Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Terminus_dla autorów_procedura recenzowania

Strona główna > Terminus_dla autorów_procedura recenzowania :
Procedura recenzowania:
 
 1. Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki
 2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy
 3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process)
 4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia
 5. Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla autorów”
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
 Formularz recenzencki (plik do pobrania)

Review Process
 1. The editorial office appoints at least two independent critics from outside the unit to review each publication.
 2. Texts in foreign languages are reviewed by at least one critic affiliated to foreign institution other then the institution of the reviewed work’s author.
 3. Authors and critics do not know each others identities (double blind review process).
 4. The review should be in writing and contain explicit conclusion either to admit the article to publication or to refuse it.
 5. Principles of publication’s appraisal are included in the “Instructions for authors”.
 6. The names of reviewers of particular publications/numbers are not reviled; once a year the magazine makes the names of co-operating reviewers public known.