Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Samorządność, sprawy publiczne

Strona główna > Humanistyka > Samorządność, sprawy publiczne :
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 1
 

Edukacja obywatelska wobec migracji
Nasilona w ostatnich latach w Europie migracja stawia mieszkańców naszego kontynentu przed licznymi problemami. Wymaga od nas nie tylko gotowości udzielenia migrantom doraźnej pomocy, ale również rozwiązania kwestii ich trwałej obecności w świecie, który nie był na nią przygotowany. Problemy poruszone w artykułach zebranych w niniejszej publikacji ...

ISBN: 978-83-233-4663-0, rok: 2019, format: 15,8x23,5 cm,stron : 227, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego
W dobie turbulentnego i coraz mniej poddającego się predykcji otoczenia, jak również konkurencji o ograniczone i często nieimitowane zasoby szczególnego znaczenia nabiera potrzeba kreowania pożądanego wizerunku organizacji publicznej. Konstatacja ta odnosi się także do wizerunku pracodawcy samorządowego. Pozyskanie oraz utrzymanie zdolnych pracowni...

ISBN: 978-83-233-4613-5, rok: 2019, format: 15,8x23,5 cm,stron : 277, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Crowdfunding w Polsce
Recenzowany tom podejmuje ważny i aktualny temat, jakim jest crowdfunding – finansowanie społecznościowe. Od kilku lat crowdfunding jest przedmiotem intensywnych badań prowadzonych z różnych perspektyw, przede wszystkim ekonomicznych, prawnych i medioznawczych. Patrząc na analizy tego zjawiska z perspektywy światowej, można stwierdzić, że wyn...

ISBN: 978-83-233-4415-5, rok: 2018, format: B5,stron : 0, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Civic Education in the context of migration / Politische Bildung im Kontext der Migration
The intensified migration experienced in recent years in Europe puts it in front of numerous problems. It requires from it not only readiness to provide emergency help to migrants, but also to address the issue of their permanent presence in a world that was not prepared for it. This issue in this book is considered from one chosen point of view. T...

ISBN: 978-83-233-4506-0, rok: 2018, format: B5,stron : 232, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 39.90
W walce o hegemonię?
Milcząco przyjmowane założenie, że wiemy, o czym mowa, kiedy w debacie publicznej pojawiają się słowa: „religia”, „Kościół” czy „wiara”, osłabia możliwość zakwestionowania dominujących artykulacji poprzez ich naturalizowanie. Maskowany jest fakt, że wypełnienie pojęcia „religia” treścią zależy od kont...

ISBN: 978-83-233-4405-6, rok: 2018, format: B5,stron : 302, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Samorządy w Radzie Europy
„Mirosław Natanek słusznie skonstatował, że jedynie śledząc historię integracji europejskiej, można zaobserwować nie tylko proces stałego przekazywania kompetencji rządów poszczególnych państw na poziom wspólnotowy, ale równocześnie pozbywanie się przez rządy centralne państw narodowych kompetencji na rzecz regionów. Dzięki temu współczes...

ISBN: 978-83-233-4231-1, rok: 2016, format: B5,stron : 198, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 39.90
Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej
Książka wyrasta z refleksji nad zaangażowaniem obywatelskim w odniesieniu do życia publicznego w kontekście doświadczeń polskich i niemieckich. Zaangażowanie to przejawia się w aktywności mieszkańców w różnych obszarach przestrzeni lokalnej. Partycypacja stwarza możliwość uczenia się obywatelskości, szczególnie przez osoby dorosłe. Edukacja obywate...

ISBN: 978-83-233-4307-3, rok: 2017, format: B5,stron : 328, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Dysfunkcje administracji
Praca jest obszernym i szczegółowym studium monograficznym służby cywilnej w Polsce po 1989 roku, obejmującym zagadnienia regulacji prawnych dotyczących służby cywilnej, rekrutacji urzędników tego korpusu, newralgicznych pól jego działalności, a także towarzyszących funkcjonowaniu służby cywilnej w naszym kraju nieprawidłowości i patologii. Autorka...

ISBN: 978-83-233-3454-5, rok: 2015, format: B5,stron : 446, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Samorząd gospodarczy w prawie polskim
Samorząd gospodarczy wprawie polskim. Studium prawne to jedno z pierwszych prawniczych opracowań całościowo przedstawiających problematykę funkcjonowania różnorodnych organizacji samorządowych w gospodarce, w tym w szczególności izb gospodarczych i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, ok...

ISBN: 978-83-233-3647-1, rok: 2014, format: B5,stron : 332, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 45.40
Kapitał społeczny
Koncepcja kapitału społecznego najpierw spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, a następnie stała się przedmiotem krytyki. Od ponad dwóch dziesięcioleci pociąga jej intuicyjny charakter, który jednak trudno przełożyć na język nauki i praktyki. Mimo to dzięki wspomnianej koncepcji ponownie zwrócono uwagę na znaczenie powiązań...

