Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa

Strona główna > Humanistyka > Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa :
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 1
 

Rozszerzona rzeczywistość w usługach informacyjnych bibliotek
Sposób wykorzystania technologii rozszerzonej rzeczywistości w nowoczesnych usługach informacyjnych stanowi zasadniczy przedmiot rozważań w książce. Głównym celem opracowania jest wskazanie zakresu i form potencjalnego wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w działalności usługowej bibliotek publicznych i akademickich. W niniejszym studium dokon...

ISBN: 978-83-233-4549-7, rok: 2018, format: 15,8x23,5cm,stron : 204, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Teoria gatunków w organizacji informacji i wiedzy
Książka Teoria gatunków w organizacji informacji i wiedzy. Podejście informatologiczne prezentuje oryginalną teorię komunikatów wykorzystywanych w procesach bibliotecznego i bibliograficznego opracowania piśmiennictwa naukowego, tworzenia jego kolekcji oraz systemów zapewniających dostęp do dokumentów i treści poszukiwanych przez użytkowników. Mare...

ISBN: 978-83-233-4486-5, rok: 2018, format: B5,stron : 350, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Historia Biblioteki Jagiellońskiej. Tom II
Drugi tom Historii Biblioteki Jagiellońskiej, wydany 50 lat po ukazaniu się pierwszego, zawiera opis dziejów Biblioteki w latach 1775-1918. Rozwój książnicy przedstawiono na tle historii Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w opracowaniu podjęto wszystkie najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem Biblioteki w tym okresie, a więc dotycząc...

ISBN: 978-83-233-4313-4, rok: 2017, format: B5,stron : 0, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Bibliografia Polska Karola i Stanisława Estreicherów. Tom XIX
BIBLIOGRAFIA POLSKA Karola i Stanisława Estreicherów rozpoczęła wychodzić w r. 1870 jako wydawnictwo Akademii Umiejętności w Krakowie. Bibliografia polska składa się z trzech części (serii): Część I. Bibliografia polska XIX stulecia,w układzie alfabetycznym wedle autorów i haseł; Część II. Bibliografia polska XV-XIX stulecia, w układzie chronol...

ISBN: 978-83-233-4159-8, rok: 2016, format: B5,stron : 226, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.33
Bibliografia Polska Karola i Stanisława Estreicherów. Ogólnego zbioru tom  XXXVI/2
Oddawany właśnie do rąk Czytelników tom Bibliografii Polskiej Estreicherów zawiera zestawione w jeden ciąg alfabetyczny Dopełnienia i sprostowania (A–G) opublikowane przez obu autorów Bibliografii, tj. Karola sen. i Stanisława Estreicherów, jako dodatki do tomów XII–XXV. Uwzględniono też dopełnienia, do których odsyłają Stanisław i Karo...

ISBN: 978-83-233-3975-5, rok: 2016, format: B5,stron : 384, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 45.40
Bibliografia Polska XIX stulecia. Wydanie nowe. Tom XX
BIBLIOGRAFIA POLSKA Karola i Stanisława Estreicherów rozpoczęła wychodzić w r. 1870 jako wydawnictwo Akademii Umiejętności w Krakowie. Bibliografia polska składa się z trzech części (serii): Część I. Bibliografia polska XIX stulecia,w układzie alfabetycznym wedle autorów i haseł; Część II. Bibliografia polska XV-XIX stulecia, w układzie chronolo...

ISBN: 978-83-233-9590-4, rok: 2016, format: PDF,stron : 218, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.33
Bibliografia polska Estreicherów. Rama wydawnicza, studia i źródła
Tom zawiera: Wacław Wałecki CO Z TYM „ESTREICHEREM"? Od fiszek Karola starszego do plików zawieszonych w cyberprzestrzeni        RAMA WYDAWNICZA BIBLIOGRAFII POLSKIEJ ESTREICHERÓW Bibliografia Polska XV.-XVL stólecia             ...

