Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3418,strona,Rownia_wznoszaca,katid,47.html

Wielogłos_opis

Strona główna > Wielogłos_opis :

Wielogłos

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395
Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.

Redaktor naczelny: Teresa WALAS
Sekretarz redakcji: Tomasz KUNZThe magazine of the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University in Krakow is devoted to issues in theory, history and criticism of literature and theatre. As the title suggests, "Wielogłos" (eng. Multi Voice) aims to be a place where various views and visions of literature and art meet, different ideas and research trends merge with one another, and different ways of reading and interpreting artistic phenomena are presented. This is accomplished by publishing discussions concerning major issues in the field of Polish Studies or outstanding book publications.

Editor-in-Chief: Teresa WALAS
Associate Editori: Tomasz KUNZ

 
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

(The editor declares the online version to be the original one).


Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

(The magazine is shown on-line continuously).


Liczba punktów na liście MNiSW: 7 pkt.

(MNiSW: 7 points.)