Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,news,newsid,120.html

Zarządzanie, reklama, ekonomia

Strona główna > Humanistyka > Zarządzanie, reklama, ekonomia :
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 6 Następna strona
 

Znormalizowane systemy zarządzania a ryz...
ISBN: 978-83-233-4422-3,
rok: 2018,
format: B5,
stron : 188,
oprawa: miękka
Cena: 39.90
The process of SME growth
This book contributes to the emerging research on the growth process of firms, with a focus on the expansion of small and medium-sized enterprises (SMEs). A comprehensive approach to the issue of small firm growth draws upon empirical findings of the characteristics and economic importance of high-growth enterprises and the extant base of theoretic...

ISBN: 978-83-233-4377-6, rok: 2017, format: B5,stron : 206, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 45.99
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw
Fuzje i przejęcia są złożonymi przedsięwzięciami opartymi na precyzyjnej koordynacji zróżnicowanych działań ekonomicznych, prawnych, technicznych i społecznych. Czynnikiem sukcesu podjętej inicjatywy mariażowej jest zatem właściwie zaplanowana i wdrożona procedura postępowania. W literaturze, na przykład u Perkinsa, Frąckowiaka, Sudarsanama czy Sch...

ISBN: 978-83-233-4410-0, rok: 2018, format: B5,stron : 138, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
The Organizational Competitiveness. Approaches and Challenges
The monograph begins a publishing series devoted to the challenges of the so-called comprehensive management. This approach to management is an attempt to respond to the high volatility of organizations and ever-increasing complexity of their operating environment. Competitiveness – the object of the discussion in the publication – u...
ISBN: 978-83-233-4423-0, rok: 2017, format: B5,stron : 132, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Zapowiedź
Smoki i gazele
Poza dobrą monografią zagadnienia, praca zawiera interesujące opisy rozwiązań praktycznych, w szczególności ukazuje miejsce CSR w strategiach korporacji transnarodowych. Jest zatem także dobrym przewodnikiem w tym obszarze problemowym dla praktyków zarządzania oraz materiałem wspierającym proces dydaktyczny. daje także czytelnikowi z obszaru prakty...

ISBN: 978-83-233-4395-0, rok: 2018, format: B5,stron : 146, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Przestrzenne zróżnicowanie lokalnych rynków pracy w województwie podkarpackim
Publikacja Pawła Dykasa jest interesująca i zasługuje na bardzo pozytywną ocenę. To rzetelne studium analityczne na temat zróżnicowania lokalnych rynków pracy w województwie podkarpackim. Rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego z poprawnym doborem i wykorzystaniem metod ilościowych. O walorach książki decydują w szczególności na...
ISBN: 978-83-233-4346-2, rok: 2017, format: B5,stron : 176, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym
Mając na uwadze złożoność i wieloaspektowość problematyki dotyczącej pozyskania odpowiednich kandydatów do pracy oraz programu ich rozwoju zawodowego, autorzy przyjęli, że celem monografii zbiorowej będzie zaprezentowanie różnych aspektów dotychczasowego zarządzania kompetencjami zawodowymi w sektorze publicznym. Problem zarządzania kompetencjami o...

ISBN: 978-83-233-4321-9, rok: 2017, format: B5,stron : 210, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy
red. M. Bugdol, red. P. Jedynak...
W książce podjęto próbę ukazania ważnych wymiarów i problemów wyznaczających sferę jakości zarządzania współczesnymi organizacjami. Autorzy uwzględnili zarówno kontekst otoczenia, jak i działań dostosowawczych podejmowanych przez kierownictwa organizacji. Część rozważań ma charakter uniwersalny, część natomiast odnosi się do specyfiki wybranych sek...

ISBN: 978-83-233-4283-0, rok: 2017, format: B5,stron : 372, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 46.20
Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce
red. T. Wawak...
Innowacyjność gospodarki każdego kraju jest ściśle powiązana z poziomem i dynamiką rozwoju nauki i edukacji. Im wyższy poziom rozwoju szkolnictwa, tym wyższe miejsce w poziomie innowacyjności zajmuje dane państwo, bez względu na to, na jakie rankingi się powołujemy. W globalnym rankingu innowacyjności państw w 2015 roku sporządzonym przez ekspertów...

ISBN: 78-83-233-4252-6, rok: 2017, format: B5,stron : 0, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 44.44
Situational Management Problems
Observations of the surrounding reality provide ambiguous conclusions on how today’s organizations deal with various challenges and problems determining their existence. Organizations operating in unstable conditions should have specific attributes. This monograph is part of the current discussion about solutions which increase the probabilit...
ISBN: 978-83-233-4259-5, rok: 2016, format: B5,stron : 186, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski / English
Cena: 36.71
Innovations in Certain Areas of Organization Management and Marketing
Innovation is undoubtedly one of the characteristics of modern management and marketing. The authors of the studies collected in the monograph highlighting important aspects of innovation in today’s complex and changing market realities. Considerations showing the views and recommendations regarding: innovative concepts for the managem...
ISBN: 978-83-233-4258-8, rok: 2016, format: B5,stron : 160, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski / English
Cena: 36.71
Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji
„Podjęta przez Autorów problematyka wpisuje się trafnie w obserwowany w ciągu ostatnich lat rozwój paradygmatów zarządzania, które wytyczają różne orientacje w nauce, stanowiąc ideową podstawę dla powstawania naukowych koncepcji, a tym samym tworzą fundament dla funkcjonowania wspólnot naukowych. W tym kontekście należy zauważyć, że prezentow...

