Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Terminus_25

Strona główna > Terminus_25 :

Terminus rocznik XIV zeszyt 25


red. Justyna Kiliańczyk-Zięba
Kraków, 2012
ISSN 2082-0984      e-ISSN 2084-3844

TERMINUS jest czasopismem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęconym tradycji klasycznej  w kulturze nowożytnej.

Jakub NIEDŹWIEDŹ - Redaktor. naczelny
Wojciech RYCZEK - Sekretarz redakcji

 

Kaja Szymańska, Greg Nieuwsma - English editors
                                                                                     

Pierwotną wersją czasopisma „TERMINUS” jest wersja on-line publikowana kwartalnie w internecie na stronie www.wuj.pl w dziale Czasopisma

Spis treści / Table of Content
View PDF  
Od Redakcji View PDF  
Editorial Note View PDF  
O Autorach View PDF  

Hieroglifik w teorii Rzeczpospolitej (XVII-XVIII w.). Zarys problematyki 

Magdalena Górska

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 15-46
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.001.0464
Abstract                                
View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł


Nieznane polskie subskrypcje do emblematów Ottona van Veen i Hermana Hugona. Przyczynek do funkcjonowania zachodniej grafiki religijnej w kulturze staropolskiej

Radosław Grześkowiak, Jakub Niedźwiedź

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 47-68
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.002.0465
Abstract  View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł
 

Militaria w wybranych modlitewnikach XVIII wieku – wobec tradycji emblematycznej

Iwona Słomak 

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 69-84
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.003.0466
Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Samuel Brzeżewski o ludziach i drzewach, czyli emblematyka w kazaniu Oliwa wdzięcznoozdobnej zieloności

Dariusz Dybek

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 95-118
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.004.0467
 Abstract  View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł
 

Obraz i słowo w kazaniu Aleksandra Dubowicza pod tytułem Wyprawienie osoby upamiętniającym postać Janusza Skumina Tyszkiewicza

Michał Kuran

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 119-135
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.005.0468
  Abstract
View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Emblematyczność w polskich drukach różańcowych w pierwszej połowie XVII wieku

Anna Paulina Pawłowska

Terminus, vol. XIV z.  25, pp. 137-156
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.006.0469
Abstract  View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł
 

Lemmata w staropolskich konstrukcjach stemmatycznych jako przejaw hybrydyzacji gatunkowej

Bartłomiej Czarski

Terminus, vol. XIV z. pp. 157-178
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.007.0470
 Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł
 

Tres turres sunt tres arces... Rola toruńskiego herbu w poezji Ulryka Schobera

Elżbieta Chrulska

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 179-189
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.008.0471

Abstract View PDF  Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Na pograniczu kultur: emblematyka i antyk jako główne pierwiastki konstruujące hybrydyczne XVII-wieczne dzieło Sphinx Samosonica…

Ewelina Drzewiecka

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 191-217
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.009.0472
Abstract  View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Poema de vanitate mundi Jakuba Baldego jako kontynuacja tradycji emblematycznej oraz przejaw siedemnastowiecznego manieryzmu

Maria Kozłowska

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 219-242
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.010.0473

Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł
 

Emblematyczne śpiewniki? O pograniczu między muzyką a obrazem w siedemnastowiecznych niderlandzkich zbiorach emblematów

Marcin Polkowski

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 243-261
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.011.0474
 Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł
 

Seria Lubelska Biblioteka Staropolska

Magdalena Komorowska

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 265-268
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.012.0475
 Abstract
View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł
 

Marian Malicki, Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego, 1616–1651. Część 1: Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego, 1616–1651

Justyna Kiliańczyk-Zięba

Terminus, vol. XIV z. 269-272
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.013.0476
 Abstract
View PDF  Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Companion to Emblem Studies

Jakub Niedźwiedź, Justyna Kiliańczyk-Zięba

Terminus, vol. XIV z. 273-276
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

DOI 10.4467/20843844TE.12.014.0477
 Abstract
View PDF  Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Nowości wydawnicze

Aneta Kliszcz

Terminus, vol. XIV z. 277-283
Kraków 2012
Published online November 10, 2012

View PDF

Emblematyczna pompa nuptialis. Zbiory „symboli weselnych” z XVII wieku na tle emblematyki erotycznej i erudycyjnych argumentów oratorskich

Radosław Grześkowiak

Terminus, vol. XIV z. 25, pp. 287-334
Kraków 2012
Published online November 10, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.015.0478
Abstract View PDF  Kup artykuł (PDF)
3,99 zł