ISBN: 978-83-233-3912-0, rok: 2014, format: B5,stron : 576, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 50.53
Ekologia informacji
Ekologia informacji to domena badawcza dotycząca wzajemnych oddziaływań człowieka na informację i odwrotnie, a także relacji informacyjnych między ludźmi w publicznej i prywatnej przestrzeni informacyjnej oraz wpływu na nie środowiska informacyjnego. Jej przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie ś...

ISBN: 978-83-233-3803-1, rok: 2014, format: B5,stron : 202, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.32
Doświadczenie podstawowej konserwacji i restauracji księgozbioru
Celem niniejszej książki jest przedstawienie doświadczenia podstawowej konserwacji i katalogowania księgozbiorów w formie poradnika dla osób nieposiadających specjalistycznego wykształcenia w zakresie konserwacji użytkowych zbiorów bibliotecznych. Poradnik powstał na podstawie osobistych doświadczeń...

ISBN: 978-83-233-3727-0, rok: 2014, format: A5,stron : 95, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Bibliografia Polska Karola i Stanisława Estreicherów. XXXVI/1 Litera Zim-Zyz
Oto pierwszy zeszyt ostatniego, XXV tomu części III (staropolskiej) Bibliografii Estreicherów (ogólnego zbioru t. XXXVI), obejmujący końcowe hasła układu alfabetycznego, po 122 latach od daty wydania pierwszych trzech zeszytów litery A (Kraków 1891). Teraz jeszcze przed nami do zamknięcia tej części...

ISBN: 978-83-233-3632-7, rok: 2013, format: B5,stron : 368, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 45.40
Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki
Przedmiotem rozważań autorki jest sposób wykorzystania środowiska Internetu, w tym szczególnie Web 2.0, w działalności polskich instytucji książki. Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie zakresu i form zastosowania mediów społecznościowych w działalności usługowej, informacyjnej, promo...

ISBN: 978-83-233-3620-4, rok: 2013, format: B5,stron : 237, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Bibliografia Polska XIX stulecia, tom XVIII
Po dłuższej przerwie spowodowanej czynnikami organizacyjnymi oraz potrzebą „zmiany warty" pokoleniowej bibliografów oddajemy humanistycznemu środowisku naukowemu kolejny tom wznowienia Bibliografii Polskiej XIX stulecia. Objęcie naszych badań autorskim projektem finansowanym przez Narodow...

ISBN: 978-83-233-3486-6, rok: 2012, format: B5,stron : 240, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 45.99
Exploring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning
The present volume is a collection of papers written in honour of Professor Anna Niżegorodcew, a distinguished applied linguist and academic teacher at the Institute of English Studies of the Jagiellonian University in Krakow. Professor Anna Niżegorodcew is known in Polish academic circles and to a wider world of applied linguists as an expert in s...

ISBN: 978-83-233-3500-9, rok: 2013, format: B5,stron : 0, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski / English
Cena: 36.71
Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia
Książka Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia jest syntetycznym opisem globalnego przepływu informacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w którym uczestniczą biblioteki uczelnianych wydziałów medycznych, szpitalne oraz publiczne. Inspiracją do jej napisania było zapoznanie się z...

ISBN: 978-83-233-3399-9, rok: 2012, format: B5,stron : 240, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Genre analysis of online encyclopedias
    The book is the first complete discussion of the genre of online encyclopedias. The first part of the book, preceded by a theoretical introduction into the concept of webgenres, gives a detailed overview of the types of encyclopedic w...