ISBN: 978-83-233-4250-2, rok: 2016, format: B5,stron : 0, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym
Od czasów Arystotelesa wiemy, że na każdy akt komunikacyjny składają się co najmniej trzy elementy: nadawca komunikatu, jego odbiorca i sam komunikat, a więc dwoje ludzi i relacja między nimi. Na tej podstawie zbudowano rozmaite modele komunikacyjne, pozwalające nam zrozumieć istotę procesów komunikacyjnych. Współczesny świat, w którym komunikat st...

ISBN: 978-83-233-4130-7, rok: 2016, format: B5,stron : 240, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
W stronę cywilizacji Internetu
Pierwsza część książki dotyczy zarządzania ulokowanego w naukach humanistycznych. To położenie nie jest przypadkowe i wymusza konsekwencje, z których dotychczas nie zdawano sobie sprawy. Mają one bardzo podstawowy charakter i sprawiają, że pojawia się oto narzędzie przystosowane odpowiednio do wymogów współczesności. Druga część książki opisuje zas...

ISBN: 978-83-233-4177-2, rok: 2016, format: B5,stron : 172, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Wybrane instytucjonalne i społeczne uwarunkowania rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach
Dorobek naukowy Autorów niniejszej monografii – pracowników i współpracowników Katedry Ekonomii i Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – obejmuje teoretyczne oraz aplikacyjne rozwiązania w zakresie: ■ metod i technik badania aktywności innowacyjnej (autorskie kwestionariusze badań ankietowych, procedury wyłaniania inteligentn...

ISBN: 978-83-233-4192-5, rok: 2016, format: PDF,stron : 148, język publikacji:
Cena: 36.71
Koniec dziennikarstwa jakie znamy
Jeszcze nigdy tak niewiele medialnych organizacji nie decydowało o tym, o czym dowiaduje się tak wielu. Konsekwencje agregacji medialnych treści są mało rozpoznane, natomiast jej przejawy – pasjonujące. Oto Facebook staje się głównym źródłem informacji, detronizując stacje telewizyjne, a w pełni zautomatyzowany Google News, największy na świe...

ISBN: 978-83-233-4198-7, rok: 2016, format: B5,stron : 198, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Ekonomia współdziałania
Ideą przewodnią pracy jest, jak się zdaje, próba syntetycznego przedstawienia współczesnej katolickiej myśli społecznej, jej całościowy uporządkowany wykład. To arcyważne (i niełatwe!) zadanie, gdyż nauka społeczna Kościoła na ogół prezentowana jest w ujęciu historycznym, współczesne encykliki społeczne papieży zaś analizowane są często jako niezwi...

ISBN: 978-83-233-4146-8, rok: 2016, format: B5,stron : 250, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Tworzenie sensu w organizacjach
„To doskonała i ważna książka, która w jasny, zrozumiały i wyczerpujący sposób opisuje zagadnienia związane z tworzeniem sensu w organizacjach. Będzie przydatna zarówno dla młodych, jak i doświadczonych badaczy”. Bob Sutton, Stanford University   „Weick jest autorem pełnym inwencji. Po mistrzowsku buduje teoretycz...

ISBN: 978-83-233-4096-6, rok: 2016, format: B5,stron : 280, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Faces of Contemporary Management
The faces of contemporary management relate to a vast range of methods directed at ensuring effectiveness in functioning of organisations. In this book, attempts were made to reflect the current research trends in management sciences. For this purpose, the publications focused on three main research fields. The first of these refers to the Human Re...

ISBN: 978-83-233-4093-5, rok: 2016, format: B5,stron : 170, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 42.50
Challenges Related to New Segments and Market Trends
The deliberations of the Authors of individual chapters of the monograph focus on the challenges for management and marketing resulting mainly from: • technology development – primarily development of the Internet as a source of change in consumer behaviour, • globalization of markets – need to raise awareness about cultural...
ISBN: 978-83-233-4141-3, rok: 2016, format: B5,stron : 178, oprawa: twarda , język publikacji:
Cena: 36.71
Between Philosophy and Specific Problems
The vitality of management sciences is confirmed, above all, by the evergrowing number of scientific journals related to it as well as numerous monographs and textbooks. This monograph is part of a very rich heritage of management sciences. It is dedicated to selected current issues occurring in the theory and practice of management: • dil...
ISBN: ISBN 978-83-233-4142-0, rok: 2016, format: B5,stron : 206, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 36.71
Dynamic Capability-Based Approach to Value Appropriation
Extant management literature provides a quite comprehensive picture of the dynamic nature of value creation, whereas value appropriation has received much less scholarly attention. The number of research works devoted to the complex issues of value receiving, protecting and retaining is at the moment relatively modest, concerning both theoretical a...

ISBN: 978-83-233-4107-9, rok: 2016, format: B5,stron : 212, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 42.50
Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy
red. A. Nowosad, red. R. Wisła...
Książka Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy stanowi rezultat badań politycznych i gospodarczych w zakresie zmian, jakie zachodzą w Europie. Autorzy scharakteryzowali w niej systemy polityczne i gospodarcze 44 państw. Wskazali skale wolności politycznych i gospodarczych, zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, rynku pracy i wydajności pracy, sp...
ISBN: 978-83-233-4029-4, rok: 2016, format: B5,stron : 436, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.32
Nowa globalna architektura finansowa
red. B. Liberska...
Książka Nowa globalna architektura finansowa. W stronę bezpieczniejszego sektora bankowego jest poświęcona analizie pokryzysowych reform, których celem było zwiększenie stabilności globalnego sektora bankowego. Szczególną uwagę zwrócono na nowe regulacje dotyczące: ryzyka systemowego, instytucji zbyt dużych, by upaść (too big to fail), restrukturyz...

ISBN: 978-83-233-4061-4, rok: 2016, format: B5,stron : 240, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 6 Następna strona