Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Językoznawstwo

Strona główna > Humanistyka > Językoznawstwo :
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 4 Następna strona
 

Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego - teoria, praktyka, leksykografia
Niniejsza publikacja stanowi rzetelne opracowanie językoznawcze z zakresu leksykografii dotyczące klasyfikacji tematycznej polskiego słownictwa współczesnego na tle innych polskich i europejskich hierarchizacji. Barbara Batko-Tokarz jest twórcą najnowszej tematycznej klasyfikacji współczesnego słownictwa zastosowanej w elektronicznym Wielkim słowni...

ISBN: 978-83-233-4554-1, rok: 2019, format: 15,8x23,5cm,stron : 336, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych
red. R. Przybylska, red. M. Rak...
Niniejszy tom powstał dla uczczenia przypadającej w 2017 roku 40. rocznicy śmierci Profesora Mieczysława Karasia (1924–1977), wybitnego uczonego, językoznawcy polonisty, który wniósł istotny wkład w rozwój takich dyscyplin, jak: dialektologia, historia języka polskiego, onomastyka i wiedza o współczesnej polszczyźnie. Dorobek naukowy Mieczysł...

ISBN: 978-83-233-4512-1, rok: 2018, format: B5,stron : 458, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Digilectes
Le livre présente le digilecte (terme inventé par Á. Veszelszki), autrement appelé langage SMS, langage texto, langage chat, cyberlangage, argot Internet, etc. Il analyse diff érents mécanismes de le composer en anglais, français et polonais, ainsi que brièvement en d’autres langues (germaniques, romanes, slaves, finno-ougriennes) ainsi ...

ISBN: 978-83-233-4504-6, rok: 2018, format: B5,stron : 0, oprawa: miękka , język publikacji: Francuski / French
Cena: 42.50
Bilingwizm polsko-włoski i tożsamość kulturowa emigracji okołosolidarnoścowej we Włoszech
Książka Karoliny Kowalcze-Franiuk jest pionierską pracą w zakreślonym geograficznie obszarze badań. Wyróżnia ją imponujący korpus badawczy, będący owocem wieloletnich obserwacji, a także konsekwentnie stosowane podejście interdyscyplinarne. Autorka w sposób kompetentny i krytyczny przedstawia ustalenia psychologii, socjologii, etnografii mówienia i...
ISBN: 978-83-233-4425-4, rok: 2018, format: B5,stron : 318, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Semantyka i pragmatyka wtórnej imperfektywizacji we współczesnym języku rosyjskim na podstawie badań korpusowych
СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ВТОРИЧНОЙ ИМПЕРФЕКТИВАЦИИ В СОВР&...
Seria : Język i metoda
ISBN: 978-83-233-4407-0, rok: 2018, format: B5,stron : 340, oprawa: miękka , język publikacji: Rosyjski / Russian
Cena: 36.71
Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej.
Niniejsza monografia jest próbą analizy funkcji, jaką pełnią wykładniki modalności epistemicznej w strategii argumentacyjnej. Modalność epistemiczna – jako jeden ze sposobów ujęzykowienia stopnia pewności sądu w kontekście realizacji określonej strategii argumentacyjnej – nie była dotychczas przedmiotem badań na gruncie tzw. politolingw...
Seria : Język i metoda
ISBN: 978-83-233-4320-2, rok: 2017, format: B5,stron : 174, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Język faliski
Książka jest próbą przedstawienia historii, gramatyki i słownictwa języka latyńskiego plemienia Falisków. Zamieszkiwało ono obszar zwany w historiografii rzymskiej Ager Faliscus, obejmujący dolinę Trei, prawobrzeżnego dopływu Tybru na północ od Lacjum. Faliskowie zachowali na tych terenach niezależność od Etrusków i Rzymian aż do roku 241 p.n.e., k...

ISBN: 978-83-233-4269-4, rok: 2017, format: B5,stron : 154, oprawa: miękka , język publikacji:
Cena: 36.71
Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich
Publikacja prezentuje dzisiejsze zainteresowania slawistów (polonistów, bohemistów, słowacystów) językami specjalistycznymi w ujęciu teoretycznym, opisowym (w płaszczyznach synchronicznej i diachronicznej), porównawczym oraz leksykologiczno-leksykograficznym. W opracowaniach uwidacznia się nowa koncepcja metodologiczna dotycząca języków specjalisty...

