Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Terminus_24

Strona główna > Terminus_24 :

Terminus rocznik XIII zeszyt 24


red. Andrzej Borowski
Kraków, 2011
ISSN 2082-0984      e-ISSN 2084-3844

TERMINUS jest czasopismem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęconym tradycji klasycznej w kulturze nowożytnej.

Andrzej BOROWSKI(red. naczelny),
Jakub NIEDŹWIEDŹ (zastępca red. nacz. i sekretarz)
                                                                                     

Pierwotną wersją czasopisma „TERMINUS” jest wersja on-line publikowana kwartalnie w internecie na stronie www.wuj.pl w dziale Czasopisma

Spis treści / Table of Content
View PDF  
Od redakcji View PDF  
Editorial Note View PDF  
O Autorach View PDF  

Judas, a Medieval Other? Religion, Ethnicity, and Gender in the Thirteenth-Century Middle English Judas

Anna Czarnowus

Terminus, vol. XIII z. 24, pp. 15-30
Kraków 2011
Published online 
May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.001.0031
Abstract                                
View PDF                         
Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Jaki pożytek płynie z czytania? Kwestia utilitas w średniowiecznych accessus ad auctores

Agnieszka Maciąg

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 31-40
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.002.0032
Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Ksiądz Stanisław Orzechowski i swawolne dziewczęta wobec opon Zygmunta Augusta na Wawelu

Marcin Fabiański 

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 41-69
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.003.0033
Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Maciej Kazimierz Sarbiewski and English Dissenting Poets of the Early 18th Century: A Study in Reception of Neo-Latin Poetry in Great Britain

Krzysztof Fordoński

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 71-85
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.004.0034
 Abstract  View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Podróż do nowej Arkadii. Wizja Włoch w elegiach Klemensa Janicjusza

Roman Krzywy

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 87-100
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.005.0035
  Abstract
 View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Siedmiogórnym padołom znak sprzyja nemejski – herb Lwowa w dziełach Józefa Bartłomieja Zimorowica

Ewa Rot-Buga

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 101-118
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.006.0036
Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

RECENZJE I OMÓWIENIA

Nowości wydawnicze

Aneta Kliszcz

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 121-125
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012

   View PDF

Uwagi na marginesie ksiażki Marka Prejsa Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej

Rafał Wójcik

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 127-142
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.007.0037
Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł


Piotr Pirecki, Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny

Andrzej Staniszewski

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 143-148
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.008.0038
Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Nowa edycja traktatu Andrzeja Wolana o wolności

Jakub Niedźwiedź

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 149-159
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.009.0039
Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

David Scott Wilson-Okamura, Virgil in the Renaissance

Justyna Łukaszewska-Haberkowa

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 157-159
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.010.0040

 Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł


EDYCJE I PRZEKŁADY

Dorycka lutnia. Oda do Jerzego Radziwiłła Andrzeja Schoena

Wojciech Ryczek

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 163-172
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.011.0041
 Abstract
 View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł


Oda Ad Georgium Radivilum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem, Episcopum Cracoviensem, Principem amplissimum, tłum. i oprac. Wojciech Ryczek

Andreas Schoneus

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 163-172
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.012.0042
 Abstract
 View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł


W ślad za autorem: Pierre’a-Daniela Hueta uwagi o tłumaczeniu

Andrzej Probulski

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 193-196
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.013.0043
 Abstract
 View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

De optimo genere interpretandi, tłum. Andrzej Probulski

Pierre-Daniel Huet

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 197-221
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.014.0044
 Abstract  View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Tragikomedia miłości i śmierci – Epitalamium et Epicedium scriptum Georgio Egnero Ulryka Schobera

Elżbieta Chrulska

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 223-238
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.015.0045
Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł

Epithalamium in nuptias et epicedium in obitu, scriptum Georgio Egnero, sponso, qui in ipso convivio nuptiali insperata morte extinxtus est, Torunii Borussorum ex ocina typographica Andreae Coteniis, 1591, wyd. Elzbieta
Chrulska

Huldricus Schoberus

Terminus, vol. XIII z.24, pp. 239-244
Kraków 2011
Published online  May 22, 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.016.0046
Abstract View PDF Kup artykuł (PDF)
3,99 zł