ISBN: 978-83-233-2813-1, rok: 2010, format: B5,stron : 190, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 37.67
Informacja naukowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
Przygotowana przez Małgorzatę Janiak publikacja, jest bardzo potrzebna, gdyż po ukazaniu się książki Marii Dembowskiej przed dwudziestu laty, nie było całościowej analizy literatury z zakresu informacji naukowej, która pokazałaby stan tej dyscypliny i kierunki jej rozwoju. Okazało się wprawdzie, że nauka o informacji rozwija się spokojnie be...
ISBN: 978-83-233-2926-8, rok: 2010, format: B5,stron : 210, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Metodologia badań
Celem rozważań i analiz przedstawionych w niniejszej książce jest zbudowanie modelu badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej, który ma stanowić dogodną płaszczyznę metateoretyczną do projektowania badań empirycznych i rozwijania teorii. Autor wskazał funkcje komunikacji naukowej oraz dokonał krytycznego przeglądu i oceny przydatno...
ISBN: 978-83-233-2849-0, rok: 2010, format: B5,stron : 216, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej
Książka jest poświęcona dwóm ważnym i komplementarnym względem siebie zagadnieniom dotyczącym rozwoju europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Autorka podejmuje próbę omówienia najczęściej wykorzystywanych form komunikacji elektronicznej w edukacji, takich jak: biblioteki wirtu...
ISBN: 978-83-233-2497-3, rok: 2008, format: B5,stron : 184, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 28.01
Nakładem własnym...
Anna Gruca podjęła temat nieporuszany dotąd przez historiografię, a niekiedy tylko wspominany, i to marginalnie, w monografiach dotyczących historii polskiej książki. (…) Wskazuje na pozytywną rolę grup autorów-nakładców, którzy z pobudek patriotycznych lub społecznych mieli na celu upamiętnienie ważniejszych rocznic his...
ISBN: 978-83-233-2243-6, rok: 2007, format: B5,stron : 214, język publikacji:
Cena: 28.01
Biblioteczna wartość naddana
Sto lat temu Jan Stanisław Bystroń wypowiadał się na temat przeobrażeń w bobliotekoznawstwie - jak to określał - "nowej" biblioteki, odtąd żywej, ruchliwej, szeroko otwartej, co literalnie dałoby się wyartykułować również dzisiaj. Tyle, że szczegółowy sens tej opinii tłumaczy się teraz odmiennie,a być może za kilka dziesięci...

ISBN: 83-233-2131-0, rok: 2006, format: B5,stron : 138, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 37.67
Czytelnictwo
Niniejsza książka przeznaczona jest dla studentów kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – jako podręcznik do przedmiotu „Czytelnictwo”. Cały materiał został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej jest mowa o sposobach poznawania czytelnictwa. Część druga – najbardziej rozbudowana – zawiera...

ISBN: 83-233-1234-6, rok: 2000, format: B5,stron : 180, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 23.18
Biblioteki w literaturze polskiej
Monografia jest w polskim piśmiennictwie naukowym pierwszą próba przedstawienia na taką skalę motywów związanych z biblioteką i czytelnictwem. Uwzględniono 325 tytułów 158 pisarzy polskich od VIII wieku do czasów najnowszych. Znaleźli się wśród nich zarówno mistrzowie pióra, jak Bolesław Prus, Maria ...

ISBN: 83-233-2215-5, rok: 2006, format: B5,stron : 256, język publikacji:
Cena: 37.67
Public Relations bibliotek naukowych w Internecie
Tematem książki jest wizerunek bibliotek naukowych kształtowany w środowisku internetowym poprzez serwisy WWW oraz jego wpływ na odbiór społeczny instytucji naukowych, których częścią są biblioteki. Autorka wskazała cechy kształtujące wizerunek instytucji i bibliotek naukowych w Internecie i w efekcie ustaliła kryteria PR dla bibliote...
ISBN: 978-83-233-2367-9, rok: 2007, format: B5,stron : 0, język publikacji:
Cena: 28.89
W kręgu sporów polsko-litewskich na przełomie XIX i XX wieku
Prezentowana edycja zbiera rozproszone, trudno dostępne teksty – ma charakter wyboru źródeł, obrazuje temperaturę emocjonalną odrażającego się, niekiedy agresywnego ideologicznie, ruchu narodowego litewskiego. Ukazuje szczególną w formie dyskusję litewsko-polską, w której argumenty natury intelektualnej były częstokroć be...

ISBN: 83-233-1841-7, rok: 2004, format: B5,stron : 214, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 28.01
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 1