ISBN: 978-83-233-4254-0, rok: 2017, format: B5,stron : 0, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego
Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego jest empirycznym modelem systemu leksykalnego tegoż języka. Powstała jako rezultat cyklicznie przeprowadzonego testu swobodnych skojarzeń słownych, w którym uczestniczyło 900 osób, a użyto 322 bodźce. Uzyskana eksperymentalnie sieć leksykalna zbudowana jest z 10 448 węzłów sieci (leksemów) oraz 35 17...

ISBN: 978-83-233-4260-1, rok: 2017, format: B5,stron : 410, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Słownik jidysz-angielsko-polski / Yiddish-English-Polish Dictionary
Słownik jidysz-angielsko-polski ma formę jednostronnego leksykonu tematycznego. Jest to pionierskie przedsięwzięcie na polskojęzycznym rynku wydawniczym, mające stanowić praktyczne kompendium wiedzy ogólnej, rejestrujące wyrazy i ich określenia. Połączenia w zakresie najważniejszych kręgów tematycznych obejmują kilkadziesiąt bloków, skoncentrowanyc...

ISBN: 978-83-233-4214-4, rok: 2016, format: B5,stron : 0, oprawa: miękka , język publikacji: Jidysz / Angielski / Polski
Cena: 36.71
Macedonian discourses
Prof. Maciej Kawka, PhD – linguist, Macedonist and Slavist – is a fulltime professor at the Jagiellonian University in Krakow. He taught at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje in the period between 1978–1981, and at the Aix-en-Provence University between 1999–2001. His research interests lie in the field of text...

ISBN: 978-83-233-4031-7, rok: 2016, format: B5,stron : 278, oprawa: twarda , język publikacji: Angielski/English
Cena: 39.90
Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej
Głównym celem pracy jest przybliżenie pięciu mniej znanych XVIII-wiecznych dwujęzycznych słowników francusko-polskich i polsko-francuskich. Oprócz nich omówiono także publikowane od II połowy XVI do końca XVIII wieku wielojęzyczne dzieła leksykograficzne zawierające materiał polski i francuski. Tym samym przedłożona rozprawa jest monografią prawie ...

ISBN: 978-83-233-4098-0, rok: 2016, format: B5,stron : 264, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
The Dynamics of Complexity, Accuracy and Fluency in Second Language Development
This book looks at the development of language skills in Swedish as a second language in young adults, beginning from the first months of their second language instruction and ending after three years of intensive language courses. The focus is on three proficiency dimensions: Complexity, Accuracy and Fluency and their interplay not only at group l...

ISBN: 978-83-233-4136-9, rok: 2016, format: B5,stron : 236, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 36.71
<i>Kanbun</i> - tekst klasycznochiński w środowisku językowym japońszczyzny
Monografia dr. Dariusza Głucha jest poświęcona problematyce mającej fundamentalne znaczenie nie tylko dla lingwistyki japońskiej, ale także dla całej lingwistyki wschodnioazjatyckiej. Dotyczy ona niezwykle charakterystycznego i zrelatywizowanego terytorialnie zjawiska, jakim jest wielowiekowa tradycja w percepcji tekstów klasycznochińskich w japońs...
ISBN: 978-83-233-3972-4, rok: 2015, format: B5,stron : 232, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Words and Dictionaries
Księga pamiątkowa dla Profesora Stanisława Stachowskiego z okazji jego 85 urodzin * * * A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 85th Birthday ...

