Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3074,strona,Nienawidze_cie_Nie_odchodz_,katid,47.html

Pedagogika

Strona główna > Humanistyka > Pedagogika :
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 3 Następna strona
 

Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne
Głównym celem monografii jest określenie oczekiwań i potrzeb społecznych dotyczących kształcenia wyższego. Została podzielona na 3 części. W każdej z nich cel jest realizowany w innym aspekcie. Pierwsza część prezentuje stanowiska dotyczące tego, jak edukacja akademicka może przyczyniać się do dobro...

ISBN: 978-83-233-4271-7, rok: 2017, format: B5,stron : 184, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Zarys pedagogiki ogólnej
Andrzej Niesiołowski (1899–1945) – doktor filozofii, pedagog i socjolog; w 1938 roku wnioskował o habilitację w zakresie filozofii kultury na podstawie pracy Ideologia – jej struktura wewnętrzna, funkcje społeczne i kształty historyczne (maszynopis zaginiony). Pozostawił bogatą spuściznę naukową i publicystyczną, m.in. prace: Pers...

ISBN: 978-83-233-4288-5, rok: 2017, format: B5,stron : 312, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce
Praca nauczyciela akademickiego jest uzależniona od ciągłego, nie tylko samodzielnego, rozwoju. To sformułowanie dość oczywiste, choć oczywiste nie są związane z nim decyzje oraz pytania, na które należy wcześniej odpowiedzieć. Na przykład: Jak, kiedy, gdzie i w jakim kierunku nauczyciel akademicki ...

ISBN: 978-83-233-4179-6, rok: 2016, format: B5,stron : 186, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Edukacja muzealna - muzea dla dzieci i młodzieży
Wiek XXI stawia nowe wyzwania i muzea przyjmują coraz śmielej odpowiedzialność za naukę, społeczną edukację i rekreację. Przygotowują atrakcyjne miejsca doświadczeń, tworzą estetyczne  przestrzenie, dostosowując propozycje i oferty do zróżnicowanych grup odbiorców. Równocześnie personalizują komunikację ze swoim obecnym i potencjalnym gościem....

ISBN: 978-83-233-9529-4, rok: 2016, format: B5,stron : 228, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 50.60
W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego
red. T. Wawak, red. J. Jacko...
„Współczesny uniwersytet rozwojowy musi być powiązany z państwem i biznesem w ramach partnerstwa, ale jednocześnie musi być od nich niezależny. Uczelnia nie może stać się zarówno urzędem państwowym, jak i przedsiębiorstwem. Dlatego też powinna korzystać z różnych źródeł finansowania, pamiętając o tym, że żadne z nich nie może mieć pozycji jed...

ISBN: 978-83-233-4109-3, rok: 2016, format: B5,stron : 204, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Wychowanie - rodzina - społeczny rozwój osoby / Vychova - rodina - socialny rozvoj osoby
Prezentowane w książce studia ze spotkań krakowsko-bratysławskich dotyczą istotnych faktów z teorii i historii wychowania na Słowacji i w Polsce. Zdominowała je problematyka recepcji pedagogiki zachodniej i kierunków jej rozwoju na Słowacji w latach 1918–1938 (Milan Krankus), rozwój pedagogiki rodziny w obu krajach (Janina Kostkiewicz, Már...

ISBN: 978-83-233-3999-1, rok: 2015, format: B5,stron : 140, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty
Problematyka podjęta w publikacji Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów pedagogiki jest bardzo ważnym i atrakcyjnym tematem w badaniach nad edukacją akademicką. Odsłanianie rzeczywistych efektów kształcenia na uniwersytecie w sytuacji administracyjnego, scentralizowanego ich definiowania, zwłaszcza w odni...

ISBN: 978-83-233-3988-5, rok: 2015, format: B5,stron : 344, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji
  Publikacja Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie jest podsumowaniem trzyetapowego projektu trwającego od 2008 do 2015 roku - Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły - skoncentrowa...

ISBN: 978-83-233-9285-9, rok: 2015, format: PDF,stron : 745, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 0.00
Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego
Książka autorstwa Dominiki Jagielskiej oraz Janiny Kostkiewicz Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego jest odkrywczym i z wielu względów ważnym studium historyczno-biograficznym. Wprowadza czytelnika w szczególny mikrokosmos idei i problemów. Na planie pierwszym plasuje się tutaj zagadnienie transcendencji i duchowości, ściśle zw...

ISBN: 978-83-233-3953-3, rok: 2015, format: B5,stron : 280, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki
red. A. Pilch, red. M. Rusek...
Niniejsza książka ma olbrzymie znaczenie, bo wychodzi naprzeciw najbardziej naglącym potrzebom współczesnej dydaktyki języka polskiego. Z jednej strony pozwala nauczycielom  lepiej przygotować uczniów do zdania nowej matury, ale z drugiej – pogłębia rozeznanie w specyfice współczesnej kultury, w coraz większym stopniu synkretycznej, zaci...
ISBN: 978-83-233-3905-2, rok: 2015, format: B5,stron : 286, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Idea uniwersytetu
Wybitni polscy uczeni z różnych dyscyplin podejmują krytyczną dyskusję na temat słabości polskich uniwersytetów. Wspólnym mianownikiem zawartych w tomie artykułów jest diagnoza i kierunek terapii. Źródło kryzysu to zdaniem większości autorów opanowanie uniwersytetu przez całkowicie sprzeczną z istot...

ISBN: 978-83-233-3958-8, rok: 2015, format: B5,stron : 368, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Postrzeganie siebie i własnego zachowania  w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży
„Książka Barbary Ostafińskiej-Molik stanowi próbę egzemplifikacji teoretycznej, empirycznej i aplikacyjnej słabo eksplorowanego na gruncie polskiej pedagogiki mechanizmu autopercepcji (rozumianej wieloaspektowo) jako korelatu funkcjonowania psychospołecznego młodzieży w wieku gimnazjalnym (śre...

