Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Prawo

Strona główna > Humanistyka > Prawo :
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 4 Następna strona
 

Discussion Draft of a Directive on Onlin...
ISBN: 978-83-233-4462-9,
rok: 2019,
format: 15,8x23,5 cm,
stron : 362,
oprawa: miękka
Cena: 36.71
Otwarcie testamentu w prawie rzymskim
Otwarcie testamentu jest jednym z mniej zbadanych zagadnień rzymskiego prawa prywatnego, co uzasadnia podjęcie badań w tym obszarze. Nie ma osobnej monografii (zwłaszcza w języku polskim), która obejmowałaby powyższą problematykę całościowo, w aspekcie nie tylko prawa klasycznego, ale także zmian dokonanych w tym zakresie przez Justyniana. [&hellip...

ISBN: 978-83-233-4579-4, rok: 2019, format: 14,5x20,5cm,stron : 150, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność
red. P. Cybula...
Profesor Janusz Sondel (ur. 30 kwietnia 1937 r. – zm. 12 września 2017 r.) był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej romanistyki XX wieku, autorem przekładów źródeł, prac leksykograficznych i studiów z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z którym był związany nieprzerwanie od 1953 r.). Jego pasją była także turystyka. Czynne j...

ISBN: 978-83-233-4406-3, rok: 2018, format: B5,stron : 664, oprawa: twarda , język publikacji:
Cena: 42.32
Tajemnica lekarska i psychiatryczna a polski proces karny
„W polskiej literaturze prawniczej brakowało dotychczas opracowania monograficznego dotyczącego tytułowej problematyki, które ujmowałoby tak całościowo, ale jednocześnie syntetycznie trzy zasadnicze zagadnienia: tajemnicy lekarskiej, tajemnicy psychiatrycznej w kontekście tajemnicy lekarskiej, oceny poprawności uregulowań w tym zakresie i oce...

ISBN: 978-83-233-4531-2, rok: 2018, format: B5,stron : 276, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (25) 2018
red. K. Baran...
                                 „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Pol...

ISBN: iSSN 1429-9585, rok: 2018, format: B5,stron : 452, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Położenie prawne i działalność nierzymskokatolickich kościołów i związków wyznaniowych w Krakowie w latach 1945-1970
Książka Katarzyny Krzysztofek jest poświęcona doniosłej problematyce stosunku państwa do innych niż Kościół rzymskokatolicki związków wyznaniowych, działających w Krakowie w latach 1945–1970. Powstałe po drugiej wojnie światowej państwo polskie, będące w swej istocie państwem komunistycznym, prowadziło niejednakową politykę wyznaniową. Ideolo...

ISBN: 978-83-233-4507-7, rok: 2018, format: B5,stron : 454, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.32
Reglamentacja jako funkcja państwa
W niniejszej publikacji istotne znaczenie ma podjęcie przez Autora próby skonstruowania definicji reglamentacji. Trafnie wskazuje on na kreowanie reglamentacji przez władze publiczne (państwo) w celu kontrolowania zachowań jej adresatów. Poza tym Autor umiejętnie wiąże samą reglamentację z władczą funkcją państwa. W szczególności rzeczowo i celnie ...

ISBN: 978-83-233-4448-3, rok: 2018, format: B5,stron : 0, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (24) 2017
red. K. Baran...
                                 „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Poli...

ISBN: iSSN 1429-9585, rok: 2017, format: B5,stron : 354, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Podmiotowość pracy i towarowość usług
Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna to pierwsza w literaturze polskiego prawa pracy próba prawniczej monograficznej analizy promowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz społeczną naukę Kościoła tezy, iż praca nie jest towarem. Przełożenie powyższych poglądów na prawo prowadzi do wniosku, że praca zarobkowa może być wykon...

ISBN: 978-83-233-4398-1, rok: 2018, format: B5,stron : 252, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 77.28
Ius cogens, soft law
Opracowanie Ius cogens i soft law – dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego jest monografią zbiorową. Pierwsza jej część traktuje – z perspektywy ogólnej – o normach mających charakter iuris cogentis oraz o tzw. miękkim prawie międzynarodowym. Cześć druga, szczegółowa - poświęcona jest analizie konkretnych i reprezentatywny...

ISBN: 978-83-233-4310-3, rok: 2017, format: B5,stron : 480, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Prawo miejskie magdeburskie (<i>Ius municipale Magdeburgense</i>) w Polsce XIV-pocz. XVI w.
Ius municipale Magdeburgensis w wersji stosowanej na ziemiach polskich nie było, jak dotychczas, przedmiotem analitycznych badań podjętych przez polską naukę historyczno-prawną. Recenzowana praca wypełnia więc bardzo istotną lukę poznawczą. Cel, jaki postawił sobie Maciej Mikuła, jest bardzo ambit...

ISBN: 978-83-233-9764-9, rok: 2017, format: B5,stron : 398, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.32
Opera historico-iuridica selecta
Księga jubileuszowa opracowana z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Wacława Uruszczaka. Prace nad niniejszą antologią podjęło grono najbliższych współpracowników i uczniów Profesora Wacława Uruszczaka: Krzysztof Fokt, Kacper Górski, Anna Karabowicz, Grzegorz M. Kowalski, Katarzyna Krzysztofek, Izabela Lewandowska-Malec, Dorota Malec, Jak...

ISBN: 978-83-233-4295-3, rok: 2017, format: B5,stron : 558, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane
Autor oparł swoją książkę na koncepcji umowy rozwijającej się, tj. umowy, w której zacierają się granice między procedurą zawarcia umowy, obowiązkami przedkontraktowymi oraz etapem wykonania umowy. Jego zasługą jest ukazanie funkcjonowania tej koncepcji w konkretnym środowisku umów przewidzianych Kodeksem cywilnym. Wojciech Bańczyk wskazuje, jak w ...