ISBN: 978-83-233-3209-1, rok: 2011, format: B5,stron : 192, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 30.33
Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939
Publikację Piotra Górskiego oceniam wysoko. Autor przestudiował i przeanalizował wiele roczników trzech przedwojennych profesjonalnych czasopism oraz liczne książki, a także inne fachowe opracowania i na tej podstawie przedstawił obraz formowania się w nowym państwie nowego zawodu i nowej społeczności zawodowej - urzędników adm...
ISBN: 978-83-233-3141-4, rok: 2011, format: B5,stron : 292, oprawa: twarda , język publikacji: Pl
Cena: 33.81
Centra usług w Krakowie
Do głównych walorów publikacji Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym należy przedstawienie kompleksowej ilościowej i jakościowej oceny wpływu krakowskich centrów na otoczenie lokalne. […] Interesujące są wyniki obliczeń dochodów budżetów lokalnych i regionalnych z tytułu podatkó...

ISBN: 978-83-233-2872-8, rok: 2010, format: B5,stron : 136, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 34.78
Opcja czy osoba?
Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorządowych: opcja czy osoba? Dylemat zawarty w tytule książki pojawia się przy okazji wielu zjawisk towarzyszących wyborom lokalnym. Wybory to przecież nie tylko sam akt wrzucenia głosu do urny - to wielomiesięczny proces będący wypadkową zachowa...
ISBN: 978-83-233-3270-1, rok: 2012, format: B5,stron : 142, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 31.88
The New Law School
red. D. Ikawa, red. L. Wortham...
    This collection of essays is a unique contribution to understanding the issues confronting law schools in Central and Eastern Europe and countries of the former Soviet Union as they seek to ensure that their programs meet the needs of 21st centu...

ISBN: 978-83-233-2863-6, rok: 2010, format: B5,stron : 118, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 34.78
Organizacje pożytku publicznego
Publikacja przedstawia zagadnienia funkcjonowania organizacji pozarządowych w świetle obowiązującej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przeprowadzone przez Autorkę obszerne badania empiryczne organizacji pozarządowych umożliwiły wskazanie mocnych i słabych stron podmiotów posiadających status organizacji pożytku pub...
ISBN: 978-83-233-2616-8, rok: 2008, format: B5,stron : 179, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 28.89
Samorządowe public relations
Samorządowe public relations to podręcznik dla osób zajmujących się na co dzień komunikacją społeczną – rzeczników prasowych, radnych, wójtów, burmistrzów, starostów oraz tych wszystkich, którzy chcieliby nimi zostać. Książkę tę kupię w prezencie pracownikom wszystkich agend miejskich zajmujących się sprawami PR. Także wszystkim dyrektoro...

ISBN: 978-83-233-2281-8, rok: 2007, format: A5,stron : 184, język publikacji:
Cena: 43.69
Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki
red. M. Magoska...
Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny. W centrum refleksji znajdują się wybory samorządowe, przedstawione w szerokim kontekście mediów, polityki, a także prawa. Autorzy tekstów podejmują wiele istotnych i aktualnych problemów, takich jak: ordynacja wyborcza w wyborach samorządowych, współczesne tendencje w...
ISBN: 978-83-233-2528-4, rok: 2008, format: B5,stron : 172, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 28.89
Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
Niniejsza książka jest skierowana do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozszerzenie prowadzonej działalności na inne kraje Unii Europejskiej. Dostarcza teoretycznych i praktycznych informacji, które mogą ułatwić start młodym przedsiębiorcom na rynku krajowym i unijnym. Ma im pomóc w realizacji własnych planów biznesowych...
ISBN: 978-83-233-2339-6, rok: 2007, format: B5,stron : 232, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 33.80
Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej
Książka jest drugą publikacją prezentującą rezultaty badań prowadzonych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ w ramach projektu INTER GET UP, którego celem było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez stymulację procesu tworzenia now...
ISBN: 978-83-233-2383-9, rok: 2007, format: B5,stron : 126, język publikacji:
Cena: 28.01
Planowanie rozwoju terytorialnego
„Praca obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących rozwoju terytorialnego począwszy od celów i polityk rozwoju poprzez zarządzanie rozwojem terytorialnym kończąc na instrumentach zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem planowania. Autor przedstawił szerokie kompendium wiedzy o rozwoju terytorialnym przydatnej nie tylko dl...
ISBN: 978-83-233-2352-5, rok: 2007, format: B5,stron : 264, język publikacji:
Cena: 38.63
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 1