ISBN: 978-83-233-3768-3, rok: 2014, format: B5,stron : 374, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Etyka interpretacji tekstu literackiego
  Anna Włodarczyk w sposób niezwykle płynny i świadczący o dużej erudycji łączy różne dyskursy, między innymi filozoficzny, literaturoznawczy oraz metodyczny. Dzięki temu książka Etyka interpretacji tekstu literackiego. Postmodernizm. Humanizm. Dydaktyka może stanowić cenną teoretyczną i praktyc...
ISBN: 978-83-233-3717-1, rok: 2014, format: B5,stron : 264, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły
Zaprezentowane w książce Anny Gaweł badania teoretyczne i empiryczne koncentrują się wokół fenomenu zdrowia, które jest nieodłącznie związane z rozwojem człowieka w okresie jego dojrzewania i zarazem warunkuje przebieg tegoż rozwoju. Autorka podejmuje próbę rozpoznania podmiotowych zasobów zdrowo...

ISBN: 978-83-233-3722-5, rok: 2014, format: B5,stron : 300, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji
Cechą dzisiejszej humanistycznej edukacji powinien się stać polisemiczny wymiar interpretacji współczesnych zjawisk. Szkolnej polonistyce powinny towarzyszyć pluralizm i synkretyzm, a także wyważone proporcje między ekspansywną cyberkulturą a tradycją, która ciągle jeszcze jest fundamentem wiedzy. J...
ISBN: 978-83-233-3533-7, rok: 2013, format: B5,stron : 290, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 37.91
Jakość edukacji
Dane na temat działalności szkoły to główne narzędzie pracy osób zajmujących się oświatą i skupionych na jej ulepszaniu. Nauczyciele, liderzy, politycy potrzebują informacji o funkcjonowaniu poszczególnych instytucji, jak również całego systemu. Dane uzyskiwane w procesie ewaluacji zewnętrznej uzupe...

ISBN: 978-83-233-9076-3, rok: 2014, format: B5,stron : 259, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 0.00
Lifelong Learning Today
This book is the result of cooperation between the scientists of the University of Ljubljana and the Jagiellonian University in Krakow. The aim of the authors and editors was not to create a compendium of knowledge about the current state of the development of education in the field of lifelong lear...

ISBN: 978-83-233-3611-2, rok: 2013, format: B5,stron : 164, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski / English
Cena: 36.71
Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego
Rozwój regionalny postrzegany jest powszechnie jako koniunkcja wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Chodzi przy tym o taki rodzaj koniunkcji, który zapewnia harmonijne zmiany w obu wyróżnionych obszarach, a w rezultacie zrównoważony rozwój rozpatrywany w skali regionalnej. [...] Patrząc z te...

ISBN: 978-83-233-3597-9, rok: 2013, format: B5,stron : 204, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Pedagogika i język
Głównym celem pracy jest rekonstrukcja wybranych wątków współczesnej filozofii postmodernistycznej zorientowanej na kategorię języka w perspektywie możliwych reinterpretacji na gruncie pedagogiki. Inaczej (metaforycznie) rzecz ujmując, cel ten sprowadza się do znalezienia odpowiedzi na pytanie, zada...

ISBN: 978-83-233-3596-2, rok: 2013, format: B5,stron : 212, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 42.32
Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie
Monografia zawiera syntezę rozważań teoretycznych i wyników badań empirycznych polskich i zagranicznych autorów na temat relacji rodziców z dorastającymi dziećmi. Wśród zagadnień dotyczących uwarunkowań nieporozumień występujących między wspomnianymi grupami Ewa Gurba zarówno przedstawia znane temat...

ISBN: 978-83-233-3493-4, rok: 2013, format: B5,stron : 386, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 42.32
Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym
Profilaktyka społeczna i probacja stanowią ważny obszar ograniczania rozmiarów przestępczości i neutralizacji czynników generujących zachowania odbiegające od norm społecznych. W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strate...

ISBN: 978-83-233-3351-7, rok: 2013, format: B5,stron : 492, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 45.40
Anachronizm i aktualność
Polska nauka o edukacji potrzebuje impulsów i otwarć - na nowe kategorie teoretyczne, koncepcje i pola problemowe. Niestety, autorzy wielu rozpraw i publikacji nie wpisują się w to założenie. Unikają wypłynięcia na szerokie wody i rezygnują z możliwości przeżycia intelektualnych przygód, zamykają si...

ISBN: 978-83-233-3471-2, rok: 2013, format: B5,stron : 296, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 34.78
Bezradność nauczyciela
Nauczycieli obarcza się odpowiedzialnością za słabości edukacji także wtedy, kiedy źródła tych słabości mają charakter ponadindywidualny, systemowo-strukturalny. To rodzi w nich poczucie niesprawiedliwości, wzbudza lęki o przyszłość edukacji w skali globalnej i obawy o własny los. Coraz częściej izolują się w swej prywatności, zawodowe zaangaż...

ISBN: 978-83-233-3336-4, rok: 2012, format: B5,stron : 194, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 31.88
Jakość edukacji
Danych, które zostały poddane analizie i stanowią podstawę wnioskowania o poziomie spełniania danego wymagania, umożliwiają realizację celów założonych w modernizowanym systemie nadzoru pedagogicznego. Dostarczają bowiem informacji o systemie oświaty - ułatwiających prowadzenie polityki edukacyj...

ISBN: 978-83-233-3652-5, rok: 2014, format: B5,stron : 265, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 0.00
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 3 Następna strona