Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

RML_Guide for contributors

Strona główna > RML_Guide for contributors :
Guide for contributors

REPORTS ON MATHEMATICAL LOGIC publish well-written papers presenting new and important research results in logic. Applications of logical methods and concepts in mathematics, mathematical linguistics, theoretical computer science and philosophy are also welcome.

Papers for publication should be written in English. They ought to be submitted in TeX and PDF formats. While preparing a manuscript please consult the articles in the recent issues of the RML. As a rule, submitted papers should not exceed 30 pages.

No page charge is made. Twenty five reprints of each contribution are available free of charge.

Gostwriting and guest autorship

As "ghostwriting" are qualified cases in which someone has made a substantial contribution to publication, without revealing his participation as one of the authors, or without being mentioned in the acknowledgments enclosed to the publication. "Guest authorship" ("honorary authorship") are considered situations in which the authors contribution is insignificant, despite of declaration.

In order to prevent cases of scientific misconduct the Editorial Board introduced a procedure protecting against cases of "ghostwriting" and "guest authorship":
  1. Authors are required to submit their publications with a declaration specifying contribution of individual authors to publications (with their affiliations and contributions, ie the information who is the author of concepts, principles, methods, etc. used in the publications). The main responsibility lies with the author submitting the publication (declaration template is available on the website of the Quarterly).
  2. Authors are required to provide information about funding sources of the publication and contribution of research institutions, associations and other entities ("financial disclosure").
  3. All detected cases of "ghostwriting" and "guest authorship" will be exposed, including notifying the appropriate entities (institutions employing the authors, science societies and associations, etc.).
  4. All detected cases of scientific misconduct are documented.


All correspondence concerning editorial matters should be send to

Editors of RML,
Grodzka 52,
PL-31-044 Krakow, Poland.

E-mail: e.capinska@iphils.uj.edu.pl

CONTRACT (UMOWA)>> pobierzZapora ghost writing i guest autorship


Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji, zZ „guest authorship” („honorary authorship”)  -gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. „Ghostwriting”, „guestauthorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Liczba punktów na liście C MNiSW: 12 pkt.