziami społecznymi, nad odpowiedzialnością za godne i podmiotowe traktowanie człowieka, niezależnie od jego kondycji psychicznej. Może być adresowana do wszystkich osób, którym bliskie...

ISBN: 978-83-233-3538-2, rok: 2013, format: B5,stron : 216, oprawa: twarda , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 45.40
Kobiety, rozwój, obywatelstwo
Beata Kowalska oddaje do druku tekst wyjątkowy, świadczący nie tylko o jej erudycji i samodzielności, znakomitym warsztacie badawczym oraz odwadze podejmowania tematów nowych (dla wielu nadal kontrowersyjnych!), lecz także opanowaniu sprawnej, logicznie zwartej, a jednocześnie pięknej polszczyzny. C...

ISBN: 978-83-233-3475-0, rok: 2013, format: B5,stron : 328, oprawa: , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 36.71
Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej
red. K. Slany...
„Interesująca i doniosła z naukowego punktu widzenia problematyka rodziny oraz małżeństwa była dotąd podejmowana w konwencji tradycyjnej socjologii, z uwzględnieniem aspektu demograficznego, instytucjonalnego, społecznego, aksjologicznego i wychowawczego. Książka prezentuje tytułowe zagadnieni...
ISBN: 978-83-233-3455-2, rok: 2013, format: B5,stron : 258, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 36.71
Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej
Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska stara się ułatwić czytelnikowi zrozumie-nie specyfiki kulturowej, a zarazem wielości problemów, z jakimi boryka się zbiorowość romska w dążeniu do ukształtowania ponadlokalnej wspólnoty – społeczności o charakterze narodowym.Autorka omawia p...
ISBN: 978-83-233-3437-8, rok: 2013, format: B5,stron : 258, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 36.71
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 4 Następna strona