Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Prace Etnograficzne-opis

Strona główna > Prace Etnograficzne-opis :

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prace EtnograficzneISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Celem naszego pisma jest prezentowanie prac i wyników badań etnologów
i antropologów z Polski oraz zza granicy. Publikujemy po polsku, angielsku i rosyjsku. Zapraszamy do nadsyłania artykułów oraz współpracy przy kolejnych numerach „Prac Etnograficznych”.
"Prace Etnograficzne" wychodzą od roku 1963. Od początków wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności w Europie Środkowej

Redaktor Naczelny: Marcin BROCKI
Sekretarz Redakcji: Patrycja TRZESZCZYŃSKA-DEMEL

The aim of our journal is to present the results of the research of ethnologists and anthropologists from Poland and abroad. We publish in Polish, English and Russian. We invite you to submit articles and to co-operate in future editions of “Ethnographic Works”.
Our journal has been published since 1963. Until now, 37 issues came out. From the beginning the journal presented the achievements of the employees of Chair of Ethnography of the Slavs and current Institute of Ethnology and Cultural Anthropology. It also informs about the scientific and organizational activities by publishing materials from the sessions and conferences organized by the Institute. From the 90s the journal is thematically profiled and has been published continuously. Among older issues, it is worth recalling the ones on the history of ethnographic museums in Poland, gift, ethnography among the humanities, the pragmatics of statements in ethnography. Recent issues were devoted to Slavic national symbols, memory, The People‘s Republic of Poland, ethnicity in Central Europe.

Editor-in-Chief: Marcin BROCKI
Associate Editor: 
Patrycja TRZESZCZYŃSKA-DEMEL
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

(The magazine is shown on-line continuously).


Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

(The editor declares the online version to be the original one).

 

Liczba punktów na liście B MNiSW: 5 pkt.

(MNiSW: 5  points)