ISBN: 978-83-233-4316-5, rok: 2017, format: B5,stron : 174, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Penalny populizm
Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna jest ważną, potrzebną i oczekiwaną książką. Zwłaszcza w swym wymiarze empirycznym wypełnia ona dotkliwą lukę w polskim piśmiennictwie w przedmiocie badań nad postawami wobec polityki kryminalnej oraz zwrotnie – wpływu tejże na społeczną percepcję przestępczości, a także ocenę reakcji państw...

ISBN: 978-83-233-4168-0, rok: 2016, format: B5,stron : 470, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce
red. D. Lach...
Wyrażone w Konstytucji RP z 1997 r. i w niemieckiej Ustawie Zasadniczej z 1949 r. podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego są bardzo zbliżone. Widoczne są jednak także znaczące różnice: ustrojodawca niemiecki zrezygnował ze statuowania w ustawie zasadniczej skonkretyzowanych praw socjalnych odpowiadających treściowo art. 67 i 68 Kons...

ISBN: 978-83-233-4173-4, rok: 2016, format: B5,stron : 174, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku
Publikacja zbiorowa Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku jest poświęcona omówieniu wybranych najnowszych problemów, z którymi aktualnie musi zmierzyć się ta specjalność prawa. Książkę – napisaną w językach niemieckim i rosyjskim – adresowano przede wszystkim do sąsiadów Polski zza wschodniej i zachodniej granicy. Główny...

ISBN: 978-83-233-4145-1, rok: 2016, format: B5,stron : 238, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Rosyjski / Niemiecki
Cena: 42.50
Wywłaszczenie i nacjonalizacja nieruchomości na tle reform rolnych w Polsce po 1918 roku
Niniejsza książka jest pogłębioną analizą przyczyn i skutków regulacji prawnych w przedmiocie reform rolnych w Polsce z czasu przed drugą wojną światową oraz po niej. Problematyka ta w omawianych okresach miała bardzo duże znaczenie. Od wieków niezałatwiona kwestia „głodu ziemi" na wsi nie tylko stanowiła poważny problem społeczny, ale t...

ISBN: 978-83-233-4091-1, rok: 2016, format: A5,stron : 182, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Paradygmaty kryminalistyki
Niniejsza książka ukazuje paradygmatyczny pluralizm kryminalistyki w wielu wymiarach. Czytelnik znajdzie w niej zarówno rozdziały odnoszące się wprost do metodologii kryminalistyki współczesnej, jak i rozdziały historyczne, ukazujące dawne rozumienie kryminalistyki. Artykuły omawiające zastosowanie wyrafinowanych metod techniki kryminalistycznej są...

ISBN: 978-83-233-4076-8, rok: 2016, format: B5,stron : 324, oprawa: miękka , język publikacji:
Cena: 45.91
Jubileuszowa księga nauk politycznych
red. A. Zięba...
Znamienną właściwością rozwoju nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim jest charakter więzi łączących je z naukami prawnymi i Wydziałem Prawa. Wzajemne oddziaływanie na siebie tych gałęzi jako differentia specifica uniwersyteckiej tradycji nauk politycznych przewija się nieprzerwanie przez cały 214-lemi okres historii tej gałęzi wiedzy. Po...

ISBN: 978-83-233-4013-3, rok: 2015, format: B5,stron : 284, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Sprawiedliwość w czasach kryzysu
Podstawowe pytanie etyki okazuje się dzisiaj postawione na nowo. Dotychczas było nim pytanie: jak żyć? Ale wydaje się, że pojawiła się potrzeba, by zastąpić je innym, mianowicie: kim jest człowiek? Pytanie to jest pytaniem etycznym, ponieważ wskazuje na to, co stanowi cechę wyróżniającą człowieka na tle przyrody: zdolność do odróżniania dobra od zł...

ISBN: 978-83-233-3996-0, rok: 2015, format: B5,stron : 124, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 8, zeszyt 3
                                 Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe pracowników naukowo-dydakt...

ISBN: ISSN 2084-4115, rok: 2015, format: B5,stron : 136, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Prawo konstytucyjne, doktryny ustrojowe, partie polityczne
Właściwe odczytanie idei Marka Sobolewskiego, tym bardziej nawiązanie do nich czy też polemika z nimi, wymaga szczególnej wiedzy pozaksiążkowej, zaczerpniętej z osobistego kontaktu z samym Mistrzem. Mistrzem w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Autorzy książki Prawo konstytucyjne, doktryny ustrojowe, partie polityczne mieli szczęście wystarczając...

ISBN: 978-83-233-3976-2, rok: 2015, format: B5,stron : 156, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Applying the Constitution of the Republic of Poland in Horizontal Relations
There is no doubt in contemporary jurisprudence that constitutional norms, including those that enshrine rights and freedoms, not only determine the shape of the relations between an individual and the state (so-called vertical relations), but also influence relations between private entities (so-called horizontal relations). This is so, because p...

ISBN: 978-83-233-9319-1, rok: 2015, format: B5,stron : 154, język publikacji:
Cena: 36.71
Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki
Dotychczas w polskiej literaturze prawniczej w ograniczonym zakresie podejmowano próby kompleksowego opracowania problematyki horyzontalnego działania norm konstytucyjnych i międzynarodowych. Za podjęciem wybranego tematu przemawia także inna ważna okoliczność: obserwowany narastający konflikt wartości i postaw sprawia, że tradycyjne metody rozstrz...

ISBN: 978-83-233-3995-3, rok: 2015, format: B5,stron : 150, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 4 Następna strona