Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
Dołącz do nas na Facebooku!
Śledź nas na Twitterze! Obserwuj nas na Blipie!  
     
zapowiedzi
Nowości
Projektowanie badań naukowych
psychiatria, psychoterapia
 
http://www.wuj.pl/page,art,artid,2584.html

Nowości

Strona główna > Humanistyka > Nowości :
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 7 Następna strona
 

Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z au...
ISBN: 978-83-233-3783-6,
rok: 2014,
format: B5,
stron : 416,
oprawa: miękka
Cena: 64.24
Przyroda i kultura Peru
ISBN: 978-83-233-3825-3,
rok: 2014,
format: B5,
stron : 102,
oprawa: miękka
Cena: 27.05
Zabić głodem. <br>Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie
W roku 1929 Józef Stalin, pragnąc zniszczyć warstwę majętnych chłopów, nakazał skolektywizować wszystkie ukraińskie gospodarstwa rolne. W kolejnych latach przez wsie przetoczyła się brutalna sowiecka kampania konfiskat, terroru i morderstw. Resztki żywności pozostałe po rekwizycjach nie wystarczyły ...
Seria : Mundus
ISBN: 978-83-233-3813-0, rok: 2014, format: A5,stron : 256, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
<i>Młodzi niezdolni</i> i inne teksty o twórcach współczesnego teatru
Przewrotne hasło „młodzi niezdolni” nawiązuje do tradycji pokoleniowego grupowania reżyserów polskiego teatru. Pod tym hasłem kryją się w książce teksty o najzdolniejszych twórcach współczesnego teatru, poszerzone o portrety najważniejszych artystów współtworzących krajo...
ISBN: 978-83-233-3791-1, rok: 2014, format: B5,stron : 268, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Złudzenia wyboru
Obywatele chcą przez głosowanie wyrazić to, co dla nich ważne, kandydaci chcą zdobyć mandat, przywódcy partii walczą o władzę – wybory są grą, w której każdy zmierza do własnych celów. Ta gra ma swoje formalne reguły, narzucane przez system wyborczy. Ma jednak także zasady niepisane – ...
ISBN: 978-83-233-3754-6, rok: 2014, format: B5,stron : 436, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków
Dla edukacji najbardziej istotne i znaczące ideologie są te, które leżą u podstaw myślenia i działania osób dzierżących władzę polityczną. To politycy stwarzają bowiem formalne warunki prawne i możliwości kształcenia oraz wychowywania młodego pokolenia, a także artykułują, reprezentują, propagują i ...

ISBN: 978-83-233-3798-0, rok: 2014, format: B5,stron : 274, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Olimp
We wszystkich czasach, miejscach i kulturach istniały jakieś wyobrażenia doskonałości – zarówno człowieka (doskonałość estetyczna, etyczna), jak zbiorowości (idealna rodzina, idealne społeczeństwo, idealne państwo), a nawet metafizyki czy eschatologii. Przedstawiano idealne miejsca (Olimp, Ede...
ISBN: 978-83-233-3757-7, rok: 2014, format: B5,stron : 556, oprawa: twarda , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 42.50
Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pierwsza w polskojęzycznej literaturze naukowej monografia w całości poświęcona instytucji Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Po omówieniu podstawowych zagadnień związanych z konstytucyjną pozycją urzędu, roli urzędu jako sukcesora Prezydenta, statusu ustrojowego Wiceprezydenta zarówno w u...
ISBN: 978-83-233-3788-1, rok: 2014, format: B5,stron : 356, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
The Art of Literature, Art in Literature
The volume consists of twelve essays centred around the idea of dialogic exchange between literature and visual arts (mainly painting), which since the turn of the 19th and 20th centuries has been steadily growing into prominence among literary explorations. Through their readings of modern and post...

ISBN: 978-83-233-3779-9, rok: 2014, format: B5,stron : 150, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 36.71
Postrzeganie siebie i własnego zachowania  w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży
„Książka Barbary Ostafińskiej-Molik stanowi próbę egzemplifikacji teoretycznej, empirycznej i aplikacyjnej słabo eksplorowanego na gruncie polskiej pedagogiki mechanizmu autopercepcji (rozumianej wieloaspektowo) jako korelatu funkcjonowania psychospołecznego młodzieży w wieku gimnazjalnym (śre...

ISBN: 978-83-233-3768-3, rok: 2014, format: B5,stron : 374, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Ekologia informacji
Ekologia informacji to domena badawcza dotycząca wzajemnych oddziaływań człowieka na informację i odwrotnie, a także relacji informacyjnych między ludźmi w publicznej i prywatnej przestrzeni informacyjnej oraz wpływu na nie środowiska informacyjnego. Jej przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie ś...

ISBN: 978-83-233-3803-1, rok: 2014, format: B5,stron : 202, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Las perifrasis de los verbos de movimiento en espanol medieval y clasico
O monografii Andrzeja Zielińskiego mogę wyrazić się w samych superlatywach. Dawno nie miałem do czynienia z dziełem napisanym tak dokładnie pod względem metodologicznym, a jednocześnie obejmującym tak solidny korpus materiałowy. Metodologia pracy jest w dobrym znaczeniu tego słowa eklektyczna i zawiera zarówno parametry strukturalno-funkcjonalne, j...

ISBN: 978-83-233-3794-2, rok: 2014, format: B5,stron : 262, oprawa: miękka , język publikacji: Hiszpański / Spanish
Cena: 42.50
History, Memory, Trauma in Contemporary British and Irish Fiction
History, memory and trauma as well as their complex interrelations have been lying at the centre of interdisciplinary academic debates since the end of the previous century. These are also themes with which contemporary writers and other artists are increasingly preoccupied in their work. History, Memory, Trauma in Contemporary British and Irish Fi...

