Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
Dołącz do nas na Facebooku!
Śledź nas na Twitterze! Obserwuj nas na Blipie!  
     
Nowości
Projektowanie badań naukowych
psychiatria, psychoterapia
 
http://www.wuj.pl/page,serie,idserii,71.html

Zarządzanie, reklama, ekonomia

Strona główna > Humanistyka > Zarządzanie, reklama, ekonomia :
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 4 Następna strona
 

Zarządzanie portfelem projektów
  Książka Beaty Jałochy jest pierwszą w Polsce próbą przeniesienia na grunt organizacji sektora publicznego koncepcji zarządzania portfelami projektów z jednoczesnym wskazaniem różnic w odniesieniu do zarządzania portfelami projektów w organizacjach komercyjnych. Problematyka badawcza książki wp...

ISBN: 978-83-233-3804-8, rok: 2014, format: B5,stron : 230, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Kultura organizacji a znaczenie pracy
Książka stanowi pogłębione, etnograficzne studium przypadku strategii budowania kultury organizacji w jednej z najstarszych kooperatyw zajmujących się produkcją kawy Fair Trade w Ameryce Północnej. Badania terenowe, które rozpoczęły się jako eksploracja subiektywnych znaczeń pracy w demokratyczn...

ISBN: 978-83-233-3765-2, rok: 2014, format: B5,stron : 194, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 32.84
Zarządzanie w Kulturze, numer 14, zeszyt 4
red. R. Maciąg...
Czasopismo "Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce, recenzowanym pismem naukowym, poświęconym zagadnieniom zarządzania w sektorze kultury. Autorzy tekstów prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organi...

ISBN: 978-83-233-3737-9, rok: 2014, format: B5,stron : 142, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 33.81
Competition and Cooperation in the Management Theory and Practice
red. P. Jedynak...
Present organizations in order to maintain market competitiveness have to take numerous actions which can be assigned to two categories: competing, cooperating. Parallel competition and cooperation can be regarded as an element of current paradigm in management sciences (it’s named coopetition). The present publication includes an analysis of...

ISBN: 978-83-233-3686-0, rok: 2014, format: B5,stron : 244, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski / English
Cena: 36.71
Regionalne elity polityczne w Polsce
Duże zainteresowanie politycznym centrum sprawiło, że współcześnie dostępne publikacje koncentrują się raczej na elitach krajowych. Na rynku wydawniczym nadal brakuje opracowań, które ukazywałyby rolę regionalnych elit politycznych w życiu społeczności. Celem monografii jest choćby częściowe zapełni...

ISBN: 978-83-233-3644-0, rok: 2014, format: B5,stron : 184, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 37.91
Zarządzanie w Kulturze, numer 14. Wybór tekstów z zeszytów 1-3
Czasopismo "Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce, recenzowanym pismem naukowym, poświęconym zagadnieniom zarządzania w sektorze kultury. Autorzy tekstów prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizac...

ISBN: 978-83-233-3602-0, rok: 2013, format: B5,stron : 330, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 33.81
Problemy z utrzymaniem i rozwojem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce
Tak jak paradygmat „nowej gospodarki” uzasadnia, że jej rozwój jest możliwy dzięki rewolucji technologicznej, postępującej globalizacji oraz liberalizacji gospodarki, tak sam proces konkurowania w dużej mierze nie wiąże się już z pojedynczymi organizacjami, ale z ich sieciami o charakter...

ISBN: 978-83-233-3619-8, rok: 2013, format: B5,stron : 174, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Efekt zarażania a działalność organizacji
Efekt zarażania a działalność organizacji to publikacja podejmująca ważną tematykę związaną z objaśnieniem zjawiska, które wywiera istotny wpływ na działalność współczesnych przedsiębiorstw. Niejednokrotnie przesądza ono o ich przetrwaniu lub rozwoju. Zarażanie jest zjawiskiem o rozproszonym pojm...

ISBN: 978-83-233-3593-1, rok: 2013, format: B5,stron : 150, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 36.71
Current Problems of University Management
red. T. Wawak...
The quality of teaching in higher education has been widely discussed for years, in Poland and abroad alike. As regards our domestic situation, the problem has been intensifying since our transformation in 1989 due to the increase in the number of private universities, experiencing difficulties in p...

ISBN: 978-83-233-3534-4, rok: 2013, format: B5,stron : 220, oprawa: twarda , język publikacji: Angielski/English
Cena: 36.71
Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem
red. Z. Nęcki, red. M. Kęsy...
Problematyka zarządzania w służbie zdrowia jest stale aktualnym tematem naszej gorącej, narodowej i społecznej dyskusji. Ciągle słyszy się krytykę zarówno całej służby zdrowia, jak i wielu jednostek świadczących usługi medyczne. Podjęcie badań nad zarządzaniem szpitalami i publikacja ich wyników są ...

ISBN: 978-83-233-3531-3, rok: 2013, format: B5,stron : 232, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 36.71
Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zaszły duże zmiany w rozwoju światowego przemysłu samochodowego. Nastąpiło przyśpieszone umiędzynarodowienie, na które wpłynęły procesy globalizacji oraz towarzyszące jej: zmiana sposobu produkcji, ekspansja korporacji transnarodowych i aktywna polityka rynków wschodzących, zainteresowanych rozwojem własnego przemysł...

ISBN: 978-83-233-3541-2, rok: 2013, format: B5,stron : 126, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski
Prezentowana monografia jest próbą zidentyfikowania i określenia związków pomiędzy różnymi determinantami rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski zarówno na poziomie regionalnym (wojewódzkim), jak i lokalnym (powiatowym). Prowadzone w pracy analizy są oparte na narzędziach statystyki opisowej, taksonomii, ekonometrii oraz łańcuchach Markowa. Tak...