ISBN: 978-83-233-4027-0, rok: 2016, format: B5,stron : 408, oprawa: twarda , język publikacji: Angielski/English
Cena: 42.50
The treatment of Turkic etymologies in English lexicography
The work offers a detailed analysis of Anglo-Turkic cultural and linguistic relations as reflected in English vocabulary between the 16th and early 20th centuries. Words attested in historical English texts for which a Turkic language acted as an etymological link have not yet received a monograph t...
ISBN: 978-83-233-3866-6, rok: 2015, format: B5,stron : 382, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Tradycja i wyzwania
Przedstawione w monografii Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku szerokie spektrum tematyczne, obejmujące zagadnienia zarówno literaturoznawcze, jak i (w większości) językoznawcze, niekiedy z elementami kulturoznawstwa, stanowi pozorne przeciwieństwo problemów rozpatrywanych na początku minionego stulecia. Przeciwieńs...

ISBN: 978-83-233-3858-1, rok: 2015, format: B5,stron : 386, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze
Książka jest końcową częścią obszernej, trzytomowej monografii analizującej historię serbskiego i czarnogórskiego słownictwa określającego szeroko rozumiane stosunki społeczne w Serbii i Czarnogórze (z częściowym uwzględnieniem Bośni i Hercegowiny) od wczesnego średniowiecza, przez okres panowania tureckiego, powstania serbskie w XIX wieku, aż do l...

ISBN: 978-83-233-3861-1, rok: 2015, format: A5,stron : 298, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Sposoby wzbogacania leksyki potocznej w języku czeskim i chorwackim
Powszechnie dziś występującą i zauważalną tendencją w językach, nie tylko zresztą słowiańskich, jest dominacja języka potocznego nad staranną odmianą języka literackiego, czyli przewaga rzeczywistego uzusu nad abstrakcyjną preskrypcją. To rezultat, najkrócej rzecz ujmując, zmieniającej się świadomości językowej użytkowników języka w warunkach panuj...

ISBN: 978-83-233-3870-3, rok: 2015, format: B5,stron : 172, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Języki antypodów
Celem książki jest przedstawienie stanu badań nad językami papuaskimi i austronezyjskimi, a w szczególności nad ich klasyfikacją genetyczną i pracami dotyczącymi gramatyki historycznej tych języków. Istotna jest tu perspektywa, którą przyjmuje Autor – a mianowicie, gdy referuje ustalenia badac...

ISBN: 978-83-233-3778-2, rok: 2014, format: B5,stron : 104, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Language and Literary Traditions of Japan
  The year 2012 saw the twenty-fifth anniversary of the establishment of the Department of Japanology (at present, of Japanology and Sinology) at the Jagiellonian University. On this occasion, an international conference was organised on the 22nd and 23rd of November, in a charming room in Kołłą...

ISBN: 978-83-233-3838-3, rok: 2014, format: B5,stron : 246, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 36.71
Standard Turkic C-Type Reduplications
The book examines partial interfixed reduplications in the standard Turkic languages. Generally no longer productive, this type of reduplication served primarily to intensify adjectives and adverbs. The reduplicated anlaut was prepended to the the base, and a lexically determined consonant inserted in between, e.g. Tksh. kara ‘black’ &...
ISBN: 978-83-233-3790-4, rok: 2014, format: B5,stron : 376, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 42.50
Las perifrasis de los verbos de movimiento en espanol medieval y clasico
O monografii Andrzeja Zielińskiego mogę wyrazić się w samych superlatywach. Dawno nie miałem do czynienia z dziełem napisanym tak dokładnie pod względem metodologicznym, a jednocześnie obejmującym tak solidny korpus materiałowy. Metodologia pracy jest w dobrym znaczeniu tego słowa eklektyczna i zawiera zarówno parametry strukturalno-funkcjonalne, j...

ISBN: 978-83-233-3794-2, rok: 2014, format: B5,stron : 262, oprawa: miękka , język publikacji: Hiszpański / Spanish
Cena: 42.50
Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach kodeksu spółek handlowych na język niemiecki
Tematem książki jest tłumaczenie prawnicze. Autorka omawia najważniejsze problemy związane z tym typem tłumaczenia, począwszy od zagadnienia nieprzekładalności, poprzez ekwiwalencję, a skończywszy na kwestiach strategii translatorskich czy fałszywych przyjaciół tłumacza. Szczegółowo analizuje zagadnienia tłumaczenia prawniczego, reprezentując przy ...
ISBN: 978-83-233-3742-3, rok: 2014, format: B5,stron : 172, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 4 Następna strona