ISBN: 978-83-233-3824-6, rok: 2014, format: B5,stron : 198, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 36.71
Egzystencjalizm w przekładzie
Egzystencjalizm w przekładzie. Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach to publikacja zawierająca omówienie zagadnień związanych z tłumaczeniami dramatu Samuela Becketta w kontekście filozoficzno-kulturowym. Jakie problemy stawia przed tłumaczem przekład kategorii wynikających z estetyki tragik...

ISBN: 978-83-233-3801-7, rok: 2014, format: B5,stron : 130, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Standard Turkic C-Type Reduplications
The book examines partial interfixed reduplications in the standard Turkic languages. Generally no longer productive, this type of reduplication served primarily to intensify adjectives and adverbs. The reduplicated anlaut was prepended to the the base, and a lexically determined consonant inserted in between, e.g. Tksh. kara ‘black’ &...
ISBN: 978-83-233-3790-4, rok: 2014, format: B5,stron : 376, oprawa: miękka , język publikacji: Angielski/English
Cena: 42.50
Anglosaska formuła politycznego konstytucjonalizmu
W okresie oświeceniowych rewolucji konstytucja była pojmowana w podobny sposób w Ameryce i na Wyspach Brytyjskich. Miała być zespołem norm nie tylko hierarchicznie wyższych, lecz także jakościowo odmiennych zarówno od prawa stanowionego, jak i od common law. O tym, że amerykański konstytucjonalizm uzyskał postać odmienną od brytyjskiej formuły rzą...

ISBN: 978-83-233-3814-7, rok: 2014, format: B5,stron : 384, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Ukryta wiedza
Monografia dotyczy problemu zróżnicowania funkcjonalnego odrębnych systemów pamięci i uczenia się. Zagadnienie to jest istotne dla tych gałęzi współczesnej psychologii, które zajmują się nabywaniem wiedzy przez ludzi i mechanizmami jej wykorzystywania. Przyjmuje się bowiem, że możliwe jest wydzielen...

ISBN: 978-83-233-3845-1, rok: 2014, format: B5,stron : 100, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 34.78
Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce
Autorka podjęła się teoretycznej, a także empirycznej analizy jednego z głównych tematów w ramach nauki o mediach, ekonomiki mediów oraz zarządzania mediami. Jak dotąd nie można stwierdzić, że występuje dostatecznie wiele opracowań dotyczących zarządzania w obszarze mediów elektronicznych. W dalszym ciągu problematyka ta jest niezbyt często podejmo...
ISBN: 978-83-233-3812-3, rok: 2014, format: B5,stron : 134, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 35.74
System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej
Szwajcarski system polityczny zbudowany jest na niezwykle oryginalnych i niepowtarzalnych zasadach oraz mechanizmach, które od lat są ważne i zarazem inspirujące dla światowych konstytucjonalistów i ustrojoznawców. Książka Ewy Myślak to opracowanie poświęcone systemowi politycznemu Szwajcarii, któr...

ISBN: 978-83-233-3806-2, rok: 2014, format: B5,stron : 134, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska
Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska. Polska, Słowacja, Węgry jest rozległym, oryginalnym i w dużym stopniu nowatorskim studium analityczno--empirycznym poświęconym nowym formom aktywności grupowej społeczności romskich w trzech krajach: w Polsce, na Słowacji i Węgrzech, w kontekście proce...

ISBN: 978-83-233-3837-6, rok: 2014, format: B5,stron : 284, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Henri Michaux - dzieło wyobraźni
Interpretacyjne przedsięwzięcie, jakim jest Henri Michaux - dzieło wyobraźni. „Okres zielony": 1922-1927 autorstwa Wacława Rapaka, za pierwszy cel stawia sobie przedstawienie rozwijającej się przez ponad sześćdziesiąt lat XX wieku poetyckiej, literackiej i malarskiej twórczości Henriego M...

ISBN: 978-83-233-3817-8, rok: 2014, format: B5,stron : 248, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Baskowie
Nacjonalizm nie jest przypadkowym zrywem, który pojawia się znikąd. Stanowi racjonalną i naturalną odpowiedź na zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne, które zachodzą dookoła nas całkowicie przemieniając rzeczywistość, która nas otacza. Takiego zdania jest autorka tej książki, która opowiada o p...

ISBN: 978-83-233-3797-3, rok: 2014, format: B5,stron : 262, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Transgresja w kulturze
Transgresja to słowo klucz, służące na terenie nauk o kulturze do oznaczania i określania zjawisk wymykających się istniejącym i stosowanym teoriom antropologicznym. Przeniesione na grunt antropologii i kulturoznawstwa z obszaru psychologii, bywa wykorzystywane w różnych kontekstach do opisu i wyjaśniania dynamiki przemian kulturowych. Najczęściej ...
ISBN: 978-83-233-3780-5, rok: 2014, format: B5,stron : 186, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 36.71
Dotrzeć do dziecka z autyzmem
Wielu rodziców szuka programu leczenia, który traktowałby ich dzieci jak wyjątkowe jednostki, proponował indywidualną terapię oraz wyzwolił w nich umiejętności konstruktywnego porozumiewania się i budowania kontaktów z otoczeniem. Chcą uczestniczyć w leczeniu swoich dzieci. Pragną im pomagać i mieć ...
ISBN: 978-83-233-3777-5, rok: 2014, format: B5,stron : 448, oprawa: miękka , język publikacji: Polski / Polish
Cena: 64.24
Pokaż
Sortuj wg:
Pokaż:
Strona : 1 z 7 Następna strona