ISBN: 978-83-233-3520-7, rok: 2013, format: B5,stron : 200, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 36.71
Kształtowanie kompetencji menedżerskich personelu medycznego w szpitalach
Autor skupia się na kompetencjach menedżerskich, a ściślej na kompetencjach kadry kierowniczej szpitali. Taki wybór pola badawczego zasługuje niewątpliwie na pełną akceptację, jeśli wziąć pod uwagę odrębność, jaką nacechowana jest działalność szpitali. Z recenzji prof. dr hab. inż. Małgorzaty Elżbi...

ISBN: 978-83-233-3547-4, rok: 2013, format: B5,stron : 256, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 36.71
Wpływ opóźnień inwestycyjnych na długookresową równowagę w zagregowanych modelach wzrostu gospodarczego
W książce zostały przedstawione wybrane modele cyklu koniunkturalnego i wzrostu gospodarczego, w których uwzględniono opóźnienie inwestycyjne (czas realizacji inwestycji). Zaprezentowano zarówno modele cyklu koniunkturalnego Kaleckiego i Kaldora-Kaleckiego, jak i modele wzrostu gospodarczego: Solowa, AK, Mankiwa-Romera-Weila, Ramseya-Cassa-Koopmans...

ISBN: 978-83-233-3498-9, rok: 2013, format: B5,stron : 148, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.97
Postawy zawodowe informatyków
Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja to książka interesująca z trzech perspektyw. W perspektywie publikacji naukowej jest przykładem szeroko zakrojonych badań z zakresu zachowań organizacyjnych – przynosi odpowiedzi na temat indywidualnego funkcjonowania informatyków...

ISBN: 978-83-233-3452-1, rok: 2013, format: B5,stron : 234, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 34.78
Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym
Monografia jest rezultatem badań nad zarządzaniem przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się. Podjęte badania umożliwiły poszukiwanie niestandardowych sposobów i metod zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. W procesie badawczym uprawomocniono ...

ISBN: 978-83-233-3464-4, rok: 2013, format: B5,stron : 182, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Relacje i komunikacja w świecie medycznym
Tematyka książki obejmuje zagadnienia istotne dla prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji. W szpitalach, podobnie jak w innych organizacjach, dochodzi do niepożądanych zjawisk w relacjach międzyludzkich i do zaburzeń w systemie komunikacji. Książka ta jest próbą znalezienia rozwiązania tych n...

ISBN: 978-83-233-3443-9, rok: 2013, format: B5,stron : 176, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 36.71
Informatycy
Zagadnienie funkcjonowania kadr informatycznych we współczesnej polskiej gospodarce posiada doniosłe znaczenie praktyczne ze względu na fakt, iż jest to grupa zawodowa wykonująca pracę na rzecz sektora generującego potencjalnie największe szanse rozwojowe. Szybki postęp z jakim nieustannie mamy do czynienia w tym zakresie musi skutkowa...

ISBN: 978-83-233-3361-6, rok: 2012, format: B5,stron : 181, oprawa: miękka , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 34.78
Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej
Upadek Związku Sowieckiego w 1991 roku był przełomowym momentem historii Europy Środkowo-Wschodniej. Ivan Berend prezentuje nowe, autorskie ujęcie dramatycznych przeobrażeń, których kulminacyjnym momentem było przyłączenie dziesięciu państw byłego bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Przyjmując za punkt wyjścia kryzys naftowy 1973 roku, Ber...
Seria : Historiai
ISBN: 978-83-233-3229-9, rok: 2012, format: B5,stron : 310, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
The Analytic Hierarchy and Network Processes
     The present book consists mainly of chapters on the theory of the AHP/ANP and their application in solving various economic, managerial and organizational problems. Two chapters report on other methods. It has been grouped into five parts...

ISBN: 978-83-233-1814-9, rok: 2009, format: B5,stron : 105, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 45.99
Strategic directions of tourism development
    The monograph Strategic directions of tourism development. The cases of Poland and Slovakia  presents: - the important tasks in implementing tourism policy in the EU faced by each European country, - the differences in approach to touris...

ISBN: 978-83-233-3427-9, rok: 2012, format: B5,stron : 168, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 34.78
Jakość zarządzania w szkołach wyższych
red. T. Wawak...
Jest to kompleksowe i obszerne opracowanie, obejmujące różne aspekty jakości zarządzania w szkolnictwie wyższym. Autor prezentuje w nim zagadnienia z zakresu jakości pracy, produktów i życia w relacji do jakości zarządzania. Odnosi się do wybranych kwestii dotyczących kompleksowego podejścia do jakości, ukazuje rynkowe aspekty zarządz...

ISBN: 978-83-233-3348-7, rok: 2012, format: B5,stron : 794, oprawa: twarda , język publikacji: Polski/Polish
Cena: 85.97
Zarządzanie mediami
Autor podjął ambitny trud opisania i zanalizowania procesu zarządzania mediami w ujęciu systemowym. Jego książka ma charakter pionierski na gruncie polskim, gdzie ten obszar funkcjonowania mediów jest stosunkowo słabo penetrowany, choć prof. Nierenberg należy do grona badaczy, których ...
Seria : Teksty Kultury
ISBN: 978-83-233-3192-6, rok: 2011, format: B5,stron : 268, oprawa: miękka , język publikacji: Pl, En
Cena: 34.78
Nieuczciwe praktyki rynkowe
Niniejsza książka zawiera wyczerpującą analizę ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ze szczególnym uwzględnieniem sposobu, w jaki została implementowana do niej treść dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów. Została w niej również s...

ISBN: 978-83-233-3287-9, rok: 2012, format: B5,stron : 338, oprawa: miękka , język publikacji: Pl
Cena: 42.50
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 